Математика 3 клас Таблиці ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач

 Таблиці ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач

Мета: повторити прийоми складання таблиці ділення; розвивати вміння розв’язувати задачі, що містять дію ділення, знаходити значення числових виразів; розвивати логічне мислення; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

— Назвіть приклади з відповіддю 18; 21 і 27.

2. гра «допоможіть сові розв’язати кругові приклади»

  – 14       + 23       – 43         – 26        + 36        – 42     + 34        + 28      – 27      + 25      + 10     – 4       86

3. Фронтальне опитування

— Як називаються числа при множенні?

— Як знайти невідомий множник?

— Як називаються числа при діленні?

— З кожного виразу та його значення складіть і запишіть рівність з діленням на 2 (с. 22, завдання 132).

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблиці ділення на 2 і 3; знаходження значень числових виразів; будемо розв’язувати задачі на ділення і вчитися самостійно працювати.

IV. Робота над темою уроку

1. Повторення матеріалу, пов’язаного з діленням (с. 22, завдання 133)

Складання таблиці ділення на 2; 3.

2. Обчислення прикладів з коментуванням (с. 22, завдання 134)

3. Робота над задачею (с. 22, завдання 135)

12 : 3 = 4 (грн) — отримала кожна донька

— Складіть обернену задачу.

Мама дала трьом донькам по 4 грн. Скільки всього грошей було у мами?

(4 • 3 = 12 (грн))

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею (с. 22, завдання 136)

Аналіз задачі за питаннями вчителя.

Розв’язання

1) 26 – 8 = 18 (ог.) — залишилося

2) 18 : 3 = 6 (ог.)

Відповідь: 6 огірків поклали в кожну банку.

2. «бліцконтроль знань»

1 варіант

1) У якому виразі пропущено число 34?

а)     + 25 = 59;

б) 68 –    = 31;

в) 26 +     = 50.

2) Позначте правильну рівність:

а) 2 + 2 + 2 + 2 – 4 = 2 • 4;

б) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4;

в) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4.

3) Різницю чисел 75 і 23 збільшили на 14. Позначте правильну відповідь.

а) 76;

б) 66;

в) 64.

4) Позначте рівняння, у якому доданок дорівнює 25.

а) 16 + х = 40;

б) х + 7 = 32;

в) х + 9 = 17.

5) Якщо а = 18, то 92 – а =

а) 85;

б) 95;

в) 74.

6) Вісім пиріжків розділили порівну між чотирма учнями. По скільки пиріжків отримав кожний учень?

а) 4;

б) 3;

в) 2.

7) З мішка відсипали 15 кг картоплі, після чого у мішку залишилося 12 кг картоплі. Щоб дізнатися, скільки кілограмів картоплі було у мішку спочатку, треба:

а) 15 + 12 + 15;

б) 15 + 12;

в) 15 – 12.

8) Чому дорівнює периметр квадрата, якщо одна сторона його дорівнює 3 см?

а) 12 см;

б) 10 см;

в) 9 см.

9) У змаганнях брали участь 12 хлопчиків і 15 дівчаток. Усіх учнів розподілили на 3 команди. Скільки учасників було у кожній команді?

а) 12 + 15 : 3;

б) (12 + 15) : 3;

в) 15 : 3 + 12.

2 варіант

1) У якому виразі пропущено число 26?

а) 25 +   = 58;

б) 73 –  = 30;

в)   + 34 = 60.

2) Позначте правильну рівність:

а) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 6 = 3 • 6;

б) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5;

в) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 – 2 = 3 • 5.

3) Суму чисел 47 і 18 зменшили на 15. Позначте правильну відповідь.

а) 50;

б) 70;

в) 65.

4) Знайдіть рівняння, у якому доданок дорівнює 35.

а) 7 + х = 42;

б) 17 + х = 48;

в) х + 9 = 54.

5) Якщо а = 13, то 61 – а =

а) 58;

б) 48;

в) 68.

6) На кожну тарілку поклали по 3 сливи. Скільки слив на 7 тарілках?

а) 18;

б) 10;

в) 21.

7) У книзі 45 сторінок. Дівчинка прочитала кілька сторінок, і їй залишилося прочитати 17 сторінок. Щоб дізнатися, скільки сторінок прочитала дівчинка, треба:

а) 45 – 17 – 17;

б) 45 – 17;

в) 45 + 17.

8) Чому дорівнює периметр трикутника, якщо довжина його 6 см, а ширина

2 см?

а) 16 см;

б) 8 см;

в) 10 см.

9) У класі стояло 12 парт. Потім принесли ще 6 парт. Усі парти поставили у три ряди, порівну в кожний. Скільки парт поставили у кожному ряду?

а) 12 + 6 : 3;

б) (12 + 6) : 3;

в) 12 : 3 + 6.

VI. Підсумок уроку

— Що здалося складним на уроці?

— Яке завдання сподобалося?

— Над чим ще хотіли попрацювати?

VII. Домашнє завдання

С. 22, завдання 137; 138.