Математика 3 клас Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач

 Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач

Мета: навчати прийомів порозрядного віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння розв’язувати задачі на три дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати старанність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «допоможіть сові розв’язати приклади»

69 – 48

42 + 25

43 + 26

98 – 53

21 + 19

28 + 70

3. математичний диктант

Різницю чисел 60 і 6 зменшити на 9.

Від 80 відняти суму чисел 8 і 5.

Суму чисел 38 і 46 зменшити на 29.

Відповіді: 45; 67; 55.

Взаємоперевірка робіт.

4. Гра «Знаки загубилися». робота в парах

— Поставте необхідний знак >, <, =.

56 – 43  19

72 + 12  100

90 – 55   50

37 + 18  55

86 – 31  27

63 + 12   77

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток; будемо вчитися розв’язувати задачі на 3 дії.

IV. Робота над темою уроку

1. Повторення віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

— Поясніть спосіб обчислення (с. 17, завдання 101).

73 – 28 = (73 – 20) – 8 = 53 – 8 = 45

— Отже, число 28 ви відняли послідовно, розклавши його на розрядні доданки.

2. Тренувальна вправа (с. 17, завдання 102)

— Знайдіть різницю чисел і перевірте дією додавання.

Міркуйте так:

84 – 38 = (84 – 30) – 8 = 54 – 8 = 46

Перевірка: 46 + 38 = 84.

3. Робота над задачею (с. 17, завдання 104)

I число — 53

II число — ?, на 17 <

III число — ?

— За умовою задачі число 100 складається з трьох доданків.

— Чи всі доданки відомі?

— Назвіть перший доданок.

— Назвіть другий доданок. Що про нього відомо?

— Що сказано про третій доданок?

— Чи можливо зразу знайти третій доданок?

— Складемо план розв’язання задачі.

1) Чому дорівнює другий доданок?

 –     =

2) Чому дорівнює сума першого і другого доданків?

    +     =

3) Чому дорівнює третій доданок?

    –     =

— Запишіть розв’язання задачі.

Сильніші учні розв’язують самостійно, всі решта — за допомогою вчителя.

Розв’язання

1) 53 – 17 = 36 — друге число

2) 53 + 36 = 89 — сума першого і другого чисел

3) 100 – 89 = 11

Відповідь: третє число 11.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Самостійна робота

1) Розв’яжіть рівняння (с. 17, завдання 103).

2) Розв’яжіть задачу.

У заказнику було 59 тварин. З них 23 лосі, 17 зубрів, а решта — дикі кабани. Скільки було диких кабанів?

2. Завдання з логічним навантаженням (с. 17, завдання 105)

9 – (2 + 2) = 5 (см) — ширина дошки

VI. Підсумок уроку

— Чого навчилися на уроці?

— Яке завдання здалося складним?

— Над чим ще слід попрацювати, щоб навчитися розв’язувати...

VII. Домашнє завдання

С. 17, завдання 106; 107.