Українська мова 2 клас Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

Мета: закріпити вміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати фонематичний слух учнів; вихо-вувати дбайливе ставлення до книги.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 206)

—Назвіть предмети, зображені на малюнках.

—Яке правило слід пам’ятати, щоб правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними в кінці складу?

—Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

2.Хвилинка чистопису

дь уб уж голуб

—Доберіть слова з цими буквосполученнями.

—Підкресліть у них дзвінкі приголосні однією рискою, а глухі — двома. (Лебідь, дуб, вуж, голуб, куб, палуба, редиска, стружка)

III.Закріплення вивченого матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 207)

—Допишіть слова за зразком.

—Прочитайте слова правого стовпчика, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

2.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 209)

—Прочитайте і спишіть текст.

—Скільки в тексті спонукальних речень? (Три речення)

—Назвіть видлені букви в словах, вимовте звуки.

—Складіть звукову модель слова смужка.

(Смужка)

--о--о

3.Фізкультхвилинка

4.Творча робота (вправа 208)

—Розгляньте малюнки.

—Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1)Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)

2)Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)

3)Яка була кладка? (Кладка була вузька.)

4)Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

5.Робота із записом на дошці (вправа 210)

—Прочитайте речення.

—Які букви «стали» не на своє місце? Запишіть речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.) 

6.Міні-тестування

1)Познач слово з наголосом на другому складі.

а)Значення

б)основа

в)шоколад

2)Познач, яке з поданих слів є перевірним для інших.

а)Гриби

б)гриб

в)грибний

3)Познач слово, в якому замість пропуску необхідно вставити букву г.

а)Дзиа

б)анок

в)дороа

4)Познач слово, яке неправильно поділено для переносу.

а)Бджо-ла

б)ку-ку-руд-за

в)джме-лик

IV.Підсумок уроку

—Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.

—Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.

—Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.

—Які дзвінкі приголосні не мають парних глухих?

—Як вимовляються в українській мові дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

Метод «Інтерв’ю»

Діти об’єднуються у пари. Кожна пара розподіляє ролі: кореспондент і респондент.

Кореспондент складає три питання щодо теми уроку, а респондент відповідає на них.

Потім учні міняються ролями.

V.Домашнє завдання