Математика 1 клас Тема Назви компонентів та результату дії додавання. Додавання за допомогою числового відрізка

Назви компонентів та результату дії додавання. Додавання за допомогою числового відрізка

Мета: ознайомити учнів з термінами «доданок» і «сума»; навчати користуватися числовим відрізком під час розв’язування прикладів на додавання; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усна лічба

— Назвіть числа від 1 до 10; від 10 до 1; від 5 до 10; від 2 до 10.

— Назвіть число наступне за числом 8; число, яке передує числу 3.

2.  Робота з дидактичним матеріалом

— З’єднайте  цифру  з  відповідною  кількістю  предметів.  Домалюйте  потрібну кількість точок, впишіть пропущені цифри.

3.  Робота в парах «Доповни число» (повторення складу чисел)

III.  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1.  Практична робота з паличками для лічби

— Покладіть 5 паличок ліворуч і 3 палички праворуч. Скільки всього паличок?  (8)  Як  одержали  число  8?  (5  +  3  =  8)  Ми  виконали  дію  додавання  та в результаті додавання одержали суму. Сума додавання дорівнює 8.

На дошці з’являється картка  СУМА , вона кріпиться під цифрою 8.

— Які два числа ми додали? (5 і 3) Вони теж мають свої імена. Числа, які складали, називають доданками. Назвіть перший доданок. (5) Назвіть другий доданок. (3)

На дошці з’являються відповідні записи:

                 1-й ДОДАНОК                                  2-й ДОДАНОК

—  Ліворуч  теж  записана  сума.  Це  сума  —  вираз.  А  праворуч  сума  —  результат.

Над виразом — запис: СУМА

— Запис можна прочитати так: сума чисел 5 і 3 дорівнює 8.

— Ще раз назвіть перший доданок. Назвіть другий доданок. Назвіть суму. 

Прочитайте приклад по-новому.

2.  Ознайомлення з числовим відрізком

Учитель креслить на дошці пряму лінію. На ній наносить сантиметрові ділення.

— Що нагадує вам цей малюнок?

— Ми  будемо  використовувати  його  для  обчислень  і  називати  числовим відрізком. Числовим відрізком може служити й звичайна лінійка, якщо її використовують не для вимірювання відрізків, а для розв’язування прикладів.

3.  Первинне закріплення

Учитель на дошці записує приклади:

8 + 2 =       7 + 3 =       5 + 4 =       3 + 6 = 

Учні  по  одному  виходять  до  дошки  й  показують  на  числовому  відрізку перший доданок, другий доданок, суму, записують відповіді. Решта учнів користуються  лінійками.  Слід  звернути  увагу  дітей  на  те,  що  перший  доданок видно відразу, а другий доданок показує, на скільки ділень треба пересунутися праворуч; число, у яке «прийдемо», буде сумою.

Діти знаходять відповіді на своїх числових відрізках і називають їх.

— Назвіть перший доданок, другий доданок. Чому дорівнює сума?

Фізкультхвилинка

IV.  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1.  Робота за підручником (с. 41)

Завдання 1

— Розгляньте малюнок ліворуч. Скільки білих, блакитних кружечків?

— Скільки всього кружечків? Яку дію виконали?

— Прочитайте рівність, складену за малюнком.

—  Отже,  числа,  які  ми  додаємо  називають  доданками.  Результат  додавання називають сумою. Рівність можна прочитати так: «Сума чисел 6 і 1 дорівнює 7».

Завдання 2. Складання, читання й запис прикладів на додавання за предметними малюнками

— Поясніть, як складено рівності. Знайдіть суми. Прочитайте рівності по-різному.

Завдання 4. Практична робота

— Накресліть числовий відрізок. Знайдіть за ним суми чисел 4 + 3 і 5 + 2.

2.  Самостійна робота

4 + 1             7 + 1                1 + 1                  5 + 1 

1 + 3             6 + 1                2 + 1                  2 + 3 

Пальчикова гімнастика «Павучки»

3.  Геометричний матеріал

— Назвіть  фігури,  з  яких  складено  потяг.  Скільки  трикутників?  чотирикутників? Скільки кружечків?

V.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— А тепер підіб’ємо підсумок сьогоднішнього уроку.

— Молодці! Я гадаю, що все те нове, про що ви сьогодні дізналися на уроці, вам дуже знадобиться у подальшому навчанні.