Математика 1 клас Тема Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання за числовим відрізком. Вимірювання довжини відрізка та його побудова

Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання за числовим відрізком. Вимірювання довжини відрізка та його побудова

Мета: розкрити  взаємозв’язок  між  діями  додавання  і  віднімання;  навчати  учнів  складати приклади на віднімання із прикладів на додавання; вправляти учнів у вимірюванні довжини відрізків, їх кресленні; розвивати увагу, мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Гра «Мовчанка» (робота із числовими віялами)

2.  Гра «Засели будиночки»

Біля дошки — 4 команди учнів.

        7                         9                                               8                                       10

1                           6                                              5                                           9

            3                          8                                               1                                        3

5                           5                                                2                                          5

            2                         2                                                   4                                      4

3.  Гра «Допоможи Вінні-Пухові дістатися меду»

3 + 1      6 + 1       9 + 1       4 – 1          6 – 1        7 – 1     9 – 1       МЕД

— Запишіть приклади та розв’яжіть їх.

III.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Пояснення нового матеріалу. Робота з паличками для лічби

— Покладіть 4 палички ліворуч і 2 праворуч. Скільки всього паличок?

— Який приклад складемо? (4 + 2 = 6)

— Як називаються числа при додаванні?

— Затуліть рукою 4 палички. Скільки паличок залишилося? (2)

— Який приклад можна скласти? (6 – 4 = 2)

— Затуліть рукою 2 палички. Скільки паличок залишилося? (4)

— Який приклад можна скласти? (6 – 2 = 4)

— Що спільне ви бачите у всіх цих прикладах? (Вони складені з однакових чисел.)

— Чим відрізняються приклади? (Перший — на додавання, а два інших — на віднімання.)

— Ви бачите, що між додаванням і відніманням існує зв’язок.

— Назвіть числа при додаванні. (4 — перший доданок, 2 — другий доданок, 6 — сума.)

— А зараз подивіться, що ми робили в прикладах на віднімання. (Від суми 6 відняли  перший  доданок  4  й  одержали  другий  доданок  2;  від  суми  6  відняли другий доданок 2 й одержали перший доданок 4.)

Висновок. Якщо від суми відняти один з доданків, то одержимо другий доданок.

Фізкультхвилинка

2.  Первинне закріплення. Складання й запис прикладів до задач

У  Петрика  було  3  машинки.  На  день  народження  йому  подарували  ще  1. Скільки машинок стало у Петрика? (3 + 1 = 4)

— До цього прикладу запишіть два приклади на віднімання.

IV.  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1.  Робота за підручником (с. 45)

Завдання 1

— Поясніть, як складено рівності.

— Назвіть числа першої рівності.

— Порівняйте числа першої рівності і двох наступних.

Завдання 2. Зв’язок дій додавання і віднімання

— За малюнками доміно доповніть рівності.

— Скільки рівностей у кожному стовпчику?

— Як знайти один з доданків, знаючи інший доданок і суму?

— Отже,  якщо  від  суми  відняти  один  з  доданків,  то  дістанемо  інший  доданок.

Завдання 3. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання за числовим відрізком

— За  першим  числовим  відрізком  складено  рівність  на  додавання,  а  за другим — на віднімання.

— Поясніть, куди спрямовані стрілки на першому і другому числових відрізках.

— Які рівності отримали? Зачитайте їх.

— Складіть ще одну рівність за допомогою числового відрізка.

Зорова гімнастика

Завдання 4. Вимірювання довжини відрізків, креслення їх у зошиті

— Виміряйте довжину відрізка.

— Накресліть у зошиті відрізок такої самої довжини.

— Сьогодні ми будемо вчитися креслити відрізки під лінійку. Спочатку намалюйте  2  точки  на  деякій  відстані  одна  від  одної.  (Учитель  усі  операції  показує на дошці.)

— Візьміть лівою рукою лінійку і прикладіть її до точок так, щоб крапки були  над  лінійкою.  Лінійка  не  повинна  закривати  точки,  а  тільки  торкатися їх.  Притисніть  лінійку  пальцями  лівої  руки.  Пальці  повинні  не  виходити  за верхній край, щоб не заважати проводити лінію олівцем. До правої руки візьміть  олівець.  Не  рухаючи  лінійку,  поставте  вістря  олівця  в  точку.  Не  дуже міцно притисніть олівець до лінійки і переміщуйте його праворуч доти, поки не дійдете до точки 2. Відрізок побудований. Кінці відрізка — точки.

— Тепер будемо креслити відрізок даної довжини. Вона становить 7 см. Поставте точку в зошиті на перетині двох ліній. Знизу прикладаємо лінійку так, щоб нульова відмітка була під нею. Знаходимо цифру 7 на лінійці. Над нею малюємо другу точку — кінець відрізка. З’єднуємо обидві точки під лінійку. Ми накреслили відрізок завдовжки 7 см.

Завдання 5. Робота з паличками для лічби

— Складіть з паличок таку фігуру.

— Заберіть дві палички так, щоб залишилося 4 однакових квадрати.

Завдання 6. Вправа з логічним навантаженням

— Які фігури ви бачите на малюнку?

— Скільки трикутників? Скільки кружечків? Скільки всього фігур?

— Скільки  синіх  трикутників?  Скільки  білих?  Скільки  всього  трикутників?

— Скільки білих кружечків? Скільки синіх? Скільки всього кружечків?

2.  Цікава задача

— Зайчик  побудував  будиночок  з  двох  кімнат.  А  потім  з  однієї  кімнати зробив дві. Скільки кімнат стало у зайчика в будиночку?

V.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого вчилися на уроці? Яке завдання було складне? Чому?

Віршована задача

Ось до класу на урок залетіло сім сорок,

Дві пізніше прибуло. Скільки всіх птахів було?

— Як дізналися? Який приклад склали?

— До прикладу на додавання складіть два приклади на віднімання.