Навчання грамоти. Читання 1 клас тема Де живе хмара? О. Кротюк «Наша хмара». В. Федоренко «Жаліслива хмара»

Де живе хмара? О. Кротюк «Наша хмара». В. Федоренко «Жаліслива хмара»

Мета: формувати в учнів уміння правильно і свідомо читати текст; удосконалювати техніку  читання;  розвивати  мовлення,  мислення,  фантазію  учнів;  збагачувати  словниковий запас; виховувати інтерес до художнього слова.

Хід уроку

I.  Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Мовленнєва розминка

1)  Робота над скоромовкою.

Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ.

2)  Робота над чистомовкою.

Вітерець у лісі — ш-ш-ш,

Повзе вуж у траві — с-с-с,

Прилетів жук — ж-ж-ж,

Заспівав комарик — з-з-з,

Чайник пару випускає — к-к-к.

2. Читання оповідання С. Шаповалова «Коли скрипалять стрибунці»

3. Робота над загадкою

- Летить орлиця по синьому небу,   

Крила розкрила, сонце закрила. (Хмара)

III. Робота за «Післябукварем» (с. 86–88)

1.  Опрацювання оповідання О. Кротюк «Наша хмара»

1)  Метод «Передбачення».

Робота в групах

За допомогою слів передбачте, про що розповідатиметься у творі.

Затягнеться небо

повзе

поливає

город

тягнеться листя буряків

подякувати хмарі

2)  Заслуховування складених розповідей.

— Прочитайте заголовок.

— Як ви вважаєте, чому оповідання так назвали?

3)  Читання оповідання вчителем і співставлення зі складеними учнями.

4)  Вибіркове читання.

— Де живе хмара? Прочитайте, як вона з’являється.

— Прочитайте, як падають краплі дощу.

— За що автор дякує хмарі?

Фізкультхвилинка

2.  Опрацювання сторінки «Читай і збагачуй свої знання і вміння» (с. 87)

1)  Читання слів у стовпчиках.

— Читайте швидко, вимовляйте чітко!

- Читання слів з наголосом на першому складі.   

- Читання «ланцюжком».   

- Читання стовпчиків слів кілька разів, щоразу швидше і швидше.   

- Читання слів — назв предметів, ознак, дій предметів.   

2)  Робота в парах.

— Складіть загадку і відгадайте її.

- Синіми стежинами поволі пливуть,   

У сивих торбинках нам воду несуть.

3)  Робота над загадкою-акровіршем.

— Прочитайте загадку.

— Чи вдалося вам відгадати загадку? Якщо ні, то прочитайте перші букви кожного рядка.

3.  Опрацювання сторінки «Читай і світ пізнавай» (с. 88)

1)  Опрацювання вірша В. Федоренко «Жаліслива хмара».

— Чому вірш має таку назву?

— Хто просив у хмарки дощику?

— Прочитайте, як чапля просила дощику.

— Чому жабка благала дощику?

2)  Робота за малюнком.

— Кого зобразив художник? Прочитайте відповідні рядки вірша. Складіть свої речення.

3)  Робота над загадкою М. Лисича.

— Як названа хмара?

— Які слова про хмару вжиті як про живу істоту?

IV. Підсумок уроку

— Які твори прочитали на уроці?

— Що нового з них дізналися?