Українська мова 2 клас Тема. Контроль навчальних досягнень. Контрольний диктант

Тема. Контроль навчальних досягнень. Контрольний диктант

Мета: перевірити знання учнів про позначення на письмі голосних звуків; перевірити вміння учнів правильно позначати ненаголошені голосні [еи], [ие] на письмі буквами е, и; з’ясувати рівень сформованості навички правильного поділу слів для переносу з рядка в рядок; виховувати старанність у роботі та любов до природи.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Повідомлення теми й мети уроку

III.Перевірка засвоєння знань і вмінь

Варіант 1

1.Диктант

ВЕСНА ПРИЙШЛА

На річці почала спадати вода, а низини ще залиті. На високих берегах синіють залишки крижин, у ярах лежить сніг. На обривах пробивається зелень. Сірі чайки ширяють над річкою. У їхніх дзьобах блищать рибинки. (36 слів)

2.Граматичне завдання

1)Випиши з тексту диктанту у стовпчик три слова з ненаголоше- ними голосними у корені, добери та запиши перевірочні слова. Познач корінь.

2)Добери та запиши якомога більше спільнокореневих слів — різних частин мови — до слів сніг, зелень. Познач корінь.

3)Випиши з тексту диктанту 4-те речення. Підкресли головні члени речення. Встанови зв’язок слів у реченні за допомогою запитань.

Варіант 2

1.Диктант

ПРИХІД ВЕСНИ

Нарешті настала весна. Сонце щиро сипле на землю ласкаве проміння. З пагорбів збігають веселі дзвінкі струмочки. Вже набубнявіли бруньки на деревах. Зазеленів степ. Лісові галявини вкрили перші весняні квіти. Скоро затьохкають у садах солов’ї, закує зозуля. Скрізь забуяє життя. (40 слів)

2.Граматичне завдання

1)Випиши з тексту диктанту у стовпчик три слова з ненаголо- шеними голосними у корені, добери і запиши перевірочні слова. Познач корінь.

2)Добери та запиши якомога більше спільнокореневих слів — різних частин мови — до слів зазеленів, лісові. Познач корінь.

3)Випиши з тексту диктанту 3-тє речення. Підкресли головні члени речення. Встанови зв’язок слів у реченні за допомогою запитань. 

Варіант З

1.Диктант

ЛІС ВОСЕНИ

Який урочистий стоїть ліс у своєму осінньому вбранні! Дрімають дерева під останнім теплим промінням. Червонолистий стрункий клен щось ніжно шепоче. Поблизу великого пня вогнем палає горобина. У пишні шати вбралися велетенські дуби. Зупинися на хвилинку, прислухайся. Як цікаво в лісі! (42 слова)

2.Граматичне завдання

1)Випиши з тексту диктанту у стовпчик три слова з ненаголо- шеними голосними у корені, добери і запиши перевірочні слова. Познач корінь.

2)Добери та запиши якомога більше спільнокореневих слів — різних частин мови — до слів ліс, ніжно. Познач корінь.

3)Випиши з тексту диктанту 2-ге речення. Підкресли головні члени речення. Встанови зв’язок слів у реченні за допомогою запитань.