Українська мова 2 клас Тема. Повторення вивченого про текст. Аналіз контрольного диктанту

Тема. Повторення вивченого про текст. Аналіз контрольного диктанту

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про текст; закріпити знання про його будову; продовжувати вчити редагувати текст, добирати заголовок; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до природи, повагу до рідного слова.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Аналіз контрольного диктанту

1.Повідомлення результатів

2.Класифікація типових помилок

3.Робота над помилками

III.Повідомлення теми й мети уроку

—На сьогоднішньому уроці ми узагальнимо й систематизуємо все, що знаємо про текст, продовжимо вчитися редагувати тексти й добирати до них заголовки.

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Хвилинка чистопису

цв ньк цвірінькає

—Складіть і запишіть речення зі словом цвірінькає.

—Зверніть увагу на слово в рамці на с. 118. Прочитайте його транскрипцію.

—Тепер ще раз прочитайте складене речення, правильно вимовля-ючи слово цвірінькає.

2.Коментоване письмо (вправа 281)

—Запишіть, хто як подає голос.

—Спробуйте пояснити, як утворилися записані вами назви дій.

3.Бесіда

—Чим відрізняється текст від групи речень?

—З яких частин складається текст? Де треба починати писати кожну з них?

—Які види текстів ви знаєте? Чим вони різняться?

—Визначте головну думку тексту.

Заєць-сонько любив поспати. Прокинеться, враз згадає:

—Ой, проспав. Знову ти рано встаєш, зяблику! Невже тобі солодкі сни не сняться?

—Сняться і мені. Але щоб усього доволі мати, треба рано вставати.

4.Колективна робота з деформованим текстом (вправа 279)

—Прочитайте речення і складіть із них текст.

—Доберіть заголовок.

—Запишіть утворений текст і заголовок.

—Прочитайте записаний текст. Підкресліть головні слова в кожному реченні. 

—У виділеному реченні усно встановіть зв’язки між словами за допомогою питань.

що? які? що зробили?  чому?

Важкі краплини залопотіли по дахах.

5.Колективна робота з текстом-описом (вправа 280)

—Прочитайте опис весняного поля. Поміркуйте, в якому місяці це може відбуватися.

—Знайдіть у тексті перевірне до слова зелений.

—Які слова вжив автор, щоб описати квіти, трави? За зразком запишіть їх разом зі словами, з якими вони зв’язані.

—До слова безліч доберіть близькі за значенням слова. (Дуже багато, безмежна кількість)

6.Самостійна робота (запис на дошці)

—Визначте тип тексту. Доведіть свою думку. Доберіть заголовок. Через пеньки і колоди чимчикує їжачок. Тягає він у нору запашне

листя. Стелить зимову постіль. До весняного сонечка проспить їжачок. І снитимуться йому лісові сни.

IV.Підсумок уроку

—Що таке текст?

—Назвіть складові частини тексту.

—Які види текстів ви знаєте?

—У чому особливість вимови слова цвірінькає?

V.Домашнє завдання