Математика 3 клас Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника

 Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника

мета: узагальнити знання учнів про практичне застосування зв’язку дій віднімання і додавання для перевірки обчислень; закріплювати вміння обчислювати значення виразів з буквеними даними; знаходити периметр трикутника; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати старанність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 12)

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні ми закріпимо знання про дію віднімання, навчимося перевіряти віднімання додаванням, будемо вчитися знаходити вирази з буквеними компонентами, розв’язувати задачі на дві дії, знаходити периметр трикутника.

IV. Робота над темою уроку

1. Робота за таблицею

Зменшуване        Від’ємник            різниця

27                                – 7                         = 20

— Як називаються компоненти при відніманні?

— Вираз 27 – 7 також є різницею чисел 27 і 7.

2. Складання прикладу на додавання з прикладу на віднімання за зразком (с. 13, завдання 71)

— Що отримали, якщо до різниці додали від’ємник? (Зменшуване)

3. Розв’язування прикладів на віднімання з перевіркою за зразком (с. 13, завдання 72)

Висновок. Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці додати від’ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то розв’язання правильне.

4. Самостійна робота (с. 13, завдання 73)

— Обчисліть і виконайте перевірку.

5. Складання, аналіз, розв’язування задач за короткою умовою (с. 13, завдання 75)

Розв’язання до першої задачі записати виразом самостійно.

Розв’язання

24 + 9 – 13 = 20 (кг)

Перевірка виконаної роботи.

— Складіть умову до другої задачі.

Було — ?

Відрізали — 4 м і 5 м

Залишилось — 12 м

— Складаємо схему:

– 4 – 5 =12

— Якою арифметичною дією розв’яжемо задачу? (Відніманням)

— Чому? (Відрізали, отже стало менше.)

— Який компонент дії віднімання невідомий? (Зменшуване)

— Як знайти зменшуване? (До різниці додати від’ємник.)

— Назвіть різницю. (12) Від’ємник. (4; 5)

— Отже, щоб знайти, скільки метрів тканини було, треба (12 + 4 + 5).

— Запишіть розв’язання в зошити.

— Зачитайте відповідь.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами

Пояснення вчителя

— Обчисліть вираз: 24 – 8.

— Знайшовши значення виразу і поставивши знак рівності між виразом і його значенням, що ми одержали? (Рівність)

— Чим відрізняється вираз від рівності? (У цьому записі не може бути знака «=», а так само знаків «більше» чи «менше» — це буде нерівність.)

— Що спільного у виразі і рівності? (Рівність складається з виразу і числа, чи двох виразів.)

— У даному виразі, замініть від’ємник буквою а. (24 – а)

— Чим відрізняється цей вираз від попереднього? (Попередні вирази складалися тільки з чисел — це числові вирази.)

— Замінивши число буквою, ми одержали буквений вираз. Значення буквених виразів можна знайти, якщо дано значення букви.

— Самостійно задайте значення букви та знайдіть значення даного буквеного виразу.

— Що потрібно зробити, щоб знайти значення буквеного виразу?

Перевірка обчислень.

— Назвіть значення букви і значення буквеного виразу при даному значенні букви.

Висновок. Як бачимо, кожен учень задав букві свого значення, відмінного

від інших, і одержав значення буквеного виразу, відмінне від значень інших

учнів. Який висновок можна зробити? (Букві можна надавати будь-якого значення. Значення буквеного виразу залежить від значення букви.)

— Таким чином, буквені вирази мають безліч розв’язань при різних значеннях букви. Якщо ми задамо букві 10 значень, буде і 10 розв’язків.

2. Тренувальна вправа (с. 13, завдання 74)

3. Робота над геометричним матеріалом (с. 13, завдання 76)

— Виміряйте довжини сторін та знайдіть периметри трикутників.

— Порівняйте довжини найбільших сторін трикутників.

— Порівняйте периметри трикутників.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 13, завдання 77)

Відповіді: 25; 27; 52; 57; 72; 75.

VI. Підсумок уроку

— Як перевірити дію додавання?

— Як перевірити дію віднімання?

— Що таке периметр? Як знайти периметр?

VII. Домашнє завдання

С. 14, завдання 78; 79.