Математика 3 клас Рівняння. розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом

 Рівняння. розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом

Мета: ознайомити учнів з поняттям «рівняння», алгоритмом розв’язання рівняння; формувати вміння розв’язувати задачі за поданим планом; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

І.Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 11)

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку

Гра «Шифрувальник»

89 23 79 66 10 66 66 10

89 – 49 – 30

я

65 + 11 + 13

р

55 + 33 – 22

н

28 + 28 – 33

і

64 – 23 + 38

в

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з поняттям «рівняння», дізнаємося, що означає розв’язати рівняння.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота (с. 8, завдання 44)

— Порівняйте і поставте знаки >, < або =, якщо відомо, що х = 5.

— Випишіть усі рівності. (13 – 5 = 8; 5 + 5 = 10; 5 – 1 = 4)

Пояснення вчителя

Рівності зі змінною (з невідомим) називаються рівнянням. Свою назву рівняння отримало тому, що обидві частини виразу ліворуч і праворуч від знака «дорівнює» мають один і той самий результат. У кожному рівнянні невідоме дорівнює 3. Це розв’язок кожного з даних рівнянь, або його корінь.

2. Ознайомлення з алгоритмом розв’язання рівняння (с. 9, завдання 45)

Прочитайте рівняння:

х + 8 = 11.

Визначте, який компонент невідомий. (У рівнянні х + 8 = 11 невідомий перший доданок, відомий другий доданок і сума.) Пригадайте правило на знаходження невідомого компонента рівняння х + 8 = 11. (Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.)

Знайдіть розв’язок (корінь) рівняння.

х + 8 = 11

х = 11 – 8

х = 3

Перевірте розв’язок рівняння шляхом підстановки його у дане рівняння.

3 + 8 = 11

Якщо дістали правильну числову рівність, то рівняння розв’язане правильно.

11 = 11

Висновок. Розв’язати рівняння означає знайти те числове значення букви, при якому рівність буде правильною.

3. Первинне закріплення (с. 9, завдання 46)

— Розв’яжіть рівняння з коментуванням.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Розв’язування задачі за планом (с. 9, завдання 47)

План розв’язання

1) Скільки огірків було в одній банці?

2) Скільки огірків було у двох банках?

Після колективного аналізу учні розв’язують задачу самостійно.

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (ог.) — було в одній банці

2) 8 + 8 = 16 (ог.)

Відповідь: 16 огірків було у двох банках.

2. Розв’язування задачі складанням рівняння (с. 9, завдання 48)

— Про що йдеться в задачі? (У задачі йдеться про невідоме число, яке збільшили на 12 та отримали 36.)

— Що означає вислів «збільшили на 12»? (Це означає, що до цього числа додали 12.)

— Скільки отримали в результаті додавання? (36)

— Що є шуканим в задачі? (Шуканим є число, яке невідоме.)

— Позначимо невідоме число буквою, наприклад х. Нагадайте, що відбулося з цим числом? (До числа х додали 12 і отримали 36.)

— Запишіть рівність. (х + 12 = 36)

— Що ми отримали? (Рівняння)

— Розв’яжемо рівняння та дізнаємося шукане число.

— Прочитайте рівняння. Що невідомо? (Невідомий перший доданок.)

— Як знайти перший доданок? (Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок.)

— Виконайте дії.

(х = 36 – 12 х = 24)

— Зробіть перевірку.

(Якщо до 24 додати 12, маємо дістати 36: 24 + 12 = 36; додаємо до 24 число 12, буде 36, таким чином отримали правильну рівність: 36 = 36, тому х = 24. Число 24 є розв’язком рівняння, або його коренем, а отже, і шуканим числом.)

— Запишіть відповідь. (Відповідь: 24 — невідоме число.)

3. Завдання з логічним навантаженням (с. 9, завдання 49)

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Визначте серед поданих записів рівняння.

22 + 18 = 40

85 + х = 94

14 – 10 < 9

13 + х = 71

— Що означає розв’язати рівняння?

VII. Домашнє завдання

С. 9–10, завдання 50; 51.