Математика 3 клас Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380 + 590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)

 Додавання круглих трицифрових чисел з  переходом через  розряд виду 380 + 590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)

Мета: ознайомити учнів з усним додаванням круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; формувати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «шифрувальник» (с. 87, завдання 554)

— Розшифруйте слово, розставивши букви в порядку зростання значень виразів.

— Що ви знаєте про цю гру?

3. Усні обчислення «ланцюжком» (с. 86, завдання 553)

4. Робота за картками індивідуального контролю

Картка 1

1. Обчисліть.

450 + 35

640 + 230

2. Розв’яжіть задачу.

У касі було 980 грн. У перший день з каси видали 510 грн, у другий — на 120 грн менше, ніж у перший. Скільки гривень залишилось у касі?

Картка 2

1. Обчисліть.

357 – 246

497 – 394

2. Розв’яжіть задачу.

Туристи мали пройти 370 км. Першого дня вони пройшли 70 км, а другого — на 30 км менше, ніж першого. Скільки кілометрів залишилося пройти

туристам?

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати трицифрові числа з переходом через розряд; продовжимо роботу над розв’язуванням розширеної задачі на зведення до одиниці.

IV. Вивчення нового  матеріалу

1. Пояснення вчителя (с. 87, завдання 555)

1) Порозрядне віднімання трицифрових чисел.

— Розгляньте записи і поясніть, як виконали додавання.

380 + 590 =

300 80 500 90

(Додаємо сотні, одержуємо 800. Додаємо десятки й одержуємо 170. До 800 додали 170, отримали 970.)

2) На основі правила додавання суми до числа.

380 + 590 =

570 20

(Доповнюємо перший доданок 380 до круглого числа (до 400). Для цього розкладаємо 590 на зручні доданки: 570 і 20. Спочатку додаємо 380 і 20 — вийде 400. Потім додаємо 400 і 570 — вийде 970.)

380 + 590 = 380 + (570 + 20) = (380 + 20) + 570 = 400 + 570 = 970

3) Заміна круглих трицифрових чисел десятками.

380 + 590 =

380 — 38 десятків, 590 — це 59 десятків.

38 дес. + 59 дес. = 97 дес. = 970

2. Первинне закріплення

— Поясніть, як до 450 додати 370.

— Розв’яжіть приклади з коментуванням (с. 87, завдання 556).

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задачі (с. 87, завдання 557)

— Розгляньте малюнок.

— Прочитайте і дайте відповідь на запитання а.

270 + 220 = 490 (км) — відстань між Києвом і Одесою

— Прочитайте і дайте відповідь на запитання б.

1) 220 – 140 = 80 (км) — у бік Одеси

2) 270 + 140 = 410 (км) — у бік Києва

2. Робота над задачею на зведення до одиниці (с. 87, завдання 558)

Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.

24 л фарби — 8 банок

36 л фарби — ? баків (?, на 6 л >)

— Розв’яжіть задачу за планом.

1) Скільки літрів фарби в одній банці?

2) Скільки літрів фарби в одному баку?

3) Скільки треба баків, щоб розлити 36 л фарби?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (л) — в одній банці

2) 3 + 6 = 9 (л) — в одному баку

3) 36 : 9 = 4 (б.)

Відповідь: 4 баки потрібно, щоб розлити 36 літрів фарби.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що в першій і другій дії йдеться про

літри, а в третій — про баки.

3. Гра «хто швидше?»

— Використовуючи таблицю завдання 465, розшифруйте назву планети зоряного неба.

— Дізнайтеся більше про цю планету.

VI. Підсумок уроку

— Поясніть, яким способом вам легше обчислити приклад 450 + 160.

VII. Домашнє завдання

С. 88, завдання 560; 561.