Математика 3 клас Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом

Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом

Мета: повторити прийоми табличного додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння порівнювати довжину відрізків, розв’язувати задачі за коротким записом; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, математичне мовлення; виховувати старанність.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Математичний диктант

Запишіть число, в якому 7 десятків і 8 одиниці; 4 десятки і 5 одиниць.

Запишіть найменше двоцифрове число.

Запишіть «сусідів» числа 39.

Запишіть число, попереднє до числа 80.

Запишіть число, наступне до числа 49.

Запишіть число 73 у вигляді суми розрядних доданків.

Запишіть у вигляді прикладу: як утворити число 69 з попереднього числа?

Запишіть у вигляді прикладу: як утворити число 90 з наступного за ним числа?

Запишіть у вигляді прикладу: скільки дістанемо, якщо від числа 24 відняти кількість його одиниць?

Відповіді: 78; 45; 10; 38; 40; 79; 50; 73 = 70 + 3; 68 + 1 = 69; 91 – 1 = 90; 24 – 4 = 20.

3. Робота за індивідуальними картками

Картка 1

1) Обчисліть значення виразу 45 + а, якщо а =12.

2) Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 5 см, 7 см, 2 см.

Картка 2

1. Обчисліть значення виразу 36 + а, якщо а =13.

2. Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 6 см, 8 см, 5 см.

III. Повідомлення теми уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо прийоми табличного додавання і віднімання двоцифрових чисел, порівнюватимемо довжину відрізків,розв’язуватимемо задачі.

IV. Робота над темою уроку

1. Підготовча робота (с. 6, завдання 23)

— Прочитайте правило в підручнику на с. 6.

— Користуючись цим твердженням, обчисліть та випишіть парами вирази, числові значення яких рівні.

2. Пояснення вчителя (с. 6, завдання 24)

— При додаванні і відніманні двоцифрових чисел з переходом через десяток ми користуємося прийомом розкладання числа на два зручні доданки:

4 + 9 = 13 15 – 8 = 5

6 3

5 3

— А можемо розкласти на розрядні доданки.

15 – 8 = 7

10 – 8 = 2

5 + 2 = 7

3. Розв’язування прикладів з коментуванням (с. 6, завдання 25)

4. Розв’язування кругових прикладів. робота в групах (с. 6, завдання 26)

Клас об’єднати в групи. Кожний учень групи розв’язує по одному прикладу і передає естафету іншому учаснику. Переможе група, яка швидше розв’яже приклади та отримає початковий результат.

Фізкультхвилинка

V. Розвиток математичних знань

1. Самостійна робота (с. 6, завдання 27)

— Складіть задачі за коротким записом та розв’яжіть їх.

— Розв’язання запишіть виразом.

Перевірка виконаної роботи.

1 варіант

2 варіант

Розв’язання

Розв’язання

1-й спосіб:

46 – 4 – 7 = 35 (м)

24 – (6 + 7) = 11 (ігр.)

2-й спосіб:

46 – (4 + 7) = 35 (м)

24 – 6 – 7 = 11 (ігр.)

2. робота з геометричним матеріалом

1) С. 6, завдання 28.

— Назвіть точки, які лежать поза кругом; усередині круга; на колі.

— Які з відрізків є радіусом круга і кола, діаметром круга і кола?

2) С. 7, завдання 31.

1 дм = 10 см

10 см — 8 см = 2 см — відрізок КМ

— На скільки сантиметрів відрізок КМ коротший за відрізок АВ?

3. робота з нерівностями (с. 7, завдання 30)

— Поставте необхідний знак >, <, =.

Під час пояснення використовуйте допоміжні слова:

«Я вважаю...»

«На мою думку...»

«Тому, що...»

4. Робота над задачею (с. 6, завдання 29)

11 – 7 = 4 (кг)

— За рахунок чого маса глини зменшилась? (За рахунок випаровування води під час сушіння.)

VI. Підсумок уроку

— Як називаються компоненти при додаванні?

— У яких прикладах ми розбиваємо компоненти на розрядні доданки, а в яких — на зручні? Чому?

12 – 9

25 + 4

9 + 2

69 – 40

VII. Домашнє завдання

С. 7, завдання 32; 33.