Українська мова 2 клас Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

Мета: закріпити вивчене про тверді та м’які приголосні; формувати правильне уявлення про звуко-буквений склад слова; удосконалювати вміння проводити звуко- буквений аналіз слова; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до ХЛІБОРОБСЬКОЇ праці.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 218)

—Прочитайте вірш напам’ять.

—Вимовте кожен приголосний звук у виділених словах.

—Які різні звуки в цих словах позначає буква л?

—Яка буква вказує на м’якість приголосного звука [л’] у слові полю?

2.Хвилинка чистопису

іж тю лі земля

—Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Ніж, пиріжок, тюлень, тюльпан, літо, політ)

—Складіть їх звукові моделі.

(= О _; _ О = О _ О _; = О _ О =; = О = _ О _; = О _ О ; _ О = О _)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо й закріпимо ті знання та вміння, яких набули раніше, вивчаючи звуко-буквений склад слів. Також складатимемо усну розповідь за малюнком та опорними сло-вами.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота (вправа 219)

—Прочитайте текст за особами.

—Як ви розумієте слова дідуся?

—Запишіть короткі відповіді на кожне запитання.

1)Чим орють землю?

2)Чим сіють зерно?

3)Чим збирають урожай?

—Вимовте приголосні звуки виділеному слові. Якими буквами по-значено м’якість приголосних звуків?

2.Робота над загадкою (вправа 220)

—Прочитайте загадку і знайдіть у ній відгадку.

—Розглянте плуги на малюнку на с. 93. Вимовте кожен звук і скла-діть звукову модель слова. ([п], [л], [у], [г]О _ )

3.Фізкультхвилинка

4.Творча робота (вправа 221)

—Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

—У яких словах вірша буква я позначає голосний звук [а] і м’якість попереднього приголосного? 

—Усно складіть коротку розповідь за малюнком, використовуючи слова з вірша й такі вирази: добре пригріває, парує земля, виїхали в поле, орють лани, урожай пшениці.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Робота з прислів’ями (вправа 222)

—Складіть прислів’я з поданих частин.

—Як ви розумієте перше прислів’я?

—Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

—Запишіть складені прислів’я. (Весняний день рік годує. Посієм вчасно — вродить рясно. Посій упору — будеш мати зерна гору.)

—Складіть звукову модель слова рясно. (= ОО)

2.Письмо по пам’яті (з дошки)

Зимою сонце крізь плач сміється.

Синиця пищить — зиму віщує.

Плаче жовтень холодними сльозами.

Осінь усьому рахунок веде.

—Прочитайте прислів’я і запам’ятайте їх.

—Запишіть по пам’яті. Підкресліть літери, що позначають м’якість приголосних звуків.

—Складіть звукові моделі слів крізь, синиця. (_ = О =; _ О _ О = О)

VI.Підсумок уроку

—Якими літерами позначають м’якість приголосних звуків на письмі?

—Наведіть приклади слів з позначенням м’якості приголосних літе-рою і.

—Наведіть приклади слів, у яких звук [а] позначається літерами а, я.

—Чому так буває?

VII.Домашнє завдання