Українська мова 2 клас Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік

Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік

Мета: удосконалювати вміння розрізняти голосні й приголосні звуки, дзвінкі й глухі, тверді та м’які приголосні; закріпити вміння правопису слів з ненаголошеними [е], [и], які перевіряють за правилом чи орфографічним словником; продовжити вчити правильно вживати апостроф; розвивати вміння складати розповіді з поданими словами; виховувати старанність і наполегливість, уміння самокритично оцінювати свої досягнення.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми пригадаємо, що знаємо про звуки української мови. Поглибимо свої знання про поділ звуків на голосні та приголосні, а приголосних — на дзвінкі та глухі. Також пригадаємо, як позначається на письмі м’якість приголосних звуків, коли вживається апостроф. Розвиваючи творчі здібності, ми складемо розповідь за поданими словами. Будьте дуже старанними!

III.Повторення й закріплення вивченого матеріалу

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 290)

—Прочитайте слова, якими поет передає мову природи.

—Прочитайте речення, пояснюючи вставлені букви.

2.Самостійна робота (вправа 291)

—Прочитайте й поширте речення за питаннями.

—Спишіть і підкресліть головні слова в кожному реченні.

3.Колективна робота (вправа 294)

—Прочитайте текст і скажіть, чим він для вас цікавий.

—Спишіть останній абзац, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на слова з апострофом. Поясніть його вживання.

—Складіть звукову модель слова комп’ютер.

—Розкажіть, які дії (операції) ви можете виконувати на комп’ютері.

4.Коментоване письмо (вправа 293)

—Прочитайте й спишіть, замінюючи виділені слова протилежними за значенням з довідки.

—Зробіть висновок, як змінився текст.

5.Фізкультхвилинка

6.Робота зі скоромовкою (вправа 295)

—Прочитайте скоромовку і вивчіть її напам’ять.

—Запишіть скоромовку по пам’яті. Зверніть увагу на виділене слово.

—Знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова.

7.Складання розповіді з поданими словами (вправа 292)

—Поєднайте слова правого стовпчика зі словами лівого і запишіть.

—Усно складіть розповідь з поданими словами. Доберіть до неї заго-ловок. 

8.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 297)

—Прочитайте і спишіть, вставляючи у словах пропущені букви та апостроф.

—Які правила вам довелося пригадати?

—Складіть звукову модель слів дзьоб, кування. Порівняйте кількість звуків і букв у кожному слові.

9.Робота з віршами (вправи 298, 299)

—Прочитайте вірші, виділяючи голосом важливі для вираження думки слова.

—Усно доберіть до слова Батьківщина близькі за значенням слова.

—Прочитайте другий вірш.

—Складіть звукові моделі виділених слів. Назвіть букви, які в цих словах позначають по два звуки.

—Спишіть останнє речення. Зверніть увагу на слово ввічливості. Підкресліть звертання.

IV.Підсумок уроку

—Чого нового ви навчилися на уроках рідної мови протягом цього року?

—Що ви дізналися про українську мову?

Метод «Інтерв’ю»

Діти об’єднуються у пари. Кожна пара розподіляє ролі: кореспондент і респондент.

Кореспондент складає три питання щодо теми уроку, а респондент відповідає на них.

Потім учні міняються ролями.

V.Домашнє завдання