Українська мова 2 клас Тема. Контроль та оцінювання знань за темою «Звуки і букви»

Тема. Контроль та оцінювання знань за темою «Звуки і букви»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань за темою «Звуки і букви» (з метою їх подальшої корекції).

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Оголошення теми та мети уроку

III.Актуалізація опорних знань

Учитель відповідно до рівня сформованості знань в учнів класу про-водить бесіду за основними питаннями теми або пропонує учням вико-нати декілька тренувальних вправ.

IV.Контроль знань (тестування)

Варіант 1

1.Укажи букву, що може позначати на письмі два звуки.

а)уб) ев) ю

2.Серед поданих слів познач слово з наголосом на другому складі.

а)Значенняб) основав) шоколад

3.Познач, якому слову відповідає подана схема.

а) Портретб) дзиґав) молоко

4.Познач, яке з поданих слів є перевірним для двох інших. а) Грибиб) грибв) грибний

5.Познач слово, у якому замість пропуску необхідно вставити бук-ву ґ.

а) Поодаб) дзиав) дороа

6.Познач слово, у якому замість пропусків необхідно вставити не- наголошений голосний е.

а) Рбалитиб) клновийв) лсточок

7.Познач рядок слів, в яких замість пропусків необхідно вставити буквосполучення йо.

а)Соловв, знамий

б)лтчик, смий

в)сгодні, підм

8.Познач буквосполучення, які не можуть бути складами.

а)я, лоб) здр, пв) ня, нок

З рештою сполучень добери й запиши якомога більше слів. Постав наголос.

9.Прочитай розмову двох хлопчиків.

—Петрику, під ялинкою виріс такий великий гриб! — радів Миколка.

—Як грип може вирости? На грип люди взимку хворіють. Хіба ти цього не знаєш? — дивувався Петрик.

Чому хлопець не зрозумів свого товариша? Яке мовне явище «сховалося» у цій розмові?

а)Багатозначність слів

б)слова, близькі за значенням

в)неправильна вимова слова з парним дзвінким приголосним у кінці

Склади та запиши два речення зі словами пліт — плід таким чином, щоб твій товариш зрозумів, про що саме йдеться. 

Варіант 2

1.Укажи букву, що може позначати на письмі два звуки. а) об) ев) є

2.Серед поданих слів познач слово з наголосом на другому складі. а) Ланцюжокб) характерв) речення

3.Познач, якому слову відповідає подана схема.

а) Портретб) дзиґав) молоко

4.Познач, яке з поданих слів є перевірним для двох інших. а) Зимаб) зимив) зимують

5.Познач слово, у якому замість пропуску необхідно вставити бук-ву ґ.

а)умкаб)удзикв) подруа

6.Познач слово, у якому замість пропусків необхідно вставити не- наголошений голосний и.

а)Вснаб) стповийв) лсточок

7.Познач рядок слів, в яких замість пропусків необхідно вставити буквосполучення ьо.

а)Соловв, знамий

б)лтчик, смий

в)сгодні, підм

8.Познач буквосполучення, які не можуть бути складами.

а)я, лоб) здр, пв) ня, нок

З рештою сполучень добери й запиши якомога більше слів. Постав наголос.

9.Прочитай розмову двох хлопчиків.

—Олеже, в мене на дереві виріс такий дивний плід! — радів Дмит- рик.

—Як пліт може вирости? На ньому ж річкою подорожують, і сам він не на дереві, а з дерева зроблений, — здивувався Олег.

Чому хлопець не зрозумів свого товариша? Яке мовне явище «схова-лося» у цій розмові?

а)Багатозначність слів

б)слова, близькі за значенням

в)неправильна вимова слова з парним дзвінким приголосним у кінці

Склади та запиши два речення зі словами гриб — грип таким чином, щоб твій товариш зрозумів, про що саме йдеться.

V.Аналіз виконаної роботи

—Яке завдання виявилось для вас найскладнішим? Яке — найціка-вішим?

Аналіз та виконання деяких завдань перевірної роботи (колективно, коментовано).

VI.Підсумок уроку