Математика 3 клас Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків

Мета: ознайомити учнів із прийомом порозрядного віднімання круглих трицифрових чисел; формувати вміння використовувати вивчені прийоми обчислень під час розв’язування задач і вправ; виховувати старанність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних Знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Математичний диктант

— Запишіть числа, в яких:

9 сот. 7 дес. 1 од.; 7 сот. 8 дес; 8 сот. 5 дес. 3 од.; 4 сот. 7 од.;

6 од. ІІІ розряду 5 од. І розряду;

9 од. III розряду 4 од. II розряду, 3 од. І розряду;

7 од. III розряду і 5 од. II розряду;

8 од. III розряду і 1 од. І розряду.

— Запишіть число, яке стоїть попереду числа 220.

— Запишіть, скільки всього десятків у числі 446.

— Запишіть «сусідів» числа 300.

Відповіді: 971; 780; 853; 407; 605; 943; 750; 801; 219, 44 дес; 299; 301.

3. Гра «хто швидше?» (див. додаток на с. 124)

III. ПовідОмлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо віднімати круглі трицифрові числа,розв’язувати задачі, що містять суми двох і трьох доданків.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення нового матеріалу (с. 78, завдання 501)

— Розгляньте малюнок і записи у підручнику.

— Поясніть обчислення.

Міркуйте так: щоб знайти різницю чисел 470 і 320, треба кожне з чисел розкласти на розрядні доданки: сотні і десятки. Потім окремо відняти сотні (400 – 300 = 100) і десятки (70 – 20 = 50). Додавши отримані числа (100 + 50 =150), отримали відповідь.

Висновок. Сотні віднімають від сотень, десятки — від десятків. Знайдені результати додають.

2. Первинне закріплення

1) Усні обчислення (с. 78, завдання 502).

— Поясніть обчислення виразу двома способами.

580 – 230 = (500 + 80) – (200 + 30) = (500 – 200) + (80 – 30) = 300 + 50 = 350

580 – 230 = (580 – 200) – 30 = 380 – 30 = 350

2) Обчислення прикладів (с. 78, завдання 503).

— Розв’яжіть приклади першого стовпчика з коментуванням, решту прикладів — самостійно з наступною перевіркою.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Усне обчислення задач (с. 78, завдання 504)

— Прочитайте першу задачу.

— Чи можемо ми відразу знайти відповідь на запитання задачі?

— Що для цього треба зробити? (590 – 60 = 530 (гр.))

— Прочитайте другу задачу.

— Що треба зробити, щоб відповісти на питання задачі? (240 – 110 =130 (стор.))

2. Робота над задачею (с. 78, завдання 505)

— Прочитайте задачу.

— Скільки кілограмів зерна відправили на елеватор за три дні? (990 кг)

— Скільки відправили першого і другого дня? (680 кг)

— А другого і третього дня? (640 кг)

— Що можна дізнатися, якщо від 990 віднімемо 680? (Скільки кілограмів зерна відправили третього дня.)

— Про що дізнаємося, якщо від 990 віднімемо 640? (Скільки кілограмів зерна відправили першого дня.)

— Про що дізнаємося, якщо обчислимо вираз 680 – (990 – 640)? (Скільки кілограмів зерна відправили другого дня.)

— Четвертий вираз не може бути розв’язанням до даної задачі.

3. Аналіз і розв’язування задачі (с. 79, завдання 506)

— Прочитайте завдання, розгляньте малюнок.

— Що треба зробити, щоб відповісти на перше питання задачі? (Знайти суму відстаней між усіма містами.)

Розв’язання записують на дошці. (320 + 150 + 430 = 900 (км))

Другу задачу учні розв’язують самостійно. Після того, як завдання розв’язане, один з учнів читає розв’язання вголос, решта перевіряють. (430 – 320 = 110 (км))

4. Гра «порівняй, не обчислюючи»

952 – 74          952

827 – 63          827 – 36

306 + 278        306

310 + 98          305 + 98

49 + 714         714 + 49

440 – 342       540 – 342

5. Робота з геометричним матеріалом (с. 79, завдання 507)

— Скільки кутів на малюнках?

— Чи є серед них тупі; прямі?

VI. Підсумок уроку

— Поясніть спосіб обчислення у прикладах на віднімання: 370 – 150; 680 – 520.

VII. Домашнє завдання

С. 79, завдання 508; 509.