Українська мова 2 клас Тема. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

Тема. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: вчити ділити слова з апострофом для переносу з рядка в рядок; удосконалювати вміння аналізувати звуко-буквений склад слів, у написанні яких викорис-товується апостроф; ознайомити дітей з лікарськими рослинами; виховувати любов до усної народної творчості.

Обладнання: картки із зображенням лікарських рослин, у т. ч. валер’яни, материнки, подорожника, м’яти.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 27З)

—Прочитайте слова, у яких ви вставили пропущені букви. Які саме і чому?

—У якому слові пропущений апостроф? Доведіть.

—У якому слові вірша буква ю позначає один звук, а в яких словах — два?

2.Хвилинка чистопису

ім м’ян пір’ячко

—Доберіть з цими буквосполученнями слова з апострофом. (Ім’я, сім’я, солом’яний, кам’яний, Дем’ян)

—Складіть речення з двома словами (за вибором).

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні вчитимемось ділити для переносу з рядка в рядок слова з апострофом, аналізуватимемо звуко-буквений склад цих слів. Також ознайомимося з лікарськими рослинами нашого краю.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота (вправа 275)

—Запишіть слова сім’я, знання і складіть їх звукові моделі.

—Користуючись таблицею на с. 1O7 підручника, зробіть звуко-бук- вений аналіз цих слів.

2.Письмо по пам’яті (вправа 274)

—Вивчіть народну веснянку напам’ять і запишіть по пам’яті.

—Перевірте написане за підручником.

—Складіть звукову модель слів зіллячко, подвір’ячко.

Зіллячкоподвір’ячко

= о = о - - о - о - = о - = о - - о

—Які звуки позначає буква я в цих словах?

3.Коментоване письмо (вправа 276)

—Прочитайте. Виділені слова замініть словами, що відповідають на питання який? яка? яке?, і запишіть.

—Поділіть для переносу слова кам’яний і дерев’яний. Не відокрем-люйте апостроф від попередньої букви. 

—Прочитайте правило на с. 116 і запам’ятайте його. Наведіть власні приклади поділу для переносу слів з апострофом.

4.Фізкультхвилинка

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Колективна робота (вправа 277)

—Прочитайте і скажіть, що збирали діти.

—Розгляньте картки із зображенням цих лікарських рослин і за-пам’ятайте їх.

Учитель дає дітям інформацію про цілющі властивості подорожника, м’яти перечної, деревію та інших рослин.

—Випишіть слова з апострофом, поділяючи їх для переносу.

—Поміркуйте і скажіть, як звучатимуть імена дітей, коли вони ста-нуть дорослими.

2.Відгадування загадок

—Уважно слухайте і відгадайте загадки. Відгадки запам’ятовуйте. Вони вам знадобляться у кінці нашої роботи із загадками.

•У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я. (Пальці)

•Не кінь, не віл, а прив’язаний. (Гарбуз)

•Б’є рука його і палка, та нікому, бач, не жалко. (М’яч)

•Не п’є — живе, а нап’ється — умре. (Вогонь)

•Біле, а не цукор, м’яке, а не вата, без ніг, а йде. (Сніг)

•Не пташка, а з пір’ям. (Подушка)

•Навколо в’ється, а в руки не дається. (Муха)

—Пригадайте всі відгадки, а запишіть лише ту, в написанні якої вживається апостроф. (М’яч)

—Зробіть звуко-буквений аналіз слова м’яч.

3.Словниковий диктант

—Записуйте слова, поділяючи їх на склади для переносу. Звертайте увагу, що апостроф не відокремлюється від попередньої букви.

Здо-ро-в’я, п’я-те-ро, ім’я, в’ють, ма-ті-р’ю, пі-р’я, бу-р’ян, м’я-кий, со- ло-в’ї, п’я-тір-ка.

VI.Підсумок уроку

—Після яких букв і перед якими ставиться апостроф?

—Як переносити слова з апострофом?

—Порівняйте кількість звуків і букв у словах п’ятниця, м’ята, солов’ї.

VII.Домашнє завдання