Українська мова 2 клас Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і

Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; закріпити вміння учнів позначати м’якість приголосних літерами я, ю, є, і; удосконалювати вміння розрізняти тверді та м’які приголосні на слух; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 211)

—Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчас-тіше трапляються в цих скоромовках?

—Які приголосні звуки називаються дзвінкими?

—Які приголосні називаються глухими? Наведіть приклади.

—Назвіть парні дзвінкі і глухі приголосні звуки. Які дзвінкі при-голосні звуки не мають парних глухих?

—Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слова і складу? Наведіть приклади.

2.Хвилинка чистопису

ел ос ва лісова

—Доберіть із цими буквосполученнями такі слова, щоб у них були м’які приголосні звуки. (Стеля, теля, осінь, росяний, полювання). Складіть звукові моделі слів стеля, осінь. (О = О, О = О =)

3.Гра «Злови слово з двома м’якими приголосними»

Керівник гри називає слова, а учасники оплесками в долоні ловлять слова з двома м’якими приголосними.

Дерево, білка, Білянка, дідусь, дитина, сядь, Ляля, криниця, сьогодні, Льоля, вулиця, бетон, школа, вікно, школярі, Льоня, олівець, повітря, пенал, тюльпан, малюнок.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми пригадаємо, що ми знаємо про тверді та м’які приголосні, якими літерами позначається м’якість приголосних на письмі.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Артикуляційне вправляння (вправа 212)

—Прочитайте вголос склади парами. Вимовте попарно приголосні звуки.

—Які букви підказали вам, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м’яко?

—Прочитайте правило на с. 89 і запам’ятайте його.

2.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 213)

—Якими буквами позначено м’якість приголосних у кожному слові?

3.Робота з віршем (вправа 214)

—З яким проханням звертається поет до ниви? Підкресліть звер-тання. 

—Знайдіть у вірші слова з м’якими приголосними звуками. Вимовте їх. (Сійся, родися, розвийся, засівайся, людям).

—У якому слові вірша всі приголосні звуки м’які? (Сійся)

—Прочитайте правило на с. 90 і запам’ятайте його. Наведіть власні приклади до цього правила.

4.Фізкультхвилинка

5.Коментоване письмо (вправа 215)

—Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

—З чого видно, що люди дбайливо ставляться до навколишньої природи, охороняють її?

—Спишіть виділені слова. Вимовте м’які приголосні звуки і підкресліть букви, що їх позначають однією рискою. А букви, якими позначено м’якість приголосних, підкресліть двома рисками.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Звуко-буквений аналіз слів (вправа 216)

—Якими буквами позначено ці звуки? (Т, л, дз)

—А якою буквою позначено їх м’якість? (і)

2.Робота зі скоромовкою (вправа 215)

—Який звук у словах лис і ліс однаковий? ([с])

—Які звуки позначені літерою л? ([л], [л’])

—Прочитайте скоромовку і потренуйтеся швидко її промовляти. Позмагайтеся з сусідом по парті.

3.Словниковий диктант

—Запишіть слова і підкресліть літери, які позначають м’якість при-голосних звуків.

Тополя, коліно, лід, Люся, Олеся, ніс, слюда, річка, сітка, синє, ллє, місяць, корінець, дзюрчить, люк, сутінки, тюльпан, полюс, диня, пляшка.

VI.Підсумок уроку

—Назвіть пари приголосних за твердістю — м’якістю.

—Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі?

—Яка літера в українській мові завжди позначає м’який приголосний звук?

VII.Домашнє завдання