Українська мова 2 клас Тема. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення

Тема. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення

Мета: закріплювати навички правильної вимови слів зі звукосполученням [шч] і написання слів із літерою щ; вчити аналізувати звуковий склад слів, що в написанні мають літеру щ; вчити інтонаційно розмежовувати речення в тексті; формувати відчуття гордості за свій народ, свою мову шляхом ознайомлення з усною народ-ної творчістю.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 184)

—Прочитайте скоромовку, правильно вимовляючи звуки, позначені буквами г і ґ.

—Назвіть слова, які відповідають на питання хто? (Ґави, галки, гусенята)

—Яке слово відповідає на питання що? (Скакалки)

2.Хвилинка чистопису

щ щ щ ща щу ще

—Доберіть слова з цими буквосполученнями і складіть одне речення. (Щастя, щавель, щука, пищу, щезнути, свище, щебет)

3.Гра «Упіймай звуки»

—Уважно послухайте і скажіть, сполучення яких звуків ми чуємо у цьому вірші найчастіше. (Звукосполучення [шч])

Щітка щітці говорила:

—Я щоранку щось робила.

Щітка щітці відказала:

—Ти щоранку міцно спала.

Щоб дві щітки не сварились,

Ми раненько пробудились.

Одна — вікна промиває,

Друга — килим вичищає.

—Зараз я ще раз читатиму вірш, а ви, як тільки почуєте [шч], сплес-куйте в долоні.

—А якою літерою на письмі ви позначите ці звуки? (Щ — «ща»)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти звукосполучення [шч] та позначати його на письмі буквою щ. Крім того, аналізуватимемо звуковий склад слів з літерою щ, вчитимемося розмежовувати речення інтонаційно, слухатимемо дитячу народну пісеньку і милуватимемося мелодійністю мови.

IV.Робота над закріпленням і поглибленням вивченого матеріалу

1.Опрацювання української народної дитячої пісеньки (вправа 185)

—Послухайте українську народну дитячу пісеньку у виконанні дитячого колективу при знаменитому хорі ім. Г. Верьовки. (Звучання фонограми.) 

—Чи доводилося вам співати цю пісеньку? Коли?

—Прочитайте у вправі 185 і запам’ятайте текст; проспівайте разом із дитячим колективом.

—Ще раз прогляньте текст і скажіть, яка буква найчастіше трапляється в словах? (Щ)

—Випишіть слова з нею.

(Дощикуборщикугорщикуборщ дощ)

-о—о-о -оо-о -оо-о -о-о—

—Складіть звукові моделі цих слів.

—Порівняйте кількість звуків і букв у кожному слові. (6-7, 7-8, 7-8, 4-5, 3-4)

—Що ви помітили? (У кожному слові букв на 1 менше, ніж звуків.)

—Ви здогадалися чому? (Щ позначає [шч])

—Прочитайте правило на с. 77.

2.Коментоване письмо (вправа 186)

—Прочитайте спочатку мовчки, потім — уголос. Позначте кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

—Запишіть, позначаючи початок і кінець речення, замінюючи, де треба, слово Сашко.

(Сашко йшов лісом. Раптом з куща ліщини вилетіла пташка. То був щиглик. У кущі хлопчик знайшов гніздечко. У ньому сиділо четверо пташенят. Сашко швидко пішов від куща.)

—Підкресліть слова з буквою щ. Які звуки вона позначає?

3.Фізкультхвилинка

4.Робота з прислів’ями (вправа 187)

—Прочитайте прислів’я. Спишіть і підкресліть слова з буквою щ.

—Усно доберіть спільнокореневі слова до слів праця і роботящі.

(Праця — (який?) працьовитий, (що робити?) працювати; робо-тящі — (що?)робота, (щоробити?)робити, (хто?)робітник)

—Які ще прислів’я про працю ви знаєте? (Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. Хто не робить, той не їсть. Маленька праця краща за велике безділля. Рання пташка воду п’є, а пізня — сльози ллє. Терпіння і труд усе перетруть.)

—І ви будете мати успіхи, якщо сумлінно трудитиметеся.

5.Зорово-слуховий диктант

Дощ хлющить на зелен плющ.

Під плющем сховався хрущ.

Каже щиро хрущ плющу:

—Ой, боюся я дощу.

А. Камінчук

—Уважно звірте із записом на дошці і підкресліть слова з літерою щ.

V.Підсумок уроку

—Які звуки позначає літера щ? Наведіть приклади.

—Яка ще літера в українському алфавіті завжди позначає два звуки? Наведіть приклади.

—Які прислів’я про працю ви запам’ятали?

—Якщо зможете, заспівайте дитячу пісеньку про дощик.

VI.Домашнє завдання