Математика 1 клас Тема Назви компонентів та результату дії віднімання. Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язування задачі на знаходження остачі. Побудова відрізків

Назви компонентів та результату дії віднімання. Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язування задачі на знаходження остачі. Побудова відрізків

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання й віднімання числа 4; навчати креслити відрізки заданої довжини; вправляти у розв’язуванні задач на знаходження остачі; виховувати старанність.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Гра «Мовчанка»

9 – 3 _ – 3 _ – 2 _ + 1 _ + 3 _ – 2 = ?

2.  Розв’язування задач

- У  їжачка  3  грибочки,  а  в  білочки  —  на  3  більше.  Скільки  грибочків  у  білочки?

- У  Миколки  4  груші,  а  в  Петрика  на  3  груші  менше.  Скільки  груш  у  Петрика?

- У першому акваріумі 7 рибок, а в другому 3. Скільки рибок в обох акваріумах?

3.  Повторення назв компонентів при додаванні

- Я знайшов в дуплі у білки

5 горішків лісових.

Ось іще лежить один.

От так білка! Молодець!

— Скільки господиня горішків лісових запасла на зиму?

— Складіть вираз до задачі. (5 + 1 = 6)

— Як називаються числа при додаванні?

— Назвіть перший доданок; другий.

— Чому дорівнює сума?

III.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Пояснення вчителя. Робота з демонстраційним матеріалом

— Скільки пташок сидить на годівниці? (5)

— Скільки пташок відлетіло? (3)

— Скільки пташок залишилось? (2)

— Складіть приклад за малюнком. (5 – 3 = 2)

— Яку дію виконали?

— У результаті віднімання число 5 збільшилося чи зменшилося?

— Число, від якого ми віднімаємо, називається зменшуване.

— Як назвемо число 5 у нашому виразі? (Зменшуване)

— Те число, яке віднімаємо, називається від’ємником.

— Назвіть від’ємник у виразі 5 – 3 = 2.

— Результат дії віднімання називають різницею. Число 2 — різниця.

— Як називають числа при відніманні? (Зменшуване, від’ємник, різниця)

2.  Робота за підручником (с. 62)

Завдання 1

— Прочитайте приклад.

— Як називаються числа 9; 4; 5?

— Вираз 9 – 4 — це різниця. Читаємо так: «Різниця чисел 9 і 4».

Фізкультхвилинка

3.  Склад числа 4

— З яких чисел складається число 4?

4.  Каліграфічна хвилинка

Письмо цифри 4.

5.  Продовження роботи за підручником (с. 62)

Завдання 2. Складання таблиць додавання і віднімання числа 4

Під час складання таблиці «Додати 4» слід звернути увагу дітей на те, що кожна наступна відповідь на 1 більше від попередньої.

Під  час  складання  таблиці  «Відняти  4»  —  звернути  увагу  дітей  на  те,  що перший приклад таблиці віднімання можна скласти з першого прикладу таблиці додавання.

— Прочитайте відповіді кожної таблиці.

— Затуліть  лінійкою  відповіді  першого  стовпчика.  Прочитайте  приклади від початку до кінця, називаючи відповідь.

— Затуліть  лінійкою  відповіді  другого  стовпчика.  Прочитайте  приклади з кінця до початку, називаючи відповідь.

IV.  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1.  Первинне закріплення (завдання 3)

— Запишіть вирази та обчисліть їх значення.

— Скільки всього відняли від 8 в останньому виразі?

2.  Складання та розв’язування задачі за малюнком

Завдання 4

— Розгляньте малюнок. Про що будемо розв’язувати задачу?

— Скільки подарунків було в мішку спочатку? Скільки подарували?

— Назвіть питання задачі.

— Якою дією розв’яжемо задачу? Чому?

— Розв’яжіть задачу і запишіть розв’язання в зошити.

7 – 4 = 3 (п.)

— Повідомте відповідь.

3.  Робота з геометричним матеріалом. Креслення відрізків

Завдання 5

— Виміряйте довжину відрізка.

— Накресліть у зошиті такий самий відрізок.

Зорова гімнастика

4.  Самостійна робота

1 + 4 = 5                       5 – 4 = _                       4 + 4 = _                      8 – 4 = _

_ + 4 = 6                       _ – 4 = 2                       _ + 4 = 9                      _ – 4 = 5

3 + _ = 7                       7 – _ = 3                      6 + _ = 10                    10 – _ = _

V.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Як називаються числа при відніманні?

— Назвіть числа при відніманні у прикладі 10 – 2 = 8.

— Прочитайте тільки відповіді таблиць додавання і віднімання числа 4.

— Що сподобалося на уроці? У чому ви зазнали труднощів?