Математика 3 клас Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість

 Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість

Мета: ознайомити учнів із трійкою взаємопов’язаних величин, що перебувають у пропорційній залежності: ціна, кількість, вартість; розвивати вміння виділяти у тексті взаємопов’язані величини, застосовувати правило знаходження певної величини під час розв’язування задач; виховувати старанність.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

— Які обернені задачі ви склали до завдання 173 (с. 27)?

2. гра «котра година?»

Повторення таблиці множення на 6. Учитель показує на число навколо циферблата, учні множать його на 6 і дають відповідь.

— Користуючись циферблатом, складіть приклади на ділення числа 6.

(6 : 6 = 1; 12 : 6 = 2)

3. Розв’язування задач (усно)

Урок триває 40 хвилин, а перерва — 10 хвилин. На скільки довше триває урок, ніж перерва? У скільки разів довше?

Дітей запросили на день народження о другій годині дня. Сергій прийшов о 13 годині 55 хвилин, Мар’янка прийшла через 10 хвилин після Сергія, а Оленка — на 5 хвилин раніше, ніж Мар’янка. Хто з дітей прийшов у призначений час?

4. Фронтальне опитування

— Скільки років складає століття?

— Скільки місяців у році?

— Скільки днів складає 1 тиждень?

— Скільки годин у добі?

— Скільки хвилин у годині?

— Скільки секунд у хвилині?

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із новими взаємопов’язаними величинами та навчимося розв’язувати задачі, що містять ці величини.

IV. Робота над темою уроку

1. Пояснення вчителя

— Кожен предмет має свою ціну. Ціна показує, скільки коштує певна річ.

Мама купила 2 кг картоплі по 5 грн і 1 кг цибулі по 3 грн. Чи однакову кількість грошей мама витратить на картоплю і цибулю? Чому? Кількість грошей, яку витратить мама, є вартістю. Вартість показує, скільки коштує вся покупка.

Щоб розв’язувати задачі такого виду, можна скористатися схемою:

В           Ц               К

:             :               •

Якщо закрити невідоме позначення, то ті позначення, які залишилися, покажуть потрібну дію (знак дії стоїть між ними у колі).

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 27)

— Як знайти вартість?

— Як знайти кількість?

— Як знайти ціну?

3. Первинне закріплення. розв’язування задач за таблицею

1) С. 28, завдання 175.

— Складіть задачу за даними таблиці.

2) С. 28, завдання 176.

— Поясніть, про яку величину дізнаємося, коли обчислимо кожний вираз?

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 28, завдання 177)

Аналіз умови задачі за питаннями вчителя.

— Розв’яжіть задачу за планом.

1) Скільки гривень коштує 4 м стрічки?

2) Скільки одержали здачі з 20 гривень?

Сильніші учні складають вираз, усі решта розв’язують задачу по діях.

Розв’язання

20 – 3 • 4 = 8 (грн)

Відповідь: 8 гривень одержали здачі.

2. Самостійна робота (с. 28, завдання 178)

1 варіант — верхній рядок;

2 варіант — нижній рядок.

— Як знайти невідоме зменшуване?

— Як знайти невідомий доданок?

3. Обчислення значень виразів на порядок дій з коментуванням (с. 27, завдання 174)

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Як знайти ціну? вартість? кількість?

VII. Домашнє завдання

С. 28, завдання 179; 180.