Логіка 3 клас урок "Завдання на повторення вивченого за рік"

Тема:Аналіз контрольної роботи. Додаткові завдання

Мета:проаналізувати помилки, допущені в контрольній роботі, виявити причини помилок; вдосконалювати вміння самостійно складати складні судження зі словами і та чи, розв’язувати задачі методами припущення та вилучення; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; виховувати дружбу, колективізм.

ХіД ЗАНЯТТЯ

I. Організація учнів

Наш девіз — усе узнати,

Вміти добре рахувати.

Виростаймо ж — і у путь.

Хай знання із нами йдуть!

II. Аналіз контрольної роботи

Завдання 1

1 варіант — а) ні; б) так; в) ні; г) ні.

2 варіант — а) ні; б) так; в) ні; г) ні.

Завдання 2

1 варіант — а) хибне; б) істинне; в) істинне; г) істинне.

2 варіант — а) істинне; б) істинне; в) хибне; г) істинне.

Завдання 3

1 варіант — а) Помідори й огірки — овочі.

б)Помідори чи огірки — фрукти.

2 варіант — а) Яблука чи помідори— овочі.

б)Яблука й огірки — фрукти.

Завдання 4

1 варіант. Микола — найстарший серед братів, Іван — середній, а Сашко — молодший.

2варіант. Відповідь. Валя — у білій, Галя — у червоній, Катя — у блакитній сукні.

III. Робота над темою. Додаткові завдання

1. Повторення про множини, поняття й судження

Завдання 1

Робота в парах. Учні працюють у парах, визначаючи кількість елементів у перерізі множин. Відповіді самостійно записують у зошит. (У перерізі цих множин має бути 4 елементи.)

Завдання 2

Метод «Мікрофон». Прочитати судження. Дати відповідь, правильне воно чи хибне.

а) У магазині «Взуття» продається пральний порошок або черевики.

б) Добуток чисел 12 і 4 дорівнює 50 чи 38.

в) Місто Дніпропетровськ знаходиться в Україні і в Росії.

г) Число 5072 є чотирицифровим і парним.

2. Розв’язування задач методом припущення

Завдання 3

Наприкінці навчального року третьокласники однієї зі столичних шкіл вирішили озеленити шкільне подвір’я. 14 учнів садили тополі, 17 — берези. 7 учнів садили і тополі, і берези.

Скільки дітей не брало участі в озелененні шкільного подвір’я, якщо за списком у класі 27 учнів?

Учні самостійно записують відповідь. (Троє учнів)

Завдання 5

У Тараса машинок більше, ніж у Леоніда. У Леоніда машинок менше, ніж у Василя. У Василя машинок більше, ніж у Тараса. Напиши, у кого з хлопчиків машинок найбільше, у кого — найменше.

Відповідь. Найбільше машинок у Василя, найменше — у Леоніда.

3. Вправа на розвиток логічного мислення

Завдання 4. Учні виконують операції додавання й віднімання, розташовують букви в порядку збільшення цифр, які їм відповідають.

Розшифруй ребус:

_ЛП + ПП = _ДЛ

С + С = НЛ

КМ + НМ = МА

Відповідь:

АНПКЛМДС

0 1234567

IV. Підсумок Заняття

 

Тема: Завдання на повторення вивченого за рік

Мета: узагальнити знання учнів про поняття й судження; вдосконалювати навички роботи над задачами; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати старанність, працьовитість.

Обладнання: кольорові олівці, символічний мікрофон.

Хід заняття

I. Організація учнів

Ось, друзі, і час нам уже звітувати,

Чого ж ми навчились, чого досягли.

Тож будемо всі перешкоди долати,

Сміливо до знань перемоги іти.

II. робота над темою

1. Поняття й судження

Завдання 1

Метод Мікрофон» (усно)

Доповнити наступні судження так, щоб вони стали правильними.

• У 3 класі на уроках логіки я вивчав матеріал розділів... («Поняття», «Судження»).

• У 3 класі я дізнався, що поняття бувають... (порівнянні (сумісні, несумісні), непорівнянні).

• З розділу «Поняття» я ще дізнався про... (обсяг поняття і його зміст; співвідношення між обсягами, які можна зображати за допомогою кругів Ейлера).

• Судження бувають... (правильні й хибні, прості та складні).

• Складні судження правильні тільки в одному випадку: коли... (всі його частини — правильні прості судження).

• У 3 класі на уроках логіки я продовжував розв’язувати задачі... (методом припущення й методом вилучення).

Завдання 2. Сумісні та несумісні поняття.

Учні повинні визначити, сумісні чи несумісні такі пари понять:

а) кішка і собака (несумісні);

б) квіти і не квіти (несумісні);

в) непарні числа і числа, які не діляться на 2 (сумісні);

г) широкий предмет і вузький предмет (несумісні).

2. Множини

Завдання 3

Робота в групах (4 групи). Робота в зошитах. Учні працюють, після виконання коментують відповіді. Учні повинні згадати, які множини називаються рівними.

Завдання 4. Сумісні чи несумісні такі пари понять:

а) трикутник і квадрат (несумісні);

б) квадрат і прямокутник (сумісні).

Гра «Хто швидше?»

(У множині кругів найбільша кількість елементів.)

Завдання 6. Робота в парах.

Учні працюють у парах, визначають кількість елементів у кожній множині та їх кількість у перерізі й об’єднанні. Відповіді самостійно записують у зошит.

а) У множині А 5 елементів, у множині В 2 елементи.

У перерізі множин А і В 0 елементів, а в об’єднанні — 7 елементів.

б) У множині А 2 елементи, у множині В 6 елементів. У перерізі множин А і В 2 елементи, а в об’єднанні — 6 елементів.

Множину А називають підмножиною множини В .

в) У множині А 6 елементів, у множині В 3 елементи. У перерізі множин А і В 2 елементи, а в об’єднанні — 7 елементів.

3. Розв’язування задач методом припущення Завдання 5

Відповідь. Спортсмени посіли перші шість місць у такому порядку: Мацелюх, Андрущак, Малик, Іваненко, Тихонович, Кирилко.

4. Вправа на увагу

Завдання 7. Робота в групах. Завдання на швидкість виконання. Учні мають домалювати малюнок.

III. Підсумок Заняття

Цей урок міцніше нас здружив З цікавою і дивною наукою,

Щоб вогник знань у класі жив — Він буде запорукою.

Мов естафету, вогник знань З рук в руки передайте, Побільше різних запитань Дорослим задавайте.