Математика 3 клас Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням.

Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов’язані з одиничною нормою

Мета: ознайомити учнів зі способами множення числа на суму; вчити застосовувати ці способи під час обчислень; формувати вміння складати задачі за поданим рівнянням; розвивати вміння розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 813

— Скільки рам вони зробили разом за 5 днів? (5 • (12 + 7) = 95 (рам.))

Завдання 814

— Прочитайте кругові приклади.

28 • 3 = 84; 84 – 72 = 12; 12 ∙ 5 = 60; 60 : 20 = 3; 3 ∙ 9 = 27; 27 ∙ 3 = 81; 81 : 9 = 9; 9 + 19 = 28.

2. Усні обчислення

1) Робота в групах.

— Відгадайте власну назву.

О       45 + 0 : 8

Д       18 • 1 : 9

І         0 • 61 + 91

Н       0 • (6 + 3) + (5 • 6 – 12) + 7 : 7

П      (36 : 6 • 8 • 0) + (0 : 13 + 42 : 6)

Р      (0 : 61 + 5 • 4) : 5

 

2    19    91    7    4   45

 

— Як називається найбільша річка в Україні? (Дніпро)

2) Гра «Знайди помилки».

Кожній команді дається картка з прикладами. Хто швидше виправить допущені помилки?

21 : 7 + 1 = 4                   600 : 20 • 3 = 90

0 : 18 + 5 • 5 = 25            10 ∙ 20 ∙ 4 = 800

90 : 30 • 6 = 180              400 : 20 • 30 = 60

600 : 200 • 30 = 90          40 : 20 • 300 = 600

800 : 20 : 5 = 20              50 • 20 : 10 = 100

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із різними способами множення числа на суму.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота (с. 127, завдання 815)

— Розгляньте розв’язання задачі різними способами. Поясніть, про що дізналися кожною дією.

2. Аналіз способів обчислення (с. 127, завдання 816)

— Зверніть увагу на те, що в розв’язанні 1-м способом ми множили суму на число, а при розв’язання 2-м способом — знаходимо суму двох добутків. При цьому результат вийшов однаковий.

Висновок. Число множити на суму можна двома способами. Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок і знайдені добутки додати.

а • (b + с) = а • b + а • с — ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання.

3. Практичне застосування прийомів обчислення (с. 127, завдання 817)

7 • (20 + 5) = 140 + 35 = 175

3 • (300 + 20) = 900 + 60 = 960

4 • (200 + 4) = 800 + 16 = 816

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Обчислення виразів зручним способом (с. 128, завдання 818)

14 • (3 + 7) = 14 ∙ 10 = 140

8 • (20 + 8) = 160 + 64 = 224

6 • (30 + 5) = 180 + 30 = 210

2. Складання задачі за поданим рівнянням (с. 128, завдання 819)

— За рівнянням х + 200 = 500 складіть і розв’яжіть задачу. (У магазин привезли 500 кг овочів. Цибулі було 200 кг. Скільки привезли картоплі?)

3. Робота над задачею (с. 128, завдання 820)

1 кор.— 1 день — 6 кг

3 кор.— 5 днів — ?

— Скільки буряків з’їдає одна корова за добу? (6 кг)

— Як дізнатися, скільки буряків з’їдає одна корова за 5 діб? (6 • 5 = 30 (кг))

— Якщо за 5 діб одна корова з’їдає 30 кг буряків, як дізнатися, скільки кілограмів буряків з’їдають 3 корови? (30 • 3)

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (кг) — з’їдає одна корова за 5 діб;

2) 30 • 3 = 90 (кг)

Вираз: (6 ∙ 5) • 3 = 90 (кг)

Відповідь: 90 кг потрібно буряків трьом коровам на 5 днів.

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних завдань

1) Завдання 821 (с. 128).

2) Оленка намалювала 3 геометричних фігури: трикутники і квадрати. Усього вона налічила 11 вершин. Скільки трикутників і скільки квадратів намалювала дівчинка? (Два квадрати й один трикутник.)

VІ. Підсумок уроку

— Що треба зробити, щоб помножити число на суму?

— Наведіть приклади.

VІІ . Домашнє завдання

С. 128, завдання 822; 823.