Математика 3 клас Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці

 Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці

Мета: закріплювати вміння виділяти у тексті задачі із взаємопов’язаними величинами, знаходити певну величину під час розв’язування задач; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

— Назвіть вартість усієї покупки.

2. Фронтальне опитування

— Яка вартість п’яти олівців, по 3 грн кожний?

— Яку кількість пар шкарпеток за ціною 6 грн кожна можна купити на 30 грн?

— На 12 грн купили 4 кг картоплі. Яка ціна 1 кг картоплі?

3. Усні обчислення

1) С. 29, завдання 189.

— Виконайте першу дію кожного виразу.

2) С. 30, завдання 193.

— Назвіть множники в кожному виразі, а потім знайдіть добуток.

3) С. 30, завдання 195.

— У виразі 12 : 2 + 2 • 2 поставте дужки так, щоб після обчислення вийшло:

а) 6; б) 2.

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні ми продовжимо роботу над задачами, що містять взаємопов’язані величини: ціну, кількість, вартість.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота. робота над задачею (с. 29, завдання 190)

Маса гуски 5 кг. Яка маса 4 таких гусок?

Маса               Кількість                         Загальна маса

5 кг                     4                                               ?

Творча робота над задачею зі зміною даних.

Маса                        Кількість              Загальна маса

4 кг                                 ?                               24 кг

?                                      3                               21 кг

2. Робота над задачею (с. 28, завдання 182)

Аналіз умови задачі за питаннями вчителя. Запис короткої умови у таблиці.

Ціна                     Маса                   Вартість

Однакова          5 кг                          30 грн

8 кг                          ?                            57

Користуючись таблицею, учні пояснюють розв’язання задачі за поданим планом.

План розв’язання

1) Яка ціна яблук?

2) Яка вартість 8 кг яблук?

— Поясніть, про що дізналися кожною дією.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Розв’язування задачі на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці (с. 29, завдання 183)

— Про що йдеться в задачі?

— Скільки грошей заплатили за 4 булочки?

— Про що можна дізнатися за цими даними? (Ціну булочки)

— Чи можна тоді дати відповідь на питання задачі?

— Як знайдемо вартість 2 булочок?

— Запишіть розв’язання задачі в зошити.

Один учень працює за закритою частиною дошки. Самоперевірка робіт.

2. Самостійна робота (с. 30, завдання 192)

— Розгляньте короткий запис задачі й розв’яжіть її.

— Запишіть розв’язання задачі самостійно.

Слабшим учням учитель пропонує картку-підказку.

1) :=(л)

2) •=(л)

3. Порівняння виразів (с. 29, завдання 185)

4. Розв’язування рівнянь (с. 30, завдання 194)

1-й ряд — 1-ше рівняння;

2-й ряд — 2-ге рівняння;

3-й ряд — 3-тє рівняння.

5. Завдання з логічним навантаженням

1) С. 29, завдання 186.

Розв’язання

1) 75 – 56 = 19 — 2-ге число

2) 19 + 11 = 30 — 1-ше число

3) 56 – 30 = 26 — 3-тє число

2) С. 30, завдання 196.

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

Гра «Знайдіть пару числу»

У двох цуценят 8 лап. Скільки лап у 4 цуценят?

2 – 8

4 — ?

VII.Домашнє завдання

С. 29–30, завдання 187; 197.