Математика 3 клас Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Мета: вчити учнів застосовувати в обчисленнях правило ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати акуратність, уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 737

— Прочитайте приклади з одноцифровими відповідями. (45 : 5 • 1 = 9; (423 + 7) • 0 = 0; 10 ∙ 0 + 4 = 4)

— Прочитайте приклади з двоцифровими відповідями. (45 : 5 + 1 = 10; 10 – 0 + 4 = 14)

Прочитайте приклади з трицифровими відповідями. (543 – 5 ∙ 1 = 538; 423 + 7 ∙ 0 = 423; (543 – 5) • 1 = 538)

Завдання 738

— Прочитайте розв’язання задачі і відповідь. (а – 13 + 16, якщо а = 18, то 18 – 13 + 16 = 21 (кг))

Відповідь: 21 кілограм печива стало в коробці.

2. Обчислення значень виразів

63 : 7 + 1                        82 • 0 + 45                          56 : 8 • 1

63 : 9 + 1 • 1                   38 • 0 + 46 + 20                  91 • 1 + 9

63 : 9 • 1 + 1                   0 • 94 + 460 + 200

(81 : 9 + 1 • 1) • 9           (55 • 0 + 25) : 5

(81 : 9 • 1 + 1) : 2            0 • 66 + 240 + 760

3. Гра «Віднови рівність»

— Уставте знаки арифметичних дій так, щоб рівності були правильними.

62     0 = 62       79       1 = 80        23      0 = 23

49   49 = 0         190     1 = 190      0       51 = 0

4. Хвилинка каліграфії

1 12 123 1234 12345 123456 1234567

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо правило ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Складання рівностей (с. 117, завдання 739)

Учні з кожного виразу на множення та його значення складають рівність із діленням.

— Чому дорівнюють частки а : а; а : 1; 0 : а?

— Чи має сенс вираз а : 0?

2. Розв’язування прикладів «ланцюжком» з коментуванням (с. 117, завдання 740)

596 + 374 ∙ 1 = 970           596 + 374 ∙ 0 = 596          0 ∙ 320 : 1 = 0

(596 + 374) • 1 = 970        (596 + 374) ∙ 0 = 0            0 + 320 : 1 = 320

3. Робота над задачею (с. 117, завдання 741)

— Прочитайте задачу. Розгляньте малюнок. Про що розповідається в задачі? Запишіть задачу коротко.

— Прочитайте питання задачі.

— У цій задачі дано три суми: сума трьох чисел, сума першого та другого числа, сума другого та третього числа.

— Як знайти кількість курей? (Треба від суми трьох чисел відняти суму качок та гусей.)

— Як знайти кількість гусей? (Треба від суми трьох чисел відняти суму курей і качок.)

— Як знайти кількість качок? (Можна міркувати двома способами: від суми курей і качок відняти число курей, або від суми качок та гусей відняти число гусей.)

— Запишіть розв’язання по діях.

Розв’язання

1) 208 – 129 = 79 (пт.) — гусей;

2) 208 – 115 = 93 (пт.) — курей;

3) 129 – 93 = 36 (шт.) — качок.

Відповідь: 79 гусей, 93 курки, 36 качок.

4. Колективне розв’язування геометричної задачі (с. 118, завдання 742)

Довжина — 8 см, це на 4 см більше від ширини

Периметр —?

Розв’язання

1) 8 – 4 = 4 (см) — ширина;

2) (8 + 4) ∙ 2 = 24 (см)

Відповідь: 24 см — периметр прямокутника.

Після цього учні знаходять сторону рівностороннього трикутника, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (24 : 3 = 8 (см))

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Складання та розв’язування задач (с. 118, завдання 743)

Учні за короткими записами складають та розв’язують задачі (першу — усно, другу — письмово).

2. Розв’язування рівнянь (с. 118, завдання 744)

Троє учнів працюють біля дошки.

х + 408 = 643           684 – х = 256           х – 312 = 539

х = 643 – 408           х = 684 – 256           х = 539 + 312

х = 235                       х = 428                   х = 851

3. Розв’язування логічних завдань

1) С. 118, завдання 745.

Від 6 кг цукру треба відважити 750 г на терезах без гир. Як це зробити?

Розв’язання

Розважити цукор навпіл і висипати в торбинку 3 кг. 3 кг, що залишилися на шальці, розважити навпіл і висипати в торбину ще 1 кг 500 г. Решту 1 кг 500 г розважити порівну і висипати в торбину 750 г. На шальці буде 750 г.

2) У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. Їм 5; 7; 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один з хлопчиків ходить у дитячий садок, Іринка молодша за Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на 3? (Сергійку — 9 років, Іринці — 7 років, Івасю — 5 років, Галинці —

11 років.)

VI. Підсумок уроку

— Що дістаємо у частці при діленні будь-якого числа на 1?

— Що дістаємо у частці при діленні будь-якого числа на це саме число, крім нуля?

— Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

С. 118, завдання 746; 747.