Математика 1 клас Тема Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання й віднімання числа 5; формувати навички розв’язання задач на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усна лічба. Гра «Рибалка»

До дошки виходять 2 команди гравців.

  9+1              7+3                  7–2                 8+2                1+4             9+1                    6+4                 5+0

                                5                                                              10

2.  Математичний диктант

— Число 6 збільшити на 3.

— Число 7 зменшити на 4.

— Від 10 відняти 4.

— До 2 додати 4.

— Перший доданок 4, другий доданок 4. Знайти суму.

3.  Усне розв’язування задач

- Діти зірвали в саду 4 яблука і 5 груш. Скільки всього фруктів зірвали діти?

- У трамваї було 8 пасажирів. 4 пасажири вийшли на зупинці. Скільки пасажирів залишилося на зупинці?

- Мар’янка зірвала 5 ромашок і стільки ж волошок. Скільки квітів зірвала дівчинка?

III.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Склад числа 5

— З яких чисел складається число 5?

2.  Каліграфічна хвилинка. Письмо цифри 5

3.  Робота за підручником (с. 65)

Завдання 1

Складання таблиць додавання й віднімання 5.

При  складанні  таблиці  «Додати  5»  слід  звернути  увагу  дітей  на  те,  що кожна наступна відповідь на 1 більше попередньої.

При  складанні  таблиці  «Відняти  5»  —  звернути  увагу  дітей  на  те,  що перший  приклад  таблиці  віднімання  можна  скласти  з  першого  прикладу  таблиці на додавання.

— Прочитайте відповіді кожної таблиці.

— Затуліть  лінійкою  відповіді  першого  стовпчика.  Прочитайте  приклади від початку до кінця, називаючи відповідь.

— Затуліть  лінійкою  відповіді  другого  стовпчика.  Прочитайте  приклади з кінця до початку, називаючи відповідь.

Фізкультхвилинка

IV.  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1.  Розв’язування прикладів з коментуванням (завдання 2)

2.  Складання і розв’язування задачі за малюнком (завдання 3)

— Скільки клубочків було в першому кошику?

— Що сказано про другий кошик?

— Що  означає  «на  5  менше?»  (Не  вистачає  5,  щоб  стало  стільки  ж. Стільки ж — це 9.)

— Поставте питання до задачі.

— Назвіть розв’язання до задачі.

— Запишіть  розв’язання  в  зошити  і  прокоментуйте  відповідь  на  питання до задачі.

Пальчикова гімнастика

3.  Робота над текстовими задачами

Завдання 4

Учитель читає текст задачі. Учні повторюють умову й питання задачі. Учитель записує коротку умову задачі на дошці.

I — 7 груш

II — ?, на 3 більше

Аналіз  задачі  за  запитаннями  вчителя.  Розв’язання  учні  записують  у  зошити.

Творча робота над задачею

— Складіть таку саму задачу, замінивши число 7 числом 5. Чи змінилася дія у розв’язанні?

Завдання 5

Учитель читає текст задачі. Учні повторюють умову і питання задачі. Учитель записує коротку умову задачі на дошці.

I — 7 груш 

II — ?, на 3 менше

Аналіз  задачі  за  запитаннями  вчителя.  Розв’язання  учні  записують  у  зошити.

— Порівняйте розв’язання задач.

— Чому першу задачу розв’язували додаванням?

— Чому другу задачу розв’язували відніманням?

4.  Завдання з логічним навантаженням

Завдання 6

— Доберіть такі числа і знаки дій, щоб рівності були правильними.

5.  Самостійна робота

Поставте знаки >, <, =.

2 + 2 _ 7                     4 + 2 _ 6                       9 _ 6 + 1

3 + 2 _ 4                     7 + 1 _ 5                       7 _ 9 + 1

V.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Повторення таблиці додавання і віднімання числа 5.

— Що сподобалося на уроці?

— У чому ви зазнали труднощів?