Українська мова 2 клас Тема. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»

Тема. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»

Мета: закріпити вміння правильної вимови й написання слів із цими звуками; збагачувати активний лексичний запас учнів словами зі звуком [ґ]; формувати уявлення про фразеологізми (без уживання терміна), уміння до-речно їх уживати в мовленні; виховувати ввічливість і повагу до оточуючих; вчити користуватися тлумачним словником.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми й мети уроку

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 178)

—Зачитайте виписані групи споріднених слів. У кожній назвіть корінь.

(Джерело, джерельце, джерельна.

Дзеркало, дзеркальце, дзеркальний.

Дзвін, дзвінкий, дзвінок.)

2.Хвилинка чистопису

ґа ґе ґу ґудзик

—Доберіть слова з цими буквосполученнями. Складіть речення і запишіть їх.

III.Робота над закріпленням і поглибленням

вивченого матеріалу

1.«Хто знає більше слів ввічливості?» (вправа 179)

—Прочитайте вірш. Назвіть слова ввічливості і випишіть їх. (Доб- рого ранку!)

—Який звук позначено буквою г у виділеному слові? (Звук [г])

—Які ще слова ввічливості ви знаєте? (Доброго дня (вечора, здоров’я), добраніч (на добраніч), смачного, вибачте, будь ласка...)

—Таких слів багато, але ж часто вони забуваються, на жаль. Чим частіше ви будете вживати слова ввічливості, тим приємнішим буде наше життя. Ці слова чарівні! Пам’ятайте про них!

2.Самостійна робота (вправа 180)

—Прочитайте слова, правильно вимовляючи звук [ґ].

—Покажіть на дошці, як ви зробили звуко-буквений аналіз слова ґедзь.

—Скільки в ньому складів? Чи можна це слово перенести?

3.Колективна робота з підручником (вправа 181)

—Прочитайте вірш.

—Доберіть до виділених слів спільнокореневі й запишіть. Позначте корені. (Гусочка, гусеня, гусак; гніздечка — гніздо, гніздитися; гарне-сенькі — гарний, гарненько; голосок — голос, голосистий, голосувати; синьому — синь, синька, синенький, синіти; озеречку — о^еро, озерце, озерний)

—Допишіть речення за зразком. (А гусоньки заґеґочуть: «Ґе- ґе-ґе!»)

4.Фізкультхвилинка 

5.Робота з фразеологізмами (вправа 182)

—Прочитайте вислови й поміркуйте, коли й про кого так говорять. У яких ситуаціях вам доводилося чути ці вислови?

(Гострий на язик — здатний дотепно і влучно говорити;

може гори перевернути — може виконати неможливу роботу, зробити дуже багато;

ґав ловить — марно витрачати час;

крутиться дзиґою — вертлява людина.)

—Які інші подібні вислови ви чули?

—Ось послухайте ще кілька прикладів зі скарбниці української фра-зеології і постарайтесь запам’ятати.

Хоч кіл на голові теши — неможливо переконати вперту або нетя-мущу людину;

не своїм голосом — кричати дуже голосно, надривно;

на галай-балай — зробити недбало, абияк, необдумано, сяк-так.

Влучно використовуйте подібні вислови у своєму мовленні, і ваша мова набуде барвистості й емоційності.

6.Коментований словниковий диктант

Аґрус, ґава, ґанок, ґвалт, ґрунт, ґуля, ґедзь, ґречний, ґудзик, ґогель- могель.

—Запишіть слова і підкресліть у них літеру ґ.

—Значення яких слів ви не можете зрозуміти? (Ґвалт — сильний крик, галас; ґречний — галантний, чемний, ввічливий, шанобливий; ґоґель-моґель — яєчні жовтки, збиті з цукром)

Значення цих та інших висловів ви можете знайти у тлумачному словнику. Щоразу, як тільки почуєте якесь нове для вас слово, дивіться у словник і сміливо це слово вживайте у своєму мовленні.

IV.Підсумок уроку

—Які звуки вчилися розрізняти на уроці? Якими літерами вони по-значаються на письмі? ([Ґ] — «ґе» — ґ, [г] — «ге» — г)

—Кількість слів зі звуком [ґ] значно менша, ніж з іншими звуками. Назвіть декілька, користуючись тлумачними словниками, що лежать у вас на партах.

—Доберіть близькі за значенням слова до слова ґречний.

—Яке значення мають слова, близькі до слова ґречний?

—Яке значення мають вислови «хоч кіл на голові теши», «кричати не своїм голосом»?

—Як говорять, коли людина робить щось абияк, недбало?

—А ви намагайтеся все робити старанно і домашнє завдання — також.

V.Домашнє завдання