Навчання грамоти. Письмо 1 клас тема ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МІЖРЯДКОВОЮ (ДОПОМІЖНОЮ) ЛІНІЄЮ СІТКИ ЗОШИТА. ВИДІЛЕННЯ ТА НАВЕДЕННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПРЕДМЕТІВ, РОЗМІЩЕНИХ У РЯДКУ ТА ПОЗА НИМ. РОЗФАРБОВУВАННЯ МАЛЮНКІВ ШТРИХАМИ ВІДПОВІДНОЇ ФОРМИ (ПРЯМИМИ, ПІВОВАЛЬНИМИ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МІЖРЯДКОВОЮ (ДОПОМІЖНОЮ) ЛІНІЄЮ СІТКИ ЗОШИТА. ВИДІЛЕННЯ ТА НАВЕДЕННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПРЕДМЕТІВ, РОЗМІЩЕНИХ У РЯДКУ ТА ПОЗА НИМ. РОЗФАРБОВУВАННЯ МАЛЮНКІВ ШТРИХАМИ ВІДПОВІДНОЇ ФОРМИ (ПРЯМИМИ, ПІВОВАЛЬНИМИ, ОВАЛЬНИМИ). СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ ЗА МАЛЮНКАМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ

Мета: ознайомити  учнів  з  міжрядковою  (допоміжною)  лінією  сітки  зошита;  вчити  орієнтуватися на сторінці, писати криві лінії, наносити прямі, колові і півколові лінії на контури  предметів;  розвивати  зв’язне  мовлення  учнів;  розширювати  їх  світогляд; виховувати охайність, любов до природи.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО РЕЧЕННЯ, СЛОВО

— Відгадайте загадку.

- Пані дуже головата,

Має комірів багато.

В голові її не пусто,

Називається... (капуста).

— Відгадуючи загадку, ви сказали слово чи речення?

— Складіть речення зі словом капуста.

— Побудуйте схему цього речення.

III.  РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА В ЗОШИТІ (с. 9)

1.  Робота за малюнком у верхній частині сторінки

— Подивіться, хто завітав до нас на урок. Та ще й віршика про себе приніс!

Учитель демонструє малюнок або іграшку їжачка.

ЇЖАЧОК-ХИТРЯЧОК

Їжачак-хитрячок

Із голок та шпичок

Пошив собі піджачок,

І у тому піджачку

Він гуляє по садку.

Натикає на голки

Груші, яблука, сливки,

І до себе на обід

Він скликає цілий рід.

П. Воронько

— Що пошив собі їжачок?

— Із чого їжачок пошив собі піджачок?

— Де він гуляє у піджачку?

— Що збирає у садку?

— Кого їжачок скликає на обід?

— Який рід у їжачка?

— Чим ще їжачок може пригощати свою родину?

— Розгорніть зошити на с. 9.

— Кого ви бачите на верхньому малюнку?

— Куди пішов їжачок?

— Що він збирає?

— Що зображено праворуч від їжачка? ліворуч? над їжачком?

— Складіть речення за поданою схемою.

— Назвіть предмети, які зображено пунктиром.

— Обведіть ці предмети. Згадаємо, як треба сидіти під час письма, як тримати олівець, як з’єднувати лінії за пунктиром.

Фізкультхвилинка

2.  Ознайомлення з міжрядковою лінією

— Ми  будемо  вчитися  писати  у  рядках.  Подивіться  уважно  і  знайдіть рядок  у  зошиті.  Погляньте  на  попередню  сторінку.  Що  ви  помітили?  (Рядок на попередній сторінці ширший. З’явилася лінія, проведена між рядками.) Ця лінія  —  допоміжна.  Зветься  вона  міжрядковою.  Праворуч  чи  ліворуч  на  сторінці  є  червона  лінія  —  поле.  За  цю  лінію  не  можна  виходити,  коли  пишете. 

Ще раз назвіть лінії, які я показую на дошці. Відшукайте їх у зошиті.

Виконання вправи у першому рядку

— У  рядку  розміщується  тільки  ніжка  гриба,  а  шапочка  —  між  рядком і лінією, яку тут можна назвати надрядковою.

— Подивіться  на  шапочку  грибка.  Як  слід  проводити  лінію  шапочки  за стрілкою? (Зліва направо.)

— Розгляньте,  як  слід  проводити  лінію  ніжки  гриба.  (Лінії  із  заокругленням вправо і вліво.)

Спочатку учні виконують вправу в повітрі, а потім — у зошиті.

Пальчикова гімнастика «На роботу»

По черзі розгинати пальці з кулака (починати з великого).

Старший встав — не лінувався,

Вказівний за ним піднявся,

І середній уже встав,

Підмізинний теж не спав.

Встав мізинчик, як брати,—

На роботу треба йти.

3.  Робота за малюнком

— Що зображено у вазі?

— Що — праворуч від вази? ліворуч?

— Який предмет «зайвий»? (Морква — овоч.)

— Назвіть і наведіть предмети, які зображено пунктиром.

4.  Робота в другому рядку

— Що зображено в другому рядку?

— Чим подібні елементи першого і другого рядків? Чим відрізняються?

Учні виконують вправу в другому рядку.

5.  Гра «Згрупуй предмети»

— Де ростуть овочі?

— Де ростуть ягоди?

— Наведіть лінії за пунктиром, щоб наш кошик став красивим.

— Розфарбуйте овочі і ягоди. Круглі предмети розфарбовуйте коловими лініями, подовжені — прямими.

Учні  разом  з  учителем  добирають  кольори,  якими  будуть  розфарбовувати предмети.

6.  Письмо елементів у третьому рядку

Учитель звертає увагу дітей на різнонаправленість рухів. Стежить за тим, щоб учні правильно чергували елементи в рядку.

IV.  ПІДСУМОК УРОКУ

— З якою новою лінією ознайомилися на сьогоднішньому уроці?

— Чи сподобалося вам розфарбовувати малюнки?

— Похваліться своїми чудовими роботами перед батьками!