Математика 1 клас Тема Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком

Мета: вправляти в засвоєнні таблиць додавання і віднімання числа 3; продовжити роботу  над  складанням  задач  на  збільшення  числа  на  кілька  одиниць;  формувати вміння  складати  вирази  за  малюнками,  користуватися  лінійкою  для  вимірювання довжини відрізків; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру оформлення письмових робіт, інтерес до навчання.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усна лічба. Гра «Мовчанка»

2.  Робота над задачами

— Складіть і запишіть задачі за коротким записом і запишіть розв’язання в зошити.

Було —                                          Було — 

Подарувала —                            Приплило — 

Залишилося — ?                        Стало — ?

3.  Гра на увагу

— Знайдіть приклади з однаковими відповідями.

5 + 2               9 – 3             8 – 3              10 – 3            3 + 2

4 + 3               7 – 2             4 + 2              3 + 3              6 + 1

III.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Робота за підручником (с. 60)

Завдання 1. Робота за числовим відрізком

— За числовими відрізками і схемами складіть вирази та обчисліть їх значення.

— Поясніть, як відкладали відрізки (число 3) в кожному випадку.

— Складіть  приклади  на  додавання  і  віднімання  числа  3  і  запишіть у зошит.

Фізкультхвилинка

2.  Робота над задачею

Завдання 2

Повторення умови задачі за запитаннями вчителя.

— Як дізнатися, скільки всього пташок стало? (7 + 3 = 10)

— Чому виконали дію додавання? (Тому що пташок стало більше.)

— Назвіть відповідь задачі.

— Чому пташки взимку летять до годівниці?

— Як ви допомагаєте птахам узимку?

3.  Творча робота над задачею

— Змініть  умову  задачі  таким  чином,  щоб  її  можна  було  розв’язати  дією віднімання.

4.  Робота з геометричним матеріалом

Завдання 3

— Виміряйте довжину кожного відрізка.

— Накресліть відрізок на 2 см довший від найдовшого з поданих.

5.  Складання виразів за малюнками на додавання трьох доданків

Завдання 4

4 + 2 + 3 = 9              6 + 1 + 1 = 8                2 + 2 + 3 = 7

6.  Самостійна робота

1 варіант

У Тараса 10 к.

У Марійки на 2 к. менше

2 варіант

У Сашка 5 к.

У Сергія на 2 к. більше

Пальчикова гімнастика

7.  Завдання з логічним навантаженням

У зайчика було 7 морквин. Він з’їв їх усі, крім трьох.

— Скільки морквин залишилося?

— Скільки морквин з’їв зайчик?

IV.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Повторення  таблиць  додавання  і  віднімання  числа  3  напам’ять  «ланцюжком».

— Вам сподобався урок?

— Яке завдання було складним, а яке — легким?