Математика 3 клас Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою

Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою

Мета: пояснити учням різні способи ділення числа на добуток; формувати вміння розв’язувати задачі на дві дії, пов’язані із одиничною нормою; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати охайність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 775

— На скільки більше метрів проходив за 1 хв дорослий, ніж хлопчик?

(900 : 3 – 400 : 2 = 100 (м))

Завдання 776

— Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей. (50 ∙ 3 – 60 = 90; 7 ∙ 40 + 20 = 300; 400 : 2 + 600 : 2 = 500; 3 ∙ 200 – 80 = 520; (400 + 600) : 2 = 500; 800 : 2 + 400 = 800)

2. Обчислювальний «ланцюжок»

1) 

5

    ∙ 2      ∙ 2      : 4           ∙ 20          : 10

2) 12 + 18           51 – 47              25 : 5              60 : 2

        : 6                   • 6                      : 5                 – 25

        • 5                   : 3                    • 20                  • 8

          ?                    ?                       ?                     ?

3. Усні обчислення

0 ∙ 20 + 10            500 : 10 : 10            (30 – 0) ∙ 0

60 • 10 + 100           0 + 7 + 13             800 : 100 ∙ 10

0 : 2 + 28                400 : 4 : 10            900 – (400 : 10)

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми вивчимо правило ділення числа на добуток.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота в парах (с. 122, завдання 777)

2. Колективне опрацювання матеріалу (с. 122, завдання 778)

— Розгляньте різні способи ділення числа на добуток.

3. Вивчення правил (с. 123, завдання 779)

— Розгляньте розв’язання прикладу 24 : (3 ∙ 2) та поясніть способи обчислення.

1-й спосіб: 24 : (3 ∙ 2) = 24 : 6 = 4

2-й спосіб: 24 : (3 ∙ 2) = (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4

Після коментування другого способу міркування формулюється правило «Поділити число на добуток можна послідовно: спочатку поділити число на один з множників, а потім результат поділити на інший множник».

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Обчислення прикладів двома способами (с. 123, завдання 780)

Учні «ланцюжком» розв’язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта у зошитах.

2. Письмове виконання завдання з коментуванням правил (с. 123, завдання 781)

— Обчисліть способом послідовного ділення.

36 : (9 • 2) = 36 : 9 : 2 = 2

72 : (3 • 8) = 72 : 8 : 3 = 3

60 : (10 • 2) = 60 : 10 : 2 = 3

400 : (10 • 5) = 400 : 10 : 5 = 8

3. Обчислення прикладів на ділення за зразком (с. 123, завдання 782)

— Виконайте ділення, розклавши дільник на множники за зразком.

48 : 16 = 48 : (8 ∙ 2) = 3

72 : 36 = 72 : (9 ∙ 4) = 2

80 : 40 = 80 : (8 ∙ 5) = 2

64 : 16 = 64 : (8 ∙ 2) = 4

4. Робота над задачею (с. 123, завдання 783)

— Поясніть, про що дізнаємося кожною дією. (У першій дії поділили загальну масу сіна на кількість вівців, тому отримали масу сіна для 1 вівці на 3 дні.)

— Про що дізналися другою дією? (Другою дією відповіли на питання задачі і знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)

— Розв’яжіть задачу іншим способом за схемою. (Першою дією ми дізнаємося про масу сіна на 1 день для 6 вівців. Другою дією ми дізнаємося про массу сіна на 1 день для 1 вівці.)

— Запишіть розв’язання задачі.

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (кг) — на 1 день 6 вівцям.

2) 12 : 6 = 2 (кг) — на 1 день 1 вівці.

— Запишіть відповідь. (Відповідь: 2 кг сіна дають 1 вівці на день.)

— Чим цікава ця задача? (Вона розв’язується двома способами.) Чим відрізняються ці способи? (Першою дією. У першому способі ми дізналися про масу сіна на 1 день для 6 вівців. А в другому — про масу сіна на 3 дні для 1 вівці.) Що в них спільного? (Другою дією відповіли на запитання задачі — знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)

Що ж ще спільного є в цих способах міркування? У першій дії ми знайшли величину однієї одиниці (чи на 1 день для 6 вівців; чи на 3 дні для 1 вівці.) У другій дії ми також знайшли величину однієї одиниці — на 1 день для 1 вівці. Таким чином, у цій задачі ми двічі наводили до одиниці.

5. Самостійна робота над задачею (с. 123, завдання 784)

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Один учень працює біля дошки.

Розв’язання

1) 800 : 2 = 400 друге число;

2) 400 : 4 = 100 — третє число.

6. Офтальмологічна пауза

7. Розв’язування логічних завдань

1) Завдання 785 (с. 123)

Число 42 поділи послідовно на 7 і 2. На яке число поділили 42? (На 14)

2) Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 рибини. За скільки хвилин рибалка може спіймати 8 таких рибин?

3) Мій товариш ішов, п’ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?

4) Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку? (4 кг)

VІ. Підсумок уроку

— Якими способами можна розділити число на добуток? (1) Знайти результат добутку і розділити на нього число. 2) Спочатку розділити число на один із множників, а потім результат — на другий множник.)

VІІ . Домашнє завдання

С. 123–124, завдання 786; 787.