Математика 3 клас Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними

Мета: ознайомити учнів з правилом множення суми на число; вчити розв’язувати задачі двома способами; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі, що містять прості задачі на зменшення числа на декілька одиниць і у декілька разів; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 795

— Прочитайте складені вирази та їх значення.

72 : (8 + 1) = 8              (8 + 1) : 1 = 9                (14 + 28) : (6 ∙ 1) = 7

(48 – 48) : 6 = 0            (0 ∙ 12) : 2 = 0               (8 + 4) : 1 = 12

Завдання 796

— Скільки червоних гладіолусів завезли в магазин? (100 – 100 : 5 = 80 (гл.))

2. Математичний диктант

- Перший множник 10, другий — 4. Знайдіть добуток.

- Число 10 збільшіть у 6 разів.

- Перший множник 20, другий — 5. Знайдіть добуток.

- Ділене 800, дільник 20. Знайдіть частку.

- Ділене 200, дільник 4. Знайдіть частку.

- На яке число треба помножити 9, щоб отримати 900?

- На яке число треба розділити 49, щоб отримати 7?

- Знайдіть добуток чисел 80 і 4.

- Знайдіть частку чисел 120 і 10.

- Яке число треба розділити на 5, щоб отримати 100?

- Яке число треба помножити на 15, щоб отримати 150?

- Знайдіть добуток чисел 20 і 4.

Відповіді: 40; 60; 100; 40; 50; 100; 7; 320; 12; 500; 10; 80.

3. Усні обчислення

1) Гра «Спринт» (робота в парах).

   a       700        50     300      1000    400     200

   b       100       10      10        100      100     10

a : b

2) Гра «Сходинки».

5 • 40            20 • 3

: 10                   • 10

• 2                     : 1

: 8                     : 300

• 60                   • 400

= (300)         = (800)

 

3) Порівняй!

3 • 200        500

900 : 30      20

4 • 200        900

600 : 30      40

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як множити суму на число.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Аналіз способу обчислення (с. 125, завдання 797)

Учні читають розв’язання задачі різними способами. Пояснюють, про що дізналися кожною дією.

— Якого кольору були квіти?

— Скільки білих квітів у одному букеті?

— Скільки червоних квітів у одному букеті?

— Скільки було букетів?

— Про що запитується в задачі?

— Про що дізналися у першій дії?

1-й спосіб

(3 + 2) ∙ 7 = 35 (к.)

— Як можна розв’язати задачу інакше? (Знайти кількість білих квітів у семи букетах, потім — червоних квітів у семи букетах, а потім результати додати.)

— Скільки дій у розв’язанні задачі другим способом? (Три)

2-й спосіб

3 • 7 + 2 • 7 = 35 (к.)

2. Первинне закріплення (с. 125, завдання 798)

1) Поясніть, як помножили суму на число.

(4 + 3) ∙ 9 = 7 • 9 = 63

2) Розгляньте інший спосіб множення суми на число.

(4 + 3) • 9 = 4 • 9 + 3 • 9 = 36 + 27 = 63. (Щоб обчислити значення добутку другим способом, кожний доданок помножили на число і додали отримані добутки.)

Учні читають правило: «Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати».

3. Практичне застосування вивченого правила (с. 125, завдання 799)

(20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 60 + 24 = 84

(300 + 60) • 2 = 300 • 2 + 60 • 2 = 600 + 120 = 720

Інформація для вчителя

Можлива помилка — змішування двох властивостей: додавання суми до числа і множення суми на число. З метою її попередження доцільно порівнювати відповідні приклади:

(7 + 2) + 3 = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12 та (7 + 2) • 3 = 7 • 3 + 2 • 3 = 21 + 6 = 27,

запропонувати завдання «продовжити запис»:

8 ∙ (10 + 2) = 8 ∙ 10 + 8 + (10 + 2) = (8 + 2) +

(Додаючи число до суми, додаємо до нього один із доданків, і до отриманого результату додаємо інший доданок. При множенні числа на суму множимо число на кожний доданок і отримані добутки додаємо.)

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 125, завдання 800)

— З чим були вареники?

— Скільки вареників з картоплею на одній тарілці?

— Скільки вареників з м’ясом на одній тарілці?

— Скільки було тарілок?

— Про що запитується в задачі?

— Розв’яжіть задачу двома діями, склавши вираз.

1-й спосіб

(3 + 5) ∙ 4 = 32 (вар.)

— Як можна розв’язати задачу інакше? (Знайти кількість вареників з картоплею на 4-х тарілках, потім — з м’ясом на 4-х тарілках, а потім результати додати.)

— Скільки дій буде у розв’язанні задачі другим способом? (Три)

2-й спосіб

3 ∙ 4 + 5 ∙ 4 = 32 (вар.)

Відповідь: 32 вареники мама поклала на 4 тарілки.

2. Самостійна робота (с. 125, завдання 801)

Один учень працює біля дошки.

72 : 8 = 9         600 : 20 : 6 = 5       72 : 8 : 3 = 3          800 – 80 : 4 = 780

8 ∙ 7 = 56         500 : 5 : 10 = 10     72 : (8 ∙ 3) = 3        300 + 30 ∙ 3 = 390

3. Самостійне розв’язування задачі (с. 126, завдання 803)

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

4. Творча робота над задачею із буквеними даними (с. 126, завдання 803)

Розв’язання

а : 9 — взяли води;

а + а : 9 — вийшло кілограмів тіста.

Учні змінюють запитання, щоб у розв’язанні задачі другою була дія віднімання.

5. Офтальмологічна пауза

6. Розв’язування логічних завдань

1) Завдання 804 (с. 126).

Господарка хотіла купити кавун масою 3 кг, а купила — масою 5 кг, тому заплатила на 6 грн більше. Скільки коштував куплений кавун?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (кг) — заплатили 6 грн;

2) 6 : 2 = 3 (грн) — коштує 1 кг;

3) 3 ∙ 5 = 15 (грн) — коштував куплений кавун.

2) У сім’ї три сини, кожен з них має сестру. Скільки дітей у сім’ї?

Відповідь: чотири.

3) Скільки буде, якщо 8 розділити навпіл?

Відповідь: 1) якщо 8 розділити навпіл, тобто на дві рівні частини, буде 4;

2) якщо цифру 8 розділити навпіл, отримаємо або два нулі, або дві трійки в дзеркальному відображенні.

VІ. Підсумок уроку

— Що треба зробити, щоб помножити суму на число?

— Наведіть приклади.

VІІ . Домашнє завдання

С. 126, завдання 805; 806.