Математика 3 клас Множення і ділення на 100. Розв’язування задач

Множення і ділення на 100. Розв’язування задач

Мета: вчити учнів застосовувати в обчисленнях правило множення та ділення на 100; формувати навички усних і письмових обчислень, уміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати мислення; математичне мовлення; виховувати моральні якості.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 746

— Скільки грошей заробив кожний робітник? (297 грн заробив третій робітник, 245 грн заробив перший робітник, 58 грн заробив другий робітник.)

Завдання 747

— Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей. ((350 + 270) ∙ 0 = 0; 8 : 8 + 0 : 1 = 1; 397 – 103 : 1 = 294; 700 – 394 = 306; 348 + 214 = 562; 685 + 138 = 823; 475 + 257 = 732; 570 + 354 = 924; (0 + 1000) : 1 = 1000)

2. Математичний диктант

- Перший множник 25, другий множник 1. Знайдіть добуток.

- Ділене 0, дільник 53. Знайдіть частку.

- Перший множник 1, добуток 19. Чому дорівнює другий множник?

- У скільки разів 40 більше від 1?

- Знайдіть частку чисел 80 і 80.

- Знайдіть добуток чисел 47 і 0.

Відповіді: 25; 0; 19; 40; 1; 0.

3. Розв’язування прикладів з коментуванням

32 : 4 : 1               0 • (35 – 32)            3 : 1 + 81 • 0

845 – 540 + 1       (159 – 52) • 0          1 • 46 + 0 • 7

— Складіть схожі вирази та знайдіть їх значення.

III. Повідомлення теми уроку

Сьогодні на уроці ми вивчимо правило множення та ділення на 100.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота (с. 118, завдання 748)

10 • 7 : 1            8 + 10 – 1            90 : 10 • 0

60 : 10 – 1         10 – 4 + 54         (32 + 49) • 10

— Як помножити число на 10?

— Як поділити число на 10?

2. Колективна робота (с. 118, завдання 749)

Учні знаходять добутки, користуючись зразком:

100 ∙ 4 = 400

1 сот. • 4 = 4 сот.

3. Робота в парах (с. 119, завдання 750)

— У кожній рівності порівняйте перший множник і добуток та зробіть висновок.

3 • 100 = 300             7 • 100 = 700

5 • 100 = 500             9 • 100 = 900

Висновок. Щоб помножити число на 100, треба до нього справа приписати два нулі.

4. Складання рівностей (с. 119, завдання 751)

Робота в парах

— З добутків складіть рівності з діленням на 100 та зробіть висновок.

4 • 100 = 400          6     100 =              8 • 100 =

400 : 100 = 4         600 : 100 =                : 100 =

Висновок. Щоб поділити на 100 число, яке закінчується нулями, треба

в ньому справа закрити два нулі.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Коментоване розв’язування прикладів (с. 119, завдання 752)

80 • 10 : 100 = 8           100 ∙ 5 : 10 = 50         60 – 100 : 100 = 59

900 : 10 : 10 = 9           100 • 7 : 10 = 70         1 ∙ 1 ∙ 1 + 100 = 101

2. Р обота над задачею (с. 119, завдання 753)

— Повторіть питання. (Скільки метрів за секунду пробігав спортсмен?)

— Що треба знати, щоб відповісти на питання задачі? (Потрібно знати два числові значення: 1 — відстань, відомо — 1000 м, та 2 — час, відомо, 1 хв 40 с, це 100 с.)

— Якою арифметичною дією відповімо на питання задачі? (Дією ділення)

— Чи можна відразу відповісти на питання задачі? (Так)

Розв’язання

1000 : 100 = 10 (м/с)

Відповідь: 10 метрів за секунду він пробігав.

3. Складання та розв’язування задач (с. 119, завдання 754)

Учні усно, використовуючи діаграму тривалості життя тварин, складають і розв’язують задачі.

4. Виконання дій з іменованими числами

2 м 40 см + 70 см               3 дм 6 см + 3 см

4 м 30 см – 3 м                   7 дм 6 см – 2 см

6 м 50 см + 50 см               4 дм 4 см + 4 дм

8 дм 7 см – 3 дм 4 см         5 м 20 см + 36 см

9 дм 5 см – 5 дм

5. Розв’язування логічних завдань

1) С. 119, завдання 755.

Рибак упіймав щуку, яка важить 2 кг та ще третину своєї маси. Яка масса щуки?

Розв’язання

Умову задачі доцільно зобразити у вигляді креслення, на якому відрізок поділений на три рівні частини (три третини цілого як уся маса щуки). За умовою зрозуміло, що дві третити дорівнюють 2 кг. Знайдемо одну третину: 2 : 2 = 1 кг. Тепер можемо дізнатися масу щуки: 2 + 1 = 3 кг.

Відповідь: 3 кг маса щуки.

2) Братові 7 років, а сестрі — 5 років. Скільки років виповниться сестрі, коли брату буде 10 років? (8 років)

VI. Підсумок уроку

— Яку тему вивчали на уроці? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

С. 120, завдання 756; 757.