Українська мова 2 клас Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком

Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком

Мета: поглибити знання учнів про дзвінкі та глухі приголосні в українській мові; сформувати навичку правильної вимови дзвінких приголосних у кінці складу та слова; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність і старанність.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 194)

—Прочитайте текст, який ви записали.

—Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

—Вимовте у виділених словах дзвінкі приголосні.

—Назвіть у цих словах глухі приголосні.

2.Хвилинка чистопису

уз іс уб берізка

—Доберіть слова з даними буквосполученнями. (Гарбуз, ніс, чуб)

—Поділіть усі ці слова на склади, чітко вимовляючи кожен приголосний звук. (Гар-буз, ніс, чуб, бе-різ-ка)

3.Записування вірша по пам’яті (вправа 195)

—Прочитайте вірш уголос і поясніть його заголовок.

—Якими звуками відрізняються виділені слова? (З-с, б-п)

—Вивчіть напам’ять перші два рядки вірша і запишіть їх по пам’яті.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу та слова. В українській мові не можна однаково вимовляти назву маленької кози — кізка і тоненької коси — кіска. Ці слова повинні звучати по-різному. І ми будемо тренуватися це робити.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 197)

—Прочитайте речення, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні перед глухими у виділених словах.

—Випишіть ці слова, поділіть на склади.

—Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні в кінці складу. (Стеж-ки, се-реж-ки, бе-різ-ки, дуб-ки, гриб-ки, швид-ко)

—Прочитайте правило на с. 82 і запам’ятайте його.

2.Відгадування загадок (вправа 196)

—Прочитайте і відгадайте загадки.

—Прочитайте виділені слова, чітко вимовляючи в них останній звук.

—Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові. (Віз, рад, дуб, зуб, навкруг, луг) 

—Чітко вимовте відповідні звуки.

—Перевірте одне одного.

3.Робота з деформованим текстом (вправа 202)

—Прочитайте речення і запишіть їх у такому порядку, щоб вийшов зв’язний текст.

—Підкресліть слова, в яких є склади, що закінчуються на дзвінкий приголосний. Правильно вимовляйте ці слова.

4.Усна робота з текстом (вправа 203)

—Підготуйтесь до виразного читання тексту. Подумайте, швидко чи повільно ви будете читати? Чому саме так?

—Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

—Що це за гість завітав на пасіку? Запишіть його назву.

—Як ви його впізнали? Яку ілюстрацію можна намалювати до тексту? Розкажіть.

—Випишіть парами слова, близькі за значенням.

—Яка відмінність між близькими за значенням словами іде й суне, їсть і ласує?

—Прочитайте приказку. Про кого так говорять?

—Виділене порівняння замініть одним словом.

5.Фізкультхвилинка

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Розподільний диктант

—Запишіть у перший стовпчик слова тільки з дзвінкими приголосними, а в другий — тільки з глухими.

Дядько, тітка, дзвін, діжка, тут, жити, дуб, зуб, шити, суп, колесо, віз, радий, лопата.

2.Артикуляційне вправляння (вправа 198)

—Прочитайте, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

—З виділеними словами усно складіть речення.

—Доберіть до них слова, протилежні за значенням.

—Як ви розумієте прислів’я?

VI.Підсумок уроку

—Назвіть дзвінкі приголосні української мови.

—Назвіть глухі приголосні.

—Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

—Що ви запам’ятали про вимову дзвінких приголосних у кінці слова та складу? Наведіть приклади.

VII.Домашнє завдання