Математика 1 клас Тема Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні елементи задачі. Складання і розв’язування задач на знаходження суми й остачі

Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні елементи задачі. Складання і розв’язування задач на знаходження суми й остачі

Мета: ввести терміни, пов’язані з поняттям «задача»; ознайомити учнів з етапами дослідження; розвивати мислення, обчислювальні навички, увагу, вміння ставити запитання й знаходити на них відповіді; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усна лічба. Гра «Мовчанка»

2 + ?                                3 + ?

5 + ?              6               ? + 4

6 + ?                               ? + 1

2.  Гра «Яке число загубилося?»

0 1 _ _  4 5 _ 7             0 1 2 _ 4 _ _  7 _ 9 _

3.  Зв’язок додавання з відніманням

— З прикладу на додавання складіть рівності на віднімання.

1-й ряд                               2-й ряд                                 3-й ряд

6 + 3 = _                                  4 + 2 =  _                                5 + 4 = _

_ – 6 = 3                               6 –  =  _                                 _ – 4 = _

_ – _  = _                              _ – 2 = _                                 _ – _ = _ 

III.  ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ

Сьогодні  на  уроці  ми  дізнаємося,  з  яких  частин  складається  задача,  та розв’яжемо  кілька  задач.  На  уроці  ми  проведемо  дослідження  за  темою.  Наприкінці уроку ми маємо одержати проект за назвою «Задача».

IV.  ПІДГОТОВКА ДО ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розпізнавання на слух задачі серед різних текстів (загадка, розповідь, задача), що містять числові дані

— Послухайте. Це задача? Чому?

- Дерев’яні дві конячки

Мчать мене уже навскачки.

А коли я спотикаюсь,—

За дві палиці тримаюсь. (Лижі)

(Це загадка. У ній потрібно дізнатися, який предмет загаданий.)

- Мама купила 5 тістечок. Два вона дала дочці, а 3 залишила для гостей. (Це розповідь. Тут є числа, але нічого не треба дізнаватися, все відомо.)

- Хлопчик поклав у коробку 5 червоних і 4 зелених олівці. Скільки олівців у коробці? (Це задача. Потрібно виконати дію, обчислити, розв’язати.)

— Отже, скільки олівців у коробці?

Фізкультхвилинка

V.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Ознайомлення зі складовими частинами задачі

— Які види робіт виконують школярі на уроках математики? (Лічать, рахують, порівнюють числа, розв’язують задачі...)

— От і в казковій школі задали домашнє завдання — скласти задачу. Давайте подивимося, що вийшло в учнів.

Учитель  відкриває  частину  дошки  із  зображенням  казкових  персонажів 

(Буратіно, Вінні-Пух тощо). Біля кожного з них — аркуш із текстом висловлення (питання, задача, проблема, репліка й т. ін.). Наприклад:

Ф і г у р к а  В і н н і - П у х а: «Увечері було 3 горщики з медом, а вранці — жодного. Де б підкріпитися?»

Ф і г у р к а  З а й ц я: «Хто в теремочку живе?»

Ф і г у р к а  Ж а б к и:  «На  купині  сиділи  4  жабки.  Я  стрибнула  у  воду. Скільки жабок стрибнуло у воду?»

Ф і г у р к а  В е д м е ж а т и: «1 + 1 = 2 (ромашки)».

Ф і г у р к а  Л и с и ч к и:  «На  гілці  сиділо  5  риб,  прилетіло  ще  2.  Скільки риб плаває в ріці?»

Ф і г у р к а  Б у р а т і н о:  «У  мене  5  яблук.  Я  дав  П’єро  2  яблуки.  Скільки яблук у мене залишиться?»

Дітям дається час, щоб поміркувати й відповісти на запитання:

— Як ви вважаєте, хто з казкових героїв склав задачу?

На дошці прикріплюється картка зі словом задача, біля неї — зображення казкових  персонажів,  чиї  висловлення  діти  вважають  задачею.  Думки  можуть  розбігатися.  Тоді  вчитель  пропонує  дітям  визначити  причину  цих  розбіжностей. Якщо відсутня версія про недостатність знань про задачу, вчитель висловлює припущення:

— Напевно,  ви  відчули,  що  вам  недостатньо  знань  про  задачу?  Давайте сформулюємо, що потрібно знати про задачу, щоб правильно відповісти на запитання й оцінити виконання домашнього завдання казковими героями.

Учитель  записує  питання  дітей  на  паперових  аркушах  і  прикріплює  на дошці поруч із фігурками казкових персонажів.

— Що таке задача?

— Як розпізнати задачу?

Дослідження «Складові задачі»

Учитель  пропонує  дітям  визначити  шлях  одержання  знань,  якими  вони підуть.

— Як  ви  вважаєте,  яким  чином  можна  одержати  відповіді  на  наші  питання? (Запитати в батьків або вчителя, прочитати в книзі й т. ін.)

Задача — математичне висловлення, що складається із двох частин.

Перша частина — умова. Вона містить відомі числа задачі, пов’язані між собою сюжетом. З умовою пов’язане питання задачі.

Друга частина — питання. Воно містить невідоме число задачі. Можливе використання  питальних  слів.  Після  розв’язання  задачі  на  питання  можна дати відповідь.

Наприклад:

На  сонечку  грілися  6  каченят.  До  них  прибігло  2  гусенят.  Скільки  стало птахів?

— Скільки було каченят? (6)

— Скільки прибігло гусенят? (2)

— Нам відома кількість каченят і гусенят — це умова задачі.

Питання задачі. Скільки стало птахів? Є питальне слово скільки.

Невідоме число птахів можна знайти. Як? (6 + 2 = 8) — це розв’язання задачі.

— Яку відповідь одержали? Стало 8 птахів. Це відповідь задачі.

2.  Робота в групах

Учитель відкриває на дошці план дослідницької роботи.

План

- Назвати складові частини задачі та їхні ознаки.

- Прочитати  завдання  вашого  казкового  героя  і  визначити,  чи  є  воно  задачею. Відповідь обґрунтувати.

Учитель коментує план роботи.

— Зараз  ваша  група  може  вибрати  будь-якого  казкового  героя  й  оцінити, чи правильно він виконав домашнє завдання. Працюйте за планом.

VI.  ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УМІНЬ

1.  Складання й розв’язування задач за підручником (с. 50)

Завдання 2. Складання і розв’язування задачі на додавання

— Розгляньте  малюнок.  Складіть  умову  задачі.  (На  подвір’ї  гралося  троє цуценят. До них прибігло ще одне цуценя.)

— Сформулюйте питання до задачі. (Скільки цуценят стало?)

— Якою дією розв’яжемо задачу? (Додаванням)

— Назвіть розв’язання задачі. (3 + 1 = 4)

— Назвіть відповідь. (Усього 4 цуценяти.)

— Запишіть розв’язання у зошит.

Завдання 3. Складання і розв’язування задачі на віднімання.

— Скільки було кошенят? (5)

— Скільки кошенят утікло? (1)

— Сформулюйте питання задачі. (Скільки кошенят залишилося?)

— Якою дією розв’яжемо задачу? (Відніманням)

— Назвіть розв’язання задачі. (5 – 1 = 4)

— Назвіть відповідь. (Залишилось 4 кошеняти.)

— Запишіть розв’язання у зошит.

— Чому в першій задачі використовували дію додавання?

— Чому в другій задачі використовували дію віднімання?

Фізкультхвилинка 

2.  Повторення складових частин задачі (за таблицями-підказками на дошці)

3.  Розпізнавання частин задачі на слух

— Зараз я читатиму уривок із задачі. Вам слід з’ясувати, що це: умова, питання, розв’язання або відповідь, і підняти потрібну фішку.

— Покажіть  фішку  «УМОВА».  Покажіть  фішку  «ПИТАННЯ».  Покажіть фішку «РОЗВ’ЯЗАННЯ». Покажіть фішку «ВІДПОВІДЬ».

- Скільки всього шишок у Вови й Антона? (Питання)

- До 4 додати 2 вийде 6. (Розв’язання)

- У Вови 4 шишки. В Антона 2 шишки. (Умова)

- Усього 6 шишок. (Відповідь)

— Розкажіть задачу повністю (з опорою на схему).

Умова  питання  розв’язання  відповідь

Умова. У Вови 4 шишки. В Антона 2 шишки.

Питання. Скільки всього шишок в Антона й у Вови?

Розв’язання. До 4 додати 2 вийде 6.

Відповідь: Усього 6 шишок.

4.  Завдання з логічним навантаженням.

Завдання 4

— Розставте  числа  від  найменшого  до  найбільшого  і  прочитайте  слово. (Метро)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Ми  сьогодні  займалися  зовсім  новою  для  вас  роботою.  Ваше  враження про цю роботу — чи складно було на уроці, не дуже або легко?

— Чи бажаєте ви ще коли-небудь провести дослідження?

— Чи потрібно проводити такі дослідження? (Так, бо можна дізнатися багато цікавого.)