Українська мова 2 клас Тема. Звуки [дж], [дз], [дз*], позначення їх буквоспо- лученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями

Тема. Звуки [дж], [дз], [дз*], позначення їх буквоспо- лученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями

Мета: вчити правильно вимовляти слова з [дж], [дз], [дз*], записувати їх під диктовку, переносити з рядка в рядок; закріплювати навичку правильного звуко-бук- веного аналізу слів із буквосполученнями дж, дз; роз-вивати логічне мислення під час відгадування загадок; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми й мети уроку

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 173)

—Прочитайте слова в алфавітному порядку.

—Які нові слова ми вивчили минулого уроку?

2.Хвилинка чистопису

Дж ел ик Джмелик

—Запишіть іще три слова з буквосполученням дж.

3.Фронтальне опитування

—Як вимовляються слова з буквосполученнями дж, дз? Наведіть приклади слів із ними. (Як [дж], [дз], [дз*]. Бджола, дзьоба, ґедзь)

—Щоб назвати кожен звук у цих у цих словах, про що треба пам’ятати?

—Запишіть звукові моделі даних слів.

Бджоладзиґаґедзь

—о - о - о - о - о=

—Що ви пам’ятаєте про те, як треба переносити слова з буквоспо-лученнями дж, дз? (Розривати дж, дз при переносі не можна.) Наведіть приклади. (Бджо-ла, хо-джу, за-дзво-нив)

III.Робота над поглибленням і закріпленням матеріалу

1.Вибіркова робота (вправа 174)

—Прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки [дж], [дз], [дз*] у виділених словах.

—Скільки в тексті абзаців? Прочитайте початок кожного.

—Випишіть виділені слова, підкреслюючи буквосполучення дж, дз. (Дзюркоче, дзеркальна, джерельце, дзвіночки, бджоли, джмелі)

2.Складання опису (вправа 176)

—Прочитайте текст.

—Чим відрізняються джмель і джмелик? (Джміль більший від джме- лика за розміром, старший за віком.)

—Складемо опис джмелика за запитаннями. Можна користуватися текстом.

1)На що схожий джмелик? (Джмелик схожий на вертоліт.)

2)Якого він кольору? (Джмелик чорний, мов вуглинка.)

3)Що у нього на голівці і на спинці? (У нього на спинці та голівці — дві плямки, мов пелюсточки квітки прилипли.) 

4)На що схожі крильця джмелики? (Крильця джмелика схожі на пропелери.)

5)Як джмелик гуде? («Джу-джу-джу!» — дзвінко гуде джмелик)

—Спробуйте усно описати джмелика, лише підглядаючи в текст і запитання.

3.Фізкультхвилинка

4.Розподільний диктант із завданням (вправа 175)

—Уважно прочитайте слова. Розділіть умовно сторінку зошита на три частини для запису слів у стовпчики: у перший — слова із звуком [дж], у другий — із [да] і в третій — із [да*].

Джмількукурудзадзьоб

ходжудзвоникдзюрчить

саджаютьдзеркалодзьобами

бджілкаґудзик

джерелодзиґа

сиджудзенькає

—Перевірте написане за підручником. Яких слів ви там не знайшли? (Дзиґа, дзенькає, дзьобати)

—Складіть звукові моделі цих слів.

Дзиґадзенькаєдзьобати

-о - о - о=- о=о = о - о - о

—Виділені в підручнику слова поділіть для переносу. (Хо-джу, са- джа-ють, ку-ку-ру-дза)

—У якому слові є два однакові склади? (Кукурудза)

—Скільки в ньому звуків? (Шість) А букв? (Сім)

—Чому так? (Бо буквосполученням дз позначається один звук [дз])

5.Відгадування загадок (вправа 177)

—«Перетворіть» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. (Хміль — джміль) Запишіть слова.

—Порахуйте звуки і букви у словах хміль — джміль. Порівняйте кількість звуків і букв у кожному слові.

—Відгадайте загадки. Запишіть відгадки.

•Хто завжди каже правду? (Дзеркало)

•Хто зубів багато має, та нікого не кусає? (Кукурудза)

•В нього серце калатає,

вас до школи закликає. (Дзвоник)

6.Складання звукових моделей слів

—Складіть звукові моделі записаних на дошці слів. Поділіть їх вер-тикальними рисками для переносу.

Дзеленчатиджемдзвоникджунглі

-о - о—о-о -о- оо- -о- -=о

дзюркотітидзьоб бджола дзеркало

=о—о=о - о = о - — о - о - о—о - о

IV.Підсумок уроку

—Якими буквосполученнями позначаються на письмі звуки [діж], [да], [дз’]? Наведіть приклади.

—Як треба переносити слова з такими буквосполученнями? Наведіть приклади.

—Порівняйте кількість звуків і букв у слові дзьоб.

V.Домашнє завдання