Українська мова 2 клас Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

Мета: дати уявлення про диференціацію приголосних за способом творення, за дзвінкістю — глухістю; вчити розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну грамотність; виховувати патріотичні почуття.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 188)

—Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, ґедзь) Із чотирма. (Дощ, джміль, яма, щит) Із п’ятьма. (Щука, юнак, їжак)

—У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак). Чому?

—У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, ґедзь, джміль) Чому?

—Чим відрізняються приголосні звуки від голосних?

—Вимовте кілька приголосних звуків і назвіть букви, що позначають їх на письмі.

—Які звуки позначає буква щ?

—Вимовте звуки, що позначаються буквосполученням дж, дз.

2.Хвилинка чистопису. Словникова робота

осм вт космонавт

—Напишіть і проаналізуйте свою роботу.

—Хто такий космонавт? (Людина, яка здійснила політ у космос)

—Назвіть ім’я першого у світі космонавта. (Юрій Олексійович Гагарін)

—А Леонід Каденюк — перший український космонавт. Так що й Україні є ким пишатися. Запишіть речення.

Леонід Каденюк — український космонавт.

—Складіть звукову модель слова космонавт. Поділіть його для пере-носу.

(Ко-смо-навт)

-0--0-0-

—Назвіть голосні звуки.

—Назвіть приголосні звуки. Як їх можна охарактеризувати? (Вони всі тверді.)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми дізнаємося, за якою ще ознакою поділяються приголосні в українській мові. (За дзвінкістю — глухістю) Ми будемо вчитися їх розпізнавати, а також складатимемо описи предметів.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Дослідницька робота (вправа 189—190)

—Прикладіть долоньку до гортані і чітко вимовте звуки парами. Під час вимови яких звуків ви чуєте голос і шум? 

—А які звуки утворюються тільки за участю шуму, без голосу?

—Прочитайте правило на с. 79.

—Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

—Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.

—Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.

2.Коментована робота (вправа 191)

—Прочитайте слова. Замініть за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим. Поясніть, як змінилося значення слова.

Злива (сильний дощ) — слива (фрукт)

Ґуля (на лобі) — куля (земна) жити (у світі) — шити (голкою) гори (вогнем) — хори (співають) бити (палицею) — пити (воду) дітоньки (діти) — тітоньки (тітка)

3.Робота з текстом (вправа 192)

—Прочитайте текст і знайдіть у ньому зачин, основну частину і кін-цівку.

—Чи доводилося вам чути про першу людину, котра хотіла долетіти до Сонця? Може, ви чули легенду про Ікара?

(Розповісти дітям легенду про Ікара.)

—А хто став першим у світі льотчиком-космонавтом?

—А першим українським космонавтом?

—Випишіть із тексту речення про першого космонавта.

—Вимовте окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки у словах кораблі, облетів, Землю. У якому з цих слів усі приголосні звуки лише дзвінкі? (Землю)

4.Фізкультхвилинка

V.Закріплення та систематизація знань

1.Зорово-слуховий диктант

Стрімко вибігли на гору Дві подружки білокорі.

Дощик їм полоще кіски.

Звуть цих подружок... (берізки).

2.Відгадування загадок (вправа 193)

—Відгадайте загадку і напишіть відгадку.

—Вимовте у слові-відгадці дзвінкий і глухі приголосні звуки.

—Які ще слова можна утворити з літер цього слова? (Карета, катер, карта, рак, катар, трек, так...)

VI.Підсумок уроку

—За якими ознаками поділяються приголосні звуки?

—Чи може один і той же звук бути то дзвінким, то глухим?

—Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

—Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?

VII.Домашнє завдання