Математика 3 клас Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці

 Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці

Мета: узагальнити різні способи додавання круглих трицифрових чисел; формувати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; повторити обчислення значень виразів зі змінними; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «рибалки» (на порівняння чисел)

Учні «ловлять» рибу з числами і вкидають у два відерця: більше, ніж 361, і менше, ніж 361.

Числа: 723; 433; 548; 115; 274; 93; 975; 360.

3. Гра «хто швидше?» (див. додаток на с. 148)

4. Робота за картками індивідуального контролю

Картка 1

1. Обчисліть приклади.

390 – 60

720 + 50

120 + 700

2. Розв’яжіть задачу.

У парку посадили 80 беріз, а кленів — на 20 менше. Скільки всього дерев

посадили?

Картка 2

1. Обчисліть приклади.

640 – 130

530 + 240

980 – 350

2. Розв’яжіть задачу.

У мотку було 350 г шерсті. Після того, як мама вив’язала рукавички,

у мотку залишилось 250 г. Скільки грамів шерсті мама використала на рукавички?

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розв’язувати приклади на додавання круглих трицифрових чисел різними способами. Продовжимо роботу над розв’язуванням розширеної задачі на зведення до одиниці; будемо розв’язувати вирази з буквеними даними.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення нового матеріалу

1) 560 + 230 — розкладаємо на розрядні доданки

500 60 200 30

До сотень додаємо сотні, до десятків додаємо десятки.

2)560 + 230 — додавання виконуємо послідовно

200 30

Спочатку до круглого числа додають сотні, а потім десятки.

(560+200) + 30

3)560 + 230 — заміна круглих трицифрових чисел десятками

56 дес. + 23 дес. = 79 дес., або 790

2. Первинне закріплення (с. 82, завдання 520)

— Розв’яжіть приклади з коментуванням різними способами.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань.

1. Самостійна робота (с. 81, завдання 519)

— Поставте букви в порядку зростання значень виразів та прочитайте слово. (Різдво)

— Що ви знаєте про це свято?

Відповіді: 10; 110; 410; 820; 890; 910.

2. Складання задачі на зведення до одиниці (с. 82, завдання 521)

— Складіть задачу за таблицею і питанням: «Скільки деталей виготовив майстер за 7 год?».

— Що дізнаємось У першій дії? (Скільки деталей виготовив учень за 1 год.)

— Що дізнаємось У другій дії? (Скільки деталей виготовив майстер за 1 год.)

— Якою дією можна відповісти на головне питання задачі? (Множенням)

— Самостійно запишіть розв’язання в зошити.

Творча робота над задачею

— Складіть обернену задачу з відповіддю 5.

Учень — 6 год — 18 д.

Майстер — 7 год — 56 д. на ? дет. >

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (д.) — учень за 1 год

2) 56 : 7 = 8 (д.) — майстер за 1 год

3) 8 – 3 = 5 (д.)

Відповідь: на 5 деталей більше виготовляє майстер за 1 годину.

3. Усна лічба (с. 82, завдання 522)

— Обчисліть значення буквених виразів

Відповіді: 4; 8; 6; 9; 2; 5; 7.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 82, завдання 523)

— Запишіть усі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 8, а цифри не повторюються. (107; 701; 530; 350; 620; 260)

VI. Підсумок уроку

— Які завдання на уроці були найскладнішими?

— Які завдання вам сподобалися? Чому?

VII. Домашнє завдання

С. 82–83, завдання 524; 525.