Математика 3 клас Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць

Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць

Мета: повторити конкретний зміст дії ділення, назви компонентів при діленні, зв’язок множення і ділення; вдосконалювати навички розв’язування задачі, що містять дворазове зменшення чисел на кілька одиниць; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 35–36)

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо назви чисел при діленні; розглянемо зв’язок дій множення і ділення; будемо розв’язувати прості задачі на ділення.

IV. Робота над темою уроку

1. Повторення матеріалу, пов’язаного з діленням і множенням

1) Робота з геометричним матеріалом (с. 20, завдання 123).

— Скільки потрібно паличок, щоб скласти 6 окремих трикутників?

Для допитливих

— Яку найменшу кількість паличок треба взяти, щоб скласти 6 трикутників?

— Накресліть їх.

2) Робота над задачею (с. 20, завдання 124).

— Скільки було рукавичок?

— По скільки штук їх розклали?

— Скільки пар рукавичок вийшло?

— Як це записати за допомогою виразу? (8 : 2 = 4)

— Яку дію виконали? (Ділення)

2. Робота за таблицею (на дошці)

 Ділене        Дільник                  Частка

   12                : 3                              = 4

— Пригадайте назви чисел при діленні.

— Назвіть числа в рівності 18 : 3 = 6

— Вираз 18 : 3 також називається часткою чисел 18 і 3.

3. Зв’язок дій ділення і множення (с. 21, завдання 126)

— Розгляньте малюнок і поясніть, як за ним склали вираз на множення і два вирази на ділення.

— Назвіть числа в рівностях.

— Порівняйте рівність із множенням з рівностями з діленням.

— Що дістанемо, якщо добуток двох чисел поділимо на один з множників? (Другий множник)

Для допитливих

Якщо а • b = с, то чому дорівнює с : а? с : b?

4. Самостійна робота (с. 21, завдання 127)

— З кожної рівності на множення складіть по дві рівності на ділення.

— Як знайти невідоме ділене? дільник?

5. розв’язування простих задач на ділення

16 яблук поділили між 4 дітьми. Скільки яблук дали кожній дитині?

У 6 банок розлили порівну 18 л води. Скільки літрів води налили у кожну банку?

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Робота над задачею на дворазове зменшення числа на кілька одиниць (с. 21, завдання 129)

Маса 100 л води становить 100 кг, маса 100 л нафти на 10 кг менша, ніж води, а бензину — на 14 кг менша, ніж нафти. Яка маса 100 л бензину?

Вода — 100 л — 100 кг

Нафта — 100 л —?, на 10 кг <

Бензин — 100 л —?, на 14 кг <

— Про що йдеться в задачі?

— Що треба дізнатися — кількість кілограмів чи літрів?

Диференційоване розв’язування задачі.

Сильніші учні записують розв’язання самостійно виразом.

Усі решта — за допомогою картки-підказки.

1) -    =— маса нафти

2) –=— маса бензину

2. Самостійна робота (с. 21, завдання 128)

3. Порівняння виразів

24 : 3 • 2     24 – 8 — 8

9 • 3         3 + 3 • 8

2 • 8 + 4     8 + 2 • 4

6 • 2 + 6 • 3      6 + 6 • 2 + 12

VI. Підсумок уроку

— Що повторили на уроці?

— Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

— Перше число 10, а друге число — у 5 разів менше. Знайдіть друге число.

— З прикладу на множення складіть два приклади на ділення.

4 • 5 = 20

2 • 6 = 12

3 • 9 = 27

VII. Домашнє завдання

С. 21, завдання 130; 131.