Українська мова 2 клас Тема. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка»

Тема. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка»

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; закріпити вміння позначати на письмі м’якість приголосних звуків літерами і, я, ю, є, ь; удосконалювати знання та вміння учнів щодо поділу для переносу з рядка в рядок слів зі знаком м’якшення та буквосполученням ьо; збагачувати лексичний запас учнів; учити усно переказувати текст; виховувати любов до навколишньої природи. Обладнання: малюнок перепілки, заготовки для гри «Чарівні кола».

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 239)

—Який заголовок ви дібрали до цього тексту?

—Вимовте приголосні звуки у виділених словах.

—Якими буквами позначено м’якість приголосних звуків?

2.Хвилинка чистопису

ень іт квітень

—Доберіть з цими буквосполученнями слова, щоб у них вживався знак м’якшення. (Олень, серпень, пітьма, кладіть)

—Складіть звукові моделі цих слів. Порівняйте кількість звуків і букв. Чому так?

—Поділіть ці слова для переносу. Поясніть, чому ви зробили саме так.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми систематизуємо та узагальнимо ваші знання про тверді та м’які приголосні звуки. Також будемо усно переказувати текст про пташку, яка часто в’є своє гніздо у незвичному місці.

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 240)

—Прочитайте і спишіть, вставляючи пропущені букви.

—Замініть вираз бити дзьобом одним словом і запишіть.

Двоє-троє учнів виконують роботу на дошці.

2.Усний переказ тексту (вправа 241)

1)Повідомлення вчителя про перепілку й розглядання малюнка.

—Перепілка — це невеличка польова пташка, родичка фазанів. Має темно-буре плямисте забарвлення. Перепілка — пташка, яка на зиму відлітає в теплі краї, а навесні знову повертається до нас. Своїх пташенят висиджує у гніздечку, звитому найчастіше не на дереві чи кущі, а в ямці. Вона дуже хвилюється за своїх малят, адже вони легкодоступні для ворогів. Будьте добрими і ніколи не дозволяйте шкодити беззахисним істотам!

2)Робота з текстом.

—Прочитайте текст. Як ви розумієте слово загукує?

—Зачитайте зачин і кінцівку тексту. 

—Прочитайте основну частину й перекажіть її. (Відповідь 5-7 учнів.)

—Випишіть слова з буквосполученням ьо. Поділіть для переносу слово польову. (Під-падьом, підпадьомкнуло, по-льо-ву)

3.Фізкультхвилинка

4.Робота в парах (вправа 242)

—Прочитайте скоромовку тричі, щоразу прискорюючи темп. Запишіть по пам’яті.

—Перевірте роботу одне одного. Допоможіть своєму сусідові по парті виявити помилки й виправити їх. Усно дайте відповіді на запитання.

—Знайдіть у скоромовці слово, в якому немає м’яких приголосних звуків. Який звук найчастіше трапляється у словах скоромовки?

5.Гра «Чарівні кола»

Учитель роздає учням аркуші паперу, на яких накреслено коло з йо чи ьо у середині, а навколо — частини слів.

Учні повинні скласти слова з йо чи ьо таким чином: частини слів з лівого боку та зверху треба з’єднувати з йо чи ьо, а третю частину шукати з правого боку та знизу. Слово може починатися і з йо.

Виграє той, хто першим прочитає всі слова. Ця гра розвиває право-писну зіркість. 

 

V.Підсумок уроку

—Назвіть пари приголосних звуків за твердістю — м’якістю.

—Який приголосний звук завжди м’який? Якою літерою він позна-чається?

—Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі? Наведіть приклади слів.

—Як треба переносити слова зі знаком м’якшення? Наведіть при-клади.

—Складіть звукову модель слова лялька. Порівняйте кількість звуків і букв. Чому саме так вийшло?

VI.Домашнє завдання