Українська мова 2 клас Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень

Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень

Мета: ознайомити з прийомами поділу для переносу слів з подовженими м’якими приголосними; удосконалювати вміння правопису слів із такими приголосними; виховувати шанобливе ставлення до народної творчості, формувати поведінку відповідно до етикетних норм.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 248)

—Прочитайте слова з подовженими приголосними звуками і по-ставте до них запитання.

—Які споріднені слова ви дібрали?

2.Хвилинка чистопису

Дддя знаряддя

—Доберіть слова з цим буквосполученням. (Підборіддя, суддя, приладдя)

—Складіть з одним із них речення і запишіть його.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми вчитимемося переносити по складах слова з подов-женими м’якими приголосними. Також розвиватимемо вміння скла-дати речення.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 249)

—Подумайте, як можна поділити для переносу слова з подовженими приголосними.

—Прочитайте правило на с. 104 і, користуючись ним, спишіть слова та поділіть їх для переносу по-різному.

—З двома словами (за вибором) складіть і запишіть речення.

2.Колективна робота (вправа 251)

—Прочитайте вірш і поясніть, як ви його розумієте.

—Що траплялось у випадку, коли учні класу працювали недружно, сварились?

—Запишіть по пам’яті останній рядок вірша. Підкресліть слово з подовженим приголосним звуком. До цього слова доберіть з вірша слово, протилежне за значенням.

3.Самостійна робота (вправа 250)

—Прочитайте прислів’я і випишіть слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.

—Знайдіть у прислів’ях слова, протилежні за значенням.

4.Фізкультхвилинка

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Вибірковий диктант

—Випишіть з тексту загадки слова з подовженими звуками, поді-ливши їх рисками для переносу по-різному. 

Загадка

Підвелася в небо синє Дивна башта у долині.

У середині — гудіння.

Гоготіння, клекотіння,

Бо така у ній жарота,

Бо така її робота.

День і ніч вона невтомно Варить сталь.

А зветься, (домна).

П. Коломієць

2.Робота із загадкою (вправа 253)

—Прочитайте й відгадайте загадку.

—Які однакові звуки ви знайшли у виділених словах? Вимовте звуки, якими ці слова відрізняються. Письмово поділіть виділені слова для переносу.

3.Самостійна робота (вправа 252)

—Випишіть слова з подовженими приголосними звуками, вставля-ючи пропущені букви.

—До виділених слів доберіть споріднені так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Запишіть ці слова парами.

4.Робота з текстом (вправа 254)

—Що ви скажете про поведінку Миколи і Дмитрика? Чи чемні ці хлопці? Складіть про це речення.

—Складіть речення про те, як треба поводитися, якщо з кимсь не погоджуєшся.

VI.Підсумок уроку

—Як треба переносити з рядка в рядок слова з подовженими м’якими приголосними звуками?

—Поділіть для переносу слова насіння, старання, обличчя, взуття.

—Складіть речення з одним-двома словами.

VII.Домашнє завдання