Українська мова 2 клас Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями

Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями

Мета: вчити аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками; закріплювати вміння правопису слів з м’якими подовженими приго-лосними; формувати вміння складати усні чи письмові розповіді за малюнками і запитаннями чи без них; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати патріотичні почуття, гордість за ветеранів Великої Вітчизняної війни, шанобливе ставлення до них.

Обладнання: добірка літератури про Велику Вітчизняну війну (з фотографіями та малюнками).

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 2бб)

—Прочитайте списані речення. Які вони за інтонацією та метою ви-словлювання?

—Зачитайте виписані в алфавітному порядку слова з подовженим приголосним звуком.

—Як позначаються на письмі подовжені приголосні звуки?

—Як треба переносити слова з подвоєними буквами?

2.Хвилинка чистопису Шк ол вч Школярі

—Доберіть і запишіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками, вживаючи буквосполучення ол, вч. (Волосся, колосся, нав-чання)

—Складіть звукові моделі цих слів.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми вчитимемося аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками, писати слова з подвоєними буквами. Також складатимемо розповіді: письмову — за малюнком і запитаннями, усну — лише за малюнком.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота (вправа 256)

—Прочитайте і спишіть слова.

—Зробіть усний звуко-буквений аналіз за поданим у таблиці зраз-ком.

2.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 259)

—Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок.

—Випишіть спочатку слова з подвоєними буквами чч, потім — тт, сс, нн.

3.Фізкультхвилинка

4.Складання розповіді за малюнком і запитаннями (вправа 257)

—Розгляньте малюнок. 

—Дайте відповіді на запитання, користуючись словами для довідки.

1)Де працюють школярі?

2)Що роблять старші діти? Хто їм допомагає?

3)Що роблять дівчатка, а що — хлопчики?

—Доберіть заголовок і запишіть розповідь.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Бесіда (вправа 260)

—Розкажіть, що ви знаєте про війну нашого народу й народів інших країн з фашистськими загарбниками. Звідки ви про це довідалися?

Щоб діти краще усвідомили інформацію про дні війни і перемогу в ній, учитель свою розповідь ілюструє фотографіями та малюнками з книжкових видань.

2.Складання усної розповіді за малюнком (вправа 261)

3.Робота з віршем (вправа 262)

—Підготуйтесь і виразно прочитайте вірш.

—Як ви розумієте вислів невмирущому герою?

—Спишіть вірш. Поясніть, чому у слові узліссі пишемо подвоєння букв.

—Яким правилом треба користуватися, щоб правильно написати слова верховіть, герою?

—Написання якого слова слід запам’ятати?

—Знайдіть у вірші слова з буквами, що позначають по два звуки. Підкресліть ці букви.

4.Колективна робота (вправа 263)

—Підготуйтеся виразно читати речення.

—Про що в них йдеться? Поясніть уживання знака оклику.

—Виразно прочитайте речення ланцюжком.

—Спишіть два речення (за вибором). Підкресліть службові слова. (За необхідності нагадати учням, які слова відносимо до службових.)

VI.Підсумок уроку

—Що навчилися робити на уроці?

—Як позначається на письмі подовжений приголосний звук?

—Як такий звук позначається у звуковій моделі?

—Наведіть приклади слів із подовженими приголосними.

—Про яке свято нашого народу ми сьогодні говорили?

—Коли його відзначають?

—Як треба ставитися до ветеранів і пам’яті загиблих?

VII.Домашнє завдання