Математика 1 клас Тема Таблиці додавання та віднімання числа 1. Розв’язування прикладів виду 4 +1 + 1; 10 – 1 – 1. Складання і розв’язування задач. доповнення рівностей

Таблиці додавання та віднімання числа 1. Розв’язування прикладів виду 4 +1 + 1; 10 – 1 – 1. Складання і розв’язування задач. доповнення рівностей

Мета: на основі практичних вправ і знань про послідовність чисел у натуральному ряді розкрити прийоми додавання і віднімання 1; звернути увагу учнів, що додаючи 1, одержимо  наступне  число,  а  при  відніманні  1  —  попереднє;  розкрити  принцип складання таблиць додавання і віднімання 1; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усна лічба. Гра «Хто швидше?»

                                                        4 > ...                   ... = ...

                                      ... = ...                                                   3 < ...

                            ... > 9                                                                           6 ... 6

              5 ... 5                                                                                                       ... < 6

8 > ...                                                                                                                                     2 > ...

2.  Математичний диктант

— Запишіть числа в порядку зростання: 4; 2; 5; 7; 8; 1; 9; 10; 3.

— Запишіть попереднє число до числа 9.

— Запишіть наступне число до числа 8.

— Запишіть «сусідів» числа 6.

— Запишіть числа, які доповнюють до 10 числа 6 і 8.

— Перший доданок 2, другий доданок 3. Чому дорівнює сума?

Взаємоперевірка робіт.

III.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Практична робота з паличками для лічби

— Покладіть 1 паличку на парту, поруч покладіть ще одну паличку.

— Скільки паличок одержали? (2) Запишемо: 1 + 1 = 2. Яку математичну дію  виконали?  (Додавання)  Уявіть,  що  я  додам  ще  одну  паличку.  (Паличку вчитель не додає.) Запишіть розв’язання. (2 + 1 = 3)

Таким  чином  складається  вся  таблиця  додавання,  решту  прикладів діти  диктують  учителеві  і  записують  у  зошит,  а  вчитель  —  на  дошці.

Потім  необхідно  проаналізувати  таблицю:  перший  доданок  збільшується на  1,  другий  залишається  без  зміни,  результат  дії  —  сума  —  теж  збільшується на 1.

— Прочитайте всі приклади. Яке число додавали в кожному прикладі? (1)

— Тому таблиця й називається «Додати 1».

— Порівняйте перший доданок і суму в кожному прикладі. Що можна про них сказати? (Перший доданок — попереднє число, а сума — наступне.)

Висновок. Якщо до числа додати 1, то одержимо наступне число.

Аналогічно проводиться робота над складанням таблиці «Відняти 1». Діти записують приклади у зошит, а вчитель — на дошці.

— Прочитайте кожний приклад. Порівняйте відповідь із числом, від якого віднімали 1. Яке число одержували? (Попереднє)

Висновок. Якщо від числа відняти 1, то одержимо попереднє число.

2.  Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 53)

Завдання 1

— Прочитайте тільки відповіді кожного стовпчика. (У першій таблиці відповіді становлять ряд чисел від 2 до 10, а в другій — від 1 до 9.)

— Затуліть  лінійкою  відповіді  першого  стовпчика.  Прочитайте  приклади від початку до кінця, називаючи відповідь.

— Що цікавого помітили? (У першому стовпчику відповіді складають ряд чисел від 2 до 10.)

— Затуліть  лінійкою  відповіді  другого  стовпчика.  Прочитайте  приклади від початку до кінця, називаючи відповідь.

— Що цікавого помітили? (У другому стовпчику відповіді складають ряд чисел від 1 до 9.)

3.  Гра «День — ніч»

— Знайдіть приклади з відповідями 4; 6; 9.

— Яке число стоїть між 7 і 9?

— Прочитайте приклад з такою відповіддю.

Фізкультхвилинка

4.  Проблемна ситуація

— Розв’яжіть приклади з поясненням.

4 + 1 =                    6 + 1 =                            5 – 1 =

6 + 1 + 1 =             7 – 1 – 1 =                      8 – 1 =

Приклади  нового  виду  діти  розв’язати  з  повним  поясненням  не  зможуть, але виділяють їх.

— Які приклади ви побачили сьогодні вперше?

6 + 1 + 1 =                                  7 – 1 – 1 =

Учитель вводить алгоритм розв’язування даного прикладу, навчаючи дітей складати пам’ятку.

— Що треба зробити? (Треба розв’язати приклад 6 + 1 + 1 = 8.)

— Що  зробити  спочатку?  (До  6  додати  1.)  Що  зробимо  потім?  (Потім  додамо ще 1.) Обчисліть. (До 6 додати 1, одержимо число, наступне 6 — це 7; до 7 додати 1, одержимо наступне число 8.) Прочитайте відповідь. (6 + 1 + 1 = 8)

Паралельно  вчитель  виставляє  картки  з  опорними  словами,  поступово складається пам’ятка до розв’язання прикладу.

Треба: ___

Спочатку, потім: ___

Обчислюю: ___

Читаю відповідь: ___

IV.  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1.  Робота за підручником (с. 53)

Завдання 2

Розв’язування прикладів з опорою на пам’ятку.

2.  Складання й розв’язування задачі на віднімання

Завдання 3

Повторення складових частин задачі.

— Скільки пташок було в годівниці?

— Скільки полетіло?

— Скільки залишилось? Як дізналися?

— Яку дію виконали? Чому?

Зорова гімнастика

3.  Завдання з логічним навантаженням

Завдання 5

— Скільки дітей було на ковзанці?

— Хто ще прийшов?

— Скільки дітей стало на ковзанці?

4.  Доповнення рівностей

Завдання 4

— Вставте пропущені числа і знаки.

V.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Прочитайте відповіді таблиць «Додати 1»; «Відняти 1».

— З яких частин складається задача?