Математика 3 клас Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел

Мета: вправляти учнів у порівнянні і записуванні трицифрових чисел; формувати вміння додавати і віднімати розрядні числа; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу, математичне мовлення; виховувати організованість.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. усні обчислення. «ланцюжок»

: 5

• 9

– 14

: 7

• 6

35

• 7

+ 14

: 7

• 5

– 19

7

3. Гра «порівняй!»

Числа іменовані, імена приховані.

Якщо числа порівняти, можна імена вгадати.

1 варіант — код Анна (=; >; >; =)

2 варіант — код Інна (<; >; >; =)

2 дм        20 см

27 см       7 дм         

  5 дм 7 см       3 дм 4 см

3 м          100 см

8 м         200 см

4 дм 9 см           2 дм 5 см

9 м           900 см

7 м        700 см

Методична вказівка

Учні порівнюють іменовані числа, по закінченні роботи вчитель пропонує перевірити правильність відповідей. Для цього замість знаків «=», «>», «<» потрібно поставити відповідні букви «А», «Н», «І». За умови правильного виконання роботи учні прочитають імена дівчат.

4. «веселі задачі»

— Складіть вирази до задач. Запишіть їх у зошит.

Дві білочки сиділи

І шишки всім по 5 ділили.

Шишок — 40, білок — 7,

А чи вистачить усім?

Жде ворона нетерпляче:

Обіцяли їй остачу?

Відповідь: 40 – 5 • 7 = 5 (ш.)

90 штук горішків

Натаскали в нірку мишки,

Всі взяли собі по 7,

Залишилось 27.

От задача дітворі:

Скільки мишок у норі?

Відповідь: (90 – 27) : 7 = 9 (м.)

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися порівнювати трицифрові числа; пригадаємо арифметичні дії з трицифровими числами; будемо розв’язувати задачі та вдосконалювати обчислювальні навички.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота. робота за нумераційною таблицею (с. 62, завдання 415)

— Прочитайте числа, записані в нумераційній таблиці.

— Яке з чисел найбільше? Яке найменше?

2. Пояснення нового матеріалу

— Трицифрові числа порівнюють так само, як і двоцифрові. Спочатку дивимося на цифри найвищого розряду, в даному випадку — на цифри сотень. Якщо цифри сотень в обох числах різні, наприклад, у числах 522 і 301, то

більшим буде те число, у якому цифра сотень більша. Якщо число сотень однакове, тоді треба порівнювати число десятків. Якщо і воно збігається, треба дивитися на число одиниць. У якому числі воно переважає, те число і більше.

3. Первинне закріплення. порівняння чисел (с. 62, завдання 416)

— У кожній парі чисел назвіть більше число.

4. Запис чисел у нумераційну таблицю (с. 62, завдання 417)

Учні креслять нумераційну таблицю в зошиті.

— Запишіть з коментуванням (учні по черзі виходять до дошки).

Запишіть самостійно: чотириста двадцять чотири; триста двадцять; сто дев’ятнадцять; п’ятсот вісім.

5. Розв’язування прикладів за зразком (с. 62, завдання 418)

— Розгляньте зразок, записаний на дошці.

4 + 3 = 7

40 + 30 = 70

400 + 300 = 700

— Які цифри додаємо у першому прикладі? (Одноцифрові)

— Які цифри додаємо у другому прикладі? (Круглі десятки)

— У 2-му класі ми міркували так: 4 дес. + 3 дес. = 7 дес., або 70. Розрядні

числа 40 і 30 ми замінили новими лічильними одиницями — десятками і зводили додавання до додавання одноцифрових чисел.

— Як ми додавали приклади в третьому прикладі?

Розмірковуйте так: 400 — це 4 сотні, 300 — це 3 сотні. До 4 сотень додати

3 сотні вийде 7 сотень.

7 сотень — це 700. Отже, 400 + 300 = 4 сот. + 3 сот. = 7 сот.

Аналогічно обчислюються приклади на віднімання.

— Розв’яжіть приклади з коментуванням.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Творча робота над задачею (с. 63, завдання 419)

1) Аналіз умови задачі.

Трактори — 24

Комбайни — ?, у 3 рази <

Автомобілі — ?, у 4 рази <

2) Робота за виразами з підручника.

— Про що дізнаємося, коли обчислимо значення виразів?

Учні виконують завдання в парі.

2. Самостійна робота над задачею (с. 63, завдання 420)

Слабшим учням учитель пропонує картку — підказку.

Привезли — ?

Продали — ?, в 4 рази <

Залишилось — 28

+  :     =

Творча робота над задачею

— Замініть число 28 числом 36.

— Чи зміниться план розв’язання задачі? Доведіть свою думку.

3. Завдання з логічним навантаженням (с. 63, завдання 421)

Відповідь: 99 + 1 = 100; 100 – 99 = 1

— Чому в третій рівності немає розв’язку?

VI. Підсумок уроку

— Що вивчили на уроці?

— Які завдання викликали труднощі?

VII. Домашнє   завдання

С. 63, завдання 422; 423.