Математика 3 клас Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання). Складання виразів та знаходження їх значень

 Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання). Складання виразів та знаходження їх значень

Мета: провести аналіз розв’язання задач з буквеними даними; формувати вміння використовувати знання табличного множення і ділення на практиці; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усна лічба (с. 32, завдання 216)

3. Фронтальне опитування

1) Розв’яжіть рівняння.

1 варіант

86 – х = 49

2 варіант

86 – х = 75

— Як знайти невідомий від’ємник?

2) Розв’яжіть задачу, записуючи розв’язання виразом.

У п’яти однакових банках 15 л соку. Скільки літрів соку в 7 таких банках?

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із задачами з буквеними даними; будемо вдосконалювати вміння складати вирази і знаходити їх значення; розвиватимемо вміння використовувати знання табличного множення і ділення на практиці.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота (с. 32, завдання 217)

— Знайдіть значення виразу k : 7, якщо k набуває таких значень: 14; 21;

28; 42; 63.

Якщо k = 7, то k : 7 = 14 : 7 = 2 — коментує вчитель.

Усі решту виразів коментують учні.

2. Пояснення нового матеріалу (с. 32–33, завдання 219)

— Прочитайте першу задачу.

— Скільки гарбузів зібрали з однієї грядки? (З однієї грядки зібрали 6 гарбузів.)

— Скільки гарбузів зібрали з другої грядки? (З другої грядки зібрали а гарбузів.)

— Про що можна дізнатися за цими даними? (Скільки гарбузів зібрали з двох грядок.)

— Що зробили з цими гарбузами? (Усі гарбузи поклали порівну в два ящики.)

— Що означає поклали? (Поділили)

— Про що запитується в задачі? (Скільки гарбузів поклали в один ящик?)

— Як дізнаємося про кількість гарбузів в 1 ящику? (Масу всіх гарбузів поділимо на 2 ящики.)

— Складемо план розв’язання.

1) Скільки всього гарбузів зібрали з двох грядок?

2) Скільки гарбузів поклали в 1 ящик?

— Розгляньте розв’язання в підручнику та поясніть, що знайшли кожною дією.

— Прочитайте другу задачу.

— Розгляньте розв’язання задачі та поясніть, що знайшли кожною дією.

Висновок. Якщо умова задачі містить буквене дане, відповідь записують у вигляді виразу. Значення букви може змінюватися — це змінна величина.

3. Первинне закріплення

— Розв’яжіть другу задачу, якщо k = 4.

(4 + 4 • 3) : 2 = 8 (кг)

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 33, завдання 220)

— Прочитайте задачу.

— Розв’яжіть задачу за планом.

— Скільки яблук у кошику?

— Скільки всього кілограмів яблук разом у кошику і мішку?

— Запишіть розв’язання задачі в зошити (один учень працює біля дошки).

1) а : 6 (кг) — у кошику

2) а + а : 6 (кг) — усього кілограмів яблук

Відповідь: а + а : 6 — усього кілограмів яблук разом у кошику і мішку.

2. Розв’язування задачі двома способами (с. 33, завдання 221)

Аналіз задачі, складання схем розв’язання.

1-й спосіб

2-й спосіб

50                 9

•                 43

9                   •

?                  –

?                  ?

50               43

– 9

•                 ?

Самостійне розв’язування одним зі способів.

— Який спосіб для вас легший? Чому?

3. Самостійна робота (с. 32, завдання 218)

— Складіть і розв’яжіть рівняння.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 33, завдання 222)

VI. Підсумок уроку

— Над чим працювали на уроці?

Гра «Множники загубилися»

49               42

56                63

28

VII. Домашнє завдання

С. 33, завдання 223; 224