Математика 3 клас Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач

Мета: закріпити навички табличного множення і ділення на 5; формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач, знаходження значень виразів; вдосконалювати вміння творчо працювати над умовою задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «допоможіть незнайкові»

— Відшукайте числа і поставте потрібні знаки арифметичних дій: «:»

або «•».

16 * = 4

8 * = 4 • 7 + 4

4 * = 24

* 9 – 36 = 0

* 6 + 16 = 40

* 3 = 15

36 * : 3 = 3

* 5 = 20

3. Математичний диктант

Перший множник — 2, другий — 9. Знайдіть добуток.

Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 27.

Добуток чисел 2 і 9 зменшити на 11.

Число 50 зменшити на добуток чисел 2 і 4.

Число 3 помножити на суму чисел 1 і 8.

Число 4 помножити на різницю чисел 81 і 72.

Знайдіть суму різниці та добутку чисел 4 і 2.

Відповіді: 18; 45; 7; 42; 27; 36; 10.

4. Фронтальне опитування

Розв’язування простих задач, складання обернених до них

За 3 дні майстер виготовив 15 ваз. Скільки ваз виготовляв майстер за

1 день?

15 : 3 = 5 (в.)

— Складіть обернені задачі. Запишіть їх розв’язання.

3 • 5 = 15 (в.); 15 : 5 = 3 (дні)

У трьох дівчат 18 олівців, порівну в кожної. Скільки олівців у кожної дівчинки?

18 : 3 = 6 (ол.)

— Складіть обернені задачі. Запишіть їх розв’язання.

6 • 3 = 18 (ол.); 18 : 6 = 3 (д.)

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання таблиці множення числа 5 і ділення на 5; навчимося застосовувати знання таблиць на практиці; будемо складати і розв’язувати задачі.

IV. Робота над темою уроку

1. Робота за таблицями множення і ділення чисел на 5 (с. 24, завдання 148)

— Поясніть, як склали таблицю множення числа 5 і таблицю ділення  числа 5.

— Розкажіть таблиці з пам’яті.

— Перевірте правильність рівності 5 • 7 = 35.

2. Тренувальна вправа

— Розв’яжіть приклади з коментуванням, користуючись таблицями (с. 24).

3. Робота над задачею (с. 24, завдання 149)

Аналіз задачі, складання короткої умови.

К.— 25 кг

Ц.— 5 кг

М.— ?, у 5 разів <

— Чи можемо відразу дати відповідь на головне питання задачі? Чому?

— Що для цього треба дізнатися? Якою дією?

— Запишіть розв’язання задачі.

Сильніші учні складають вираз (25 + 5) : 5 = 6 (кг).

Усі решта розв’язують по діях (слабшим учням роздають карткипідказки).

Розв’язання

1) +=

2) :=

Відповідь: 6 кг моркви витратили.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 24, завдання 150)

Зошит — 4 грн

Книжка — ?, у 5 разів дорожча

Аналіз задачі за короткою умовою. Самостійне розв’язування задачі.

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (грн) — коштує книжка

2) 20 + 4 = 24 (грн)

Відповідь: 24 гривні вартість зошита і книжки разом.

2. Знаходження частини числа (с. 25, завдання 152)

— Знайдіть чверть числа 24; п’яту частину числа 40.

— Якою дією знаходимо частину від числа?

3. Складання і розв’язування задачі за малюнком (с. 25 завдання 151)

1) 16 – 4 = 12 (л) — у відрі.

2) 29 – 15 = 14 — різниця чисел 29 і 15.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 25, завдання 153)

— Складіть вираз до завдання. Перевірте розв’язання на практиці.

(13 – 3) : 2 = 5 (см)

VI. Підсумок уроку

— Які таблиці множення, ділення повторили на уроці?

— Пригадайте таблицю множення на 5.

— Як не обчислюючи визначити, чи належать відповіді до пригаданої таблиці? (Відповідь має закінчуватися на 0 або на 5.)

— Які з чисел не будуть відповідями таблиці множення на 5?

10; 15; 23; 45; 25; 37; 40; 46; 30; 21; 20.

VII. Домашнє завдання

С. 25, завдання 154; 155.