Математика 3 клас Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою

Мета: ознайомити учнів з прийомами множення двоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі виразами; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 805

— Прочитайте вирази та їх значення.

1) (4 ∙ 6) : 8 = 3;

2) 42 – 14 : 7 = 40;

3) (8 + 9) ∙ 9 = 153.

Завдання 806

— Прочитайте розв’язання задачі двома способами.

1-й спосіб                                            2-й спосіб

30 ∙ (6 + 3) = 270 (грн)              30 ∙ 6 + 30 ∙ 3 = 270 (грн)

Відповідь: 270 грн одержали за ці речі.

2. Г ра «Помножу — розділю»

Беруть учать по 5 учнів від кожної команди.

1-ша команда 2-га команда

a           b              a • b                                               a           b               a : b

7           80                                                               480          6

             6              300                                             810                             9

4                           160                                             250          5

             8               480                                            630                              7

3                            270                                            210          3

 

Додаткові запитання

— Як називаються числа при множенні?

— Як знайти невідомий множник?

— Як називаються числа при діленні?

— Як знайти невідоме ділене? дільник?

3. Математичний диктант

- Перший множник 21, другий — 1. Знайдіть добуток.

- Ділене 0, дільник 2. Знайдіть частку.

- Перший множник 14, добуток 14. Чому дорівнює другий множник?

- У скільки разів число 6 більше 1?

- На скільки число 6 більше 1?

- Знайдіть добуток чисел 9 і 10.

- Знайдіть частку чисел 9 і 9.

- Яке число треба розділити на 10, щоб отримати 1?

- Яке число в 10 разів менше 500?

- На яке число треба помножити 8, щоб отримати 0?

- На яке число треба розділити 28, щоб отримати 1?

- На яке число треба помножити 12, щоб отримати 12?

Відповіді: 21; 0; 1; 6; 5; 90; 1; 10; 50; 0; 28; 1.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з прийомами множення двоцифрового числа на одноцифрове.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Фронтальна робота (с. 126, завдання 807)

1) Знайдіть добутки двома способами.

(3 + 7) • 4               (5 + 2) • 3                (6 + 4) • 9

1-й спосіб. (6 + 4) • 9 = 10 • 9 = 90

2-й спосіб. 6 • 9 + 4 • 9 = 54 + 36 = 90

2) Знайдіть добутки зручним способом.

(20 + 7) • 3 = 20 ∙ 3 + 7 ∙ 3 = 81

(4 + 6) • 8 = 10 ∙ 8 = 80

(300 + 6) • 2 = 300 ∙ 2 + 6 ∙ 2 = 612

2. Обчислення з коментуванням (с. 126, завдання 808)

1) Поясніть, як знайшли добуток 24 ∙ 3.

— Що спочатку треба зробити? (Спочатку двоцифровий множник треба подати у вигляді суми розрядних доданків.)

— Що зробимо другим кроком; третім кроком?

— Прочитайте пам’ятку.

Пам’ятка

Множення двоцифрового числа на одноцифрове число

1) Подаю двоцифровий множник у вигляді суми розрядних доданків.

2) Множу кожний доданок на число.

3) Додаю отримані добутки.

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72.

2) Коментоване розв’язування прикладів.

32 ∙ 3 = 96          42 ∙ 2 = 84          17 ∙ 4 = 68             25 ∙ 3 = 75

12 ∙ 5 = 60          23 ∙ 4 = 92          19 ∙ 3 = 51             33 ∙ 3 = 99

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Колективна робота над задачею (с. 126, завдання 809)

— Прочитайте задачу.

— Скільки було мішків з цибулею? (3)

— Скільки кілограмів цибулі у кожному мішку? (36 кг)

— Скільки було мішків з часником? (2)

— Скільки кілограмів часнику було у кожному мішку? (35 кг)

— Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки кілограмів цибулі було у 3 мішках? (36 • 3)

— Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки кілограмів часнику було у двох мішках? (35 • 2)

— Чи можемо ми тепер відповісти на питання задачі? (Так)

— Якою дією? (Додаванням)

— Розв’яжіть задачу, склавши вираз.

Розв’язання

36 ∙ 3 + 35 ∙ 2 = 178 (кг)

Відповідь: 178 кг овочів привезли.

2. Самостійне розв’язування задачі (с. 127, завдання 810)

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання.

3. Робота над задачею з буквеними даними (с. 127, завдання 811)

                               5 бл.— а грн

                                k бл.— ?

— Прочитайте задачу.

— Як дізнатися, скільки коштує один блокнот? (a : 5)

— Знаючи, скільки коштує один блокнот, як дізнатися, скільки треба заплатити за к таких блокнотів? (Помножити на k)

— Розв’яжіть задачу виразом.

(a : 5) • k

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних завдань

1) Завдання 812 (с. 127).

Якщо кожний хлопчик візьме по 3 олівці, то один олівець залишиться. Якщо візьмуть по 4 олівці, то не вистачить одного олівця. Скільки всього олівців і скільки хлопчиків? (7 олівців і 2 хлопчики)

2) У кімнаті були дві матері, дві дочки, ще і бабуся з онучкою. Скільки всього людей було в кімнаті? (Троє)

3) У саду порівну яблунь і груш. Груш менше, ніж слив, а вишень менше, ніж яблунь. Яких дерев менше — вишень або слив?

Відповідь: В < Я = Г < С. Отже, В < С. (Вишень менше, ніж слив.)

VІ. Підсумок уроку

— Що треба зробити, щоб помножити суму на число?

VІІ . Домашнє завдання

С. 127, завдання 813; 814.