Математика 3 клас Розв’язування задач на дві і три дії

 Розв’язування задач на дві і три дії

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі на дві і три дії; закріпити навички табличного множення і ділення чисел на 9; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення (с. 43, завдання 305)

3. Фронтальне опитування

1) Складання рівняння.

— На яке число треба поділити 42, щоб дістати 7?

— Складіть рівняння і розв’яжіть його.

— Як називаються числа при діленні?

— Як знайти невідомий дільник?

2) Складання задач за схемами короткого запису.

I —

II — ?, на <

I —

II — ?, у рази <

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати задачі на дві і три дії, складати числові вирази та знаходити їх значення, розв’язувати рівняння.

IV. Робота над темою уроку

1. робота над задачею (с. 43, завдання 307)

1) Аналіз умови задачі.

Привезли — 60 плеєрів

Продавали — 9 днів по 6 плеєрів

Залишилось — ?

2) Запис розв’язання задачі виразом.

Сильніші учні виконують самостійно.

Слабшим учням можна запропонувати картку-підказку.

– •=

2. складання виразів (с. 43, завдання 309)

42 + 21 : 7 = 45

42 : (30 – 24) = 7

7 • 7 – 8 • 5 = 9

8 • 7 – 4 • 5 = 36

64 : 8 + 54 : 6 = 17

48 : 8 + 24 : 8 = 9

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 43, завдання 308)

Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.

Слив — 36

Груш — ?, у 4 рази <

Яблунь — ?, на 16 >

План розв’язання

1) Скільки груш у саду?

2) Скільки слив і груш разом?

3) Скільки яблунь у саду?

— Запишіть розв’язання задачі (диференційовано).

Сильніші учні розв’язують по діях, усі решта — за допомогою учителя.

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (груш)

2) 36 + 9 = 45 (слив і груш)

3) 45 + 16 = 61 (яблуня)

Відповідь: 61 яблуня у саду.

2. Самостійна робота (с. 43, завдання 310)

— Розв’яжіть рівняння.

1 варіант — 1-ше і 2-ге рівняння;

2 варіант — 3-тє і 4-те рівняння.

3. Гра «допоможіть незнайкові»

— Розставте знаки арифметичних дій так, щоб вийшли правильні рівності.

5 3   4 = 14                    12   3   4 = 8                    30     3      3 = 9

8 2    7 = 28                   18   6   2 = 22                 14     7      2 = 1

20 5  6 = 24                   5   8   4 = 36                   2     9   3 = 21

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 43, завдання 311)

— Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2; 3.

Діляться на 2: 4; 6; 8.

Діляться на 3: 6; 9; 12.

— Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2 і на 3.

Діляться на 2 і на 3: 6; 12; 18.

VI. Підсумок уроку

— Які завдання вам сподобалися на уроці?

— Яке завдання виявилось для вас найскладнішим?

— Як ви вважаєте, чому?

VII. Домашнє завдання

С. 44, завдання 312; 313.