Математика 3 клас Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування простих і складених задач

Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування простих і складених задач

Мета: пояснити учням різні способи ділення розрядного числа на розрядне; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення, математичне мовлення, пам’ять; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 786

— Прочитайте приклади з однаковими відповідями. (72 : (9 ∙ 2) = 4; 80 : (4 • 5) = 4); 60 : (3 • 10) = 2; 640 : (8 ∙ 10) = 8; 240 : (3 ∙ 4) = 20; 360 : (10 ∙ 6) = 6)

Завдання 787.

Перше число 60, друге — у 3 рази менше за перше, а третє — у 4 рази менше за друге. Знайдіть третє число. (60 : 3 : 4 = 5)

2. Усні обчислення

5 ∙ 2 ∙ 10            0 ∙ (8 + 3)          10 + 0 : 5              50 ∙ 10 : 100

4 ∙ 3 ∙ 0              0 ∙ 6 ∙ 2              (10 + 0) : 5           10 ∙ 3 ∙ 10

30 : 5 ∙ 1            8 ∙ 0 + 8 ∙ 1         12 + 0 : 4             60 – 100 : 10

0 ∙ 7 + 1 ∙ 7        (24 + 16) ∙ 0        9 ∙ 1 – 0 ∙ 8          300 : 10 : 10

6 ∙ 10 : 1

3. Гра «Виключ “зайву” частку»

60 : 20         64 : 16          900 : 300          100 : 20          60 : 30          80 : 40

(«Зайва» частка чисел 64 та 16, тому що в усіх інших частках і ділене, і дільник — круглі числа, а в цій — ні.)

4. Гра «Пригадай»

— Пригадайте, як поділити число на добуток?

72 : (9 ∙ 2) = (72 : 9) : 2 = 4

42 : (7 ∙ 2)

60 : (10 ∙ 2)

54 : (6 ∙ 3)

— Цей спосіб ділення називають способом послідовного ділення.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми застосуємо цей спосіб для обчислень такого виду: 90 : 30; 600 : 30 та 800 : 200.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення зі способами обчислень (с. 124, завдання 788)

— Поясніть, як знайшли частку 80 : 20 способом послідовного ділення та способом випробовування.

— Знайдемо частку чисел 80 і 20 способом послідовного ділення.

Дільник 20 замінимо добутком чисел 10 і 2

Щоб поділити число 80 на добуток чисел 10 і 2, поділимо 80 на 10 та одержаний результат 8 поділимо на 2, буде 4.

80 : (10 ∙ 2) = (80 : 10) : 2 = 8 : 2 = 4

80 : 10 = 8, 8 : 2 = 4, отже, 80 : 20 = 4.

— Але існує ще один спосіб обчислення таких часток.

Він називається способом випробовування (базується на табличних випадках множення і ділення).

Розглянемо його.

80 : 20

Випробовуємо числа, при множенні яких на число 20 одержимо 80.

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить);

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить);

20 • 4 = 80 (число 4 підходить).

Отже, 80 : 20 = 4.

Таким чином, знайти частки чисел виду 80 : 20; 600 : 30; 800 : 200 можна двома способами:

1) способом послідовного ділення (застосувавши правило ділення числа на добуток);

2) способом випробовування (застосувавши знання табличних випадків множення і ділення).

2. Первинне закріплення (с. 124, завдання 789)

Один учень коментує, а вчитель записує на дошці.

600 : 30 = 600 : (10 ∙ 3) = (600 : 10) : 3 = 60 : 3 = 20

800 : 40 = 800 : (10 ∙ 4) = (800 : 10) : 4 = 80 : 4 = 20

1000 : 200 = 1000 : (100 ∙ 2) = (1000 : 100) : 2 = 10 : 2 = 5

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Коментоване розв’язування прикладів (с. 124, завдання 790)

— Знайдіть частки зручним способом

60 : 30 = 2           100 : 20 = 5        60 : 20 = 3               800 : 400 = 2

90 : 30 = 3            80 : 40 = 2         100 : 50 = 2             800 : 40 = 20

2. Усна робота над задачею (с. 124, завдання 791)

— Що відомо у задачі? (900 яєць розклали в лотки, по 30 у кожний.)

— Про що запитується у задачі? (Скільки потрібно було лотків?)

— Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? (Так.)

— Якою дією це дізнаємося? (900 : 30 = 30 лотків)

3. Робота над задачею (с. 124, завдання 792)

— Що відомо в задачі? (Для приготування розсолу для соління помідорів взяли 60 кг води.)

— Для приготування розсолу потрібна ще сіль. Чи відомо, скільки взяли солі? (Ні, невідомо.)

— А що сказано в задачі про сіль? (Її взяли у 20 разів менше.)

— Про що запитується у задачі? (На скільки кілограмів менше взяли солі, ніж води?)

— Чи можна відразу відповісти на питання задачі? (Ні, не можна.)

— Чому? (Не знаємо, скільки кілограмів солі взяли.)

— Чи можна про це дізнатися? Якою дією?

— Про що дізнаємося в другій дії? (На скільки кілограмів менше взяли солі, ніж води.)

— Яку дію треба виконати?

                Води — 60 кг

                Солі — ?, у 20 разів                       на ?

 

— Розв’яжіть задачу, склавши вираз, та знайдіть його значення.

Розв’язання

1) 60 : 20 = 3 (кг) — взяли солі;

2) 60 – 3 = 57 (кг)

Відповідь: на 57 кілограмів менше взяли солі, ніж води.

4. Пояснення розв’язання геометричної задачі (с. 124, завдання 793)

Учні читають розв’язання і пояснюють, про що дізналися кожною дією.

5. Офтальмологічна пауза

6. Розв’язування логічних завдань

1) Завдання 794 (с. 124).

Трикутники: ABC, ACD, ABO, BOK, KOC, COD, DOM, МOA, ABD, CBD, BOC, AOD.

Чотирикутники: ABCD, ABOM, ABKM, MKCD, OKCD, OMDC, ABKO.

2) Назвіть двоцифрове число, одним із «сусідів» якого є найменше трицифрове число. (99)

3) З однієї берези зірвали 14 яблук, а з другої — 10. Скільки всього яблук зірвали? (На березі яблука не ростуть.)

4) Троє коней пробігли 15 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? (15 км)

5) Скільки очей у морського їжака, якщо у нього на 3 ока більше, ніж у звичайного їжака? (5)

VІ. Підсумок уроку

— Яким способом розв’язання прикладів на ділення ми користувалися сьогодні на уроці? (Способом послідовного ділення і способом підбору.)

— Наведіть приклади.

VІІ . Домашнє завдання

С. 125, завдання 795; 796.