літературне читання 3 клас Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених» (за Олександром Єфімовим)

 Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених» (за Олександром Єфімовим)

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання науково-популярних творів; вчити аналізувати прочитане; збагачувати словниковий запас учнів; розширювати їх світогляд; розвивати образне мислення; виховувати любов до книг.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мовленнєва розминка

1. Робота над чистомовкою

Ище-ище-ище — подув холодний вітрище.

Аї-аї-аї — облітає листя в гаї.

Го-го-го — ми збираємо його.

Ас-ас-ас — принесемо листя в клас.

2. Робота над скоромовкою

Космонавт в ракету сів,

Двигуни гучні завів.

Та велить матуся з хати

Двигуни повимикати,

Бо він рано їх завів —

Манну кашу не доїв.

III. Перевірка домашнього завдання

Робота в парі. Гра «Дуель»

Учні в парах ставлять запитання одне одному за змістом прочитанного тексту.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з історією виникнення і розвитку книгодрукування.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.

Опрацювання тексту «Друкар книг, перед тим небачених» за Олександром Єф імовим (с. 33–35)

1. Гра «Рибки»

Самостійне мовчазне читання тексту учнями.

— Яка основна думка прочитаного?

2. Словникова робота

Довідкове бюро

Апостол — церковна книга, що містить розповіді про апостолів — учнів Ісуса Христа.

Шрифт — повний комплект друкарських літер певного типу й малюнка, необхідний для набору якого-небудь тексту.

Прес — машина для обробки тисненням різних заготовок і матеріалів.

3. Гра «Блискавка»

Учитель показує слова, надруковані на картках. Учні мають їх прочитати за 3 секунди. Прес, аркуш, друкар, апостол, верстав, шрифт, життя, згадують, викарбувано.

Фізкультхвилинка

4. Повторне читання твору учнями «ланцюжком»

— Як називалася перша російська друкована книга?

5. Аналіз змісту прочитаного з елементами вибіркового читання

— Хто і де складав першу російську друковану книгу?

— Як віддруковувалися сторінки першої друкованої книги?

— Куди переїздить Іван Федоров?

— Хто видрукував перший слов’янський «Буквар»?

— Який напис викарбувано на могилі першодрукаря у Львові?

Цікаво знати!

Іван Федоров (1510–1583) — засновник книгодрукування в Росії та Україні. За окремими даними, навчався у Краківському університеті, де одержав ступінь бакалавра. Свою діяльність розпочав разом з П. Мстиславцем у 1563 p. у Москві, де видрукував першу датовану російську книгу «Апостол». У ній він виступив не лише як друкар, а й як редактор. В 1566 p. І. Федоров разом з П. Мстиславцем залишив Москву і переїхав до України. Свою діяльність в Україні він почав в Заблудові у маєтку гетьмана князівства Литовського Г. Ходкевича, де друкує «Учительнеє Євангеліє». Після від’їзду П. Мстиславця до Вільно І. Федоров уже один випустив «Псалтир» з «Часословом». Із Заблудова він переїхав до Львова, де в 1573 p. заснував першу в Україні друкарню, а вже в 1574 p. виходить «Апостол». У книзі є післямова «Повесть... откуда начася и како свершися друкарня сия»,— це перший зразок української мемуарної літератури. 1574 р. знаменний тим, що цього року вийшла «Азбука» — перша українська граматика. На сьогодні відомий один повний примірник у Гарвардському університеті США. Видання цього підручника демонструє І. Федорова як просвітителя українського народу. Четверта його друкарня почала діяти в 1578 p. в Острозі, у маєтку князя К. Острозького, де було ще раз перевидано абетку. Вона призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. Тут же, в Острозі, І. Федоров випустив першу повну слов’янську Біблію кирилличного шрифту, так звану Острозьку Біблію. Нині відомо близько 250 її примірників. Це одна з найвизначніших пам’яток історії та культури слов’янського народу.

6. Гра «Небо і земля»

Після команди вчителя «земля» учні починають читати, слідкуючи не пальчиком, а очима. Коли звучить команда «небо», діти припиняють читати, очі піднімають угору. За командою «земля» діти повинні продовжити читати з того місця, де зупинились. І так — кілька разів протягом читання всього тексту.

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Що вас найбільше вразило?

— Про що хотіли б розповісти своїм рідним?

VII. Домашнє завдання

Стисло переказувати текст.

— Попрацюйте над проектом: «Дружба з книгами — це свято».