Математика 3 клас Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею

 Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею

Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел, у розв’язуванні задач;

вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, математичне мовлення; прищеплювати інтерес до уроків математики.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «хто швидше?»

1-й учень

3 • 7

12 : 2

5 • 5

36 : 4

6 • 8

40 : 5

2 • 8

21 : 3

2-й учень

3 • 8

14 : 2

6 • 5

32 : 4

6 • 9

45 : 5

2 • 7

24 : 3

3-й учень

3 • 9

10 : 2

5 • 7

28 : 4

6 • 7

35 : 5

2 • 9

27 : 3

3. Усні обчислення за завданнями 406; 407 (с. 61)

4. Математичний диктант

Запишіть числа 105; 130; 118; 192.

Розкладіть числа на розрядні доданки: 107; 120; 159.

Запишіть значення виразу

а : 8, якщо а = 72. (72 : 8 = 9)

Різницю чисел 80 і 17 зменшіть у 7 разів. (

(80 – 17) : 7 = 9)

Число 6 помножте на різницю чисел 36 і 29. (

6 • (36 – 29) = 42)

Зменшуване 71, від’ємник виражений добутком чисел 7 і 7. Запишіть різницю. (71 – 7 • 7 = 22)

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над трицифровими числами, будемо вчитися читати й утворювати ці числа, продовжимо роботу над задачами на спільну роботу.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота. читання чисел за нумераційною таблицею (с. 61, завдання 408)

— Запишіть числа, подані в першій таблиці.

— Прочитайте числа, записані в другій таблиці.

2. Утворення чисел шляхом додавання чисел різних розрядів (с. 61, завдання 409)

— Розв’яжіть приклади з коментуванням.

— Зачитайте числа, у яких є всі розрядні одиниці.

— Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці І розряду.

— Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці ІІ розряду.

— Яке число утвориться, якщо у ньому будуть відсутні одиниці ІІІ розряду?

3. Робота над задачею на спільну роботу (с. 61, завдання 410)

Аналіз умови задачі. Складання і запис на дошці короткої умови задачі.

За 1 годину                 треба набрати                 Кількість годин        1-й оператор               

         3 с.                        49 сторінок                             ?                           2-й оператор

4 с.

— Розв’яжіть задачу за планом.

1) Скільки сторінок набирають обидва оператори за 1 годину?

2) Скільки часу оператори повинні працювати разом у такому темпі, щоб на-

брати 49 сторінок?

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно, решта учнів — за допомогою

картки-підказки.

1) +=

2) :=

Взаємоперевірка виконаної роботи.

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (сторінок) — обидва оператори за годину

2) 49 : 7 = 7 (год)

Відповідь: за 7 годин.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Аналіз задачі за розв’язанням у підручнику (с. 61, завдання 411)

— Розгляньте умову та розв’язання задачі.

— Скажіть, на яке запитання знайшли відповідь?

2. Самостійна робота

— Складіть задачу, подібну до попередньої, та розв’яжіть її.

Сильніші учні записують розв’язання виразом. Під час перевірки кілька учнів записують варіанти своїх розв’язань на дошці.

— Отже, вираз       •        +          є розв’язанням кожної задачі, яку ви склали на       уроці.

3. Творча робота над задачею

На першій поличці стояло 9 книг, а на другій — у 3 рази більше. Скільки   книг на двох поличках разом?

— Відшукайте помилку в розв’язанні.

1) 9 : 3 = 3 (кн.) — на другій поличці;

2) 9 + 3 = 11 (кн.)

Відповідь: усього 11 книг.

— Розв’яжіть задачу правильно (усно).

4. Завдання з логічним навантаженням

1) У математиці лише 9 цифр. Запишіть 7 трицифрових чисел, використавши ці цифри за умови, що одна і та сама цифра у числі не повторюється.

Зразок: 123; 456; 789; 921; 384; 682; 109.

2) Завдання 412 (с. 62).

Відповідь: 200; 205; 220; 225; 240; 245; 700; 705; 720; 725; 740; 745.

Найбільше число 745.

VI. Підсумок уроку

— Як називають одиниці I розряду?

— Як називають одиниці II розряду?

— Як називають одиниці III розряду?

VII. Домашнє Завдання

С. 62, завдання 413; 414.